ماساژ | 1393/12/17 11:12

ماساژ

 ((داگلاس گراهام)) از بوستون (1918-1884) ماساژ را چنين تعريف مي‌كند: اصطلاحي است كه مورد قبول پزشكان

اروپا و آمريكاست و عبارتست از حركاتي مانند فريكشن، نيدينگ، رولينگ، پركاشن، ماني پولاسيون كه روي بافت‌هاي

خارجي بدن به روش‌هاي مختلف و به منظور درمان، آرام بخشي و تسكين درد با دستها انجام مي‌شود.

ادامه مطلب


پيش بينى وضعيت بيماريها ۱ | 1393/12/17 11:11

پيش بينى وضعيت بيماريها ۱

ادامه مطلب


طب کهن شرق | 1393/12/17 11:11

 طب شرقی

طب کهن شرق

طب شرقي با قدمت چندهزارساله خود بر اساس فيزيک کوانتوم انسان را مجموعه اي کامل و واحد متشکل از انرژى

و ماده( روح، ذهن،احساس و جسم )مي داند که با محيط خود در ارتباط است و هر گونه تغيير شرايط محيط مي تواند

بر سلامت اين مجموعه اثر بگذارد.

ادامه مطلب