طب سوزنی با چه مکانیسمی کار میکند؟ | 1397/08/15 01:33

انجمن علمی طب سوزنی ایران

طب سوزنی با چه مکانیسمی کار میکند؟ طی 60سال اخیر تحقیقات گسترده ای در خصوص مسیر اثرات طب سوزنی انجام شده است. برای مثال شیوه اثر طب سوزنی بر درد ، ثابت

شده که از مسیرهای متعدد همچون تولید اوپیوئیدهای طبیعی مثل انکفالین ، اندورفین ، دنیورفین ، اندومورفین و نوسی سپتیو استفاده میکند.

در میان مسیرهای غیر اوپیوئیدی : ماده پپتیدP(SP)P روده ای وازواکتیو (VIP) و پپتید وابسته به ژن (CGRP) (عامل سردرد های میگرنی) در خصوص اثرات ضد درد و ضد التهابی

طب سوزنی مورد بررسی و تایید قرار گرفته است.

همچنین راههای بیوشیمیایی و سیگنالینگ بررسی شده و تاثیر مستقیم طب سوزنی بر آنها به اثبات رسیده است.

اما مهمترین شیوه اثر طب سوزنی که میتواند اثرات بسیار گسترده آن را توجیح کند،مسیری بنام پیورینرژیک سیگنالینگ میباشد:

ادامه مطلب


تنظیمات بدن،طب سوزنی | 1397/08/14 23:59

  دکتر ناصر تابش(مقاله تنظیمات بدن،طب سوزنی)

هر آنچه ماشین نامیده می شود مشتمل بر دستگاه یا ترکیبی از دستگاه های متعدد می باشد که در روی یک بدنه (شاسی) سوار است و نیاز به هم آهنگی و تنظیم دارد.

ادامه مطلب


طب سنتي چين قسمت اول | 1397/08/14 23:59

طب سنتي چين

قسمت اول
 
طب سنتي چين نوعي تشخيص و درمان مي باشد كه عمري به درازاي پنج هزار سال دارد .در 30 سال گذشته اين طب توسط كشورهاي غربي شناخته و مورد قبول واقع شد و اينك

در دانشگاه ها و دانشكده هاي پزشكي آنرا تدريس كرده و هر ساله تعداد زيادي فارغ التحصيلان اين رشته به طبابت مي پردازند .

ادامه مطلب


روزه داری آگاهانه و اصلاح شیوه زندگی | 1397/08/14 23:45

 بنام خدا

 

روزه داری آگاهانه و اصلاح شیوه زندگی

 

ماه مبارک رمضان و اعمال مربوط به آن  مخصوصاً فریضه روزه داری فرصت و ابزار مناسبی است تا به اصلاح شیوه زندگی خود پرداخته و حرکتی را آغاز

 

کنیم تا به شیوه زندگی سالم تری دست یابیم که نمود عینی آن در زندگی ما طول عمر با عزت است.

ادامه مطلب


راز طب سوزنى فاش شد | 1397/08/14 23:43

راز طب سوزنى فاش شد
 

گروهی از پژوهشگران با کشف یک مکانیزم مولکولی موفق شدند راز طب سوزنی با قدمتی چهار هزار ساله را فاش کنند.

ادامه مطلب