سندرم پلى کيستيک تخمدان | 1397/08/14 23:34

طب سوزنی


سندرم پلى کيستيک تخمدان

اين سندرم عارضه اي شايع در ميان زنان است که با ورزش و بهره گيري از طب سوزني تخفيف پيدا ميکند.تقريبا ۱۰درصد زناني که در سنين باروري هستند از اين عارضه رنج مي برند.

اين سندرم با پيدا شدن تعداد زيادي کيست رشد نيافته و نارس در تخمدان ظاهر ميشود که باعث ايجاد اختلال در توليد هورمون ها و ترشح هورمون جنسي مردانه مي شود.

زناني که از اين اختلال رنج مي برند تخمک گذاري طبيعي ندارند و اين سندرم گاهي به ناباروري در آنها منجر مي شود.

علاوه بر اين احتمال چاقي.ابتلاء به ديابت نوع دو  و يا ابتلاء به بيماري هاي قلبي-عروقي نيز در آنها افزايش پيدا ميکند. به رغم زياد شدن اين مشکل.علل بروز آن کاملا مشخص نيست وگفته ميشود زنان مبتلا به اين عارضه در بخشي از سيستم عصبي که بطور خودآگاه کنترل مي شود وبه نا سيستم عصبي سمپاتيک شناخته مي شود.از فعاليت بالائي برخوردارند.محققان بر اين باورند اين عاملفاکتور مهمي در ابتلاء به اين سندرم است.تحقيقات نشان مي دهد گروهي از زنان مبتلاء به سندرم پپلي کيستيک  تخمدان بطور منظم و براي ماهها تحت درمان الکترو اکوپانکچربا فرکانس ضعيف قرار گرفتند.

گروه ديگري از زنان بايد حداقل سه بار در هفته ورزش مي کردند و ضربان قلب آنها تحت کنترل بود. به گروه ديگري نيز آگاهيهائي راجع به اهميت ورزش ورعايت برنامه غذائي سالم داده شد.

نتايج تحقيقات نشان داد فعاليت سيستم عصبي سمپاتيک درزناني که طب سوزني دريافت کرده ويا به صورت منظم ورزش انجام داده اند کمتر از گروه سومي بود که ورزش وتغذيه خود را کنترل ميکردند.علاوه براين درمان به روش طب  سوزني بافوايد بيشتري همراه بود.سيکل قاعدگي در زناني که تحت درمان به روش طب سوزني بودند.طبيعي تر شده و سطح تستسترون آنها نيز بطور چشمگيري کاهش پيدا کرده بود.

اين نکته اهميت بسياري داشت زيرا افزايش سطح تستسترون با افزايش فعاليت سيستم عصبي سمپاتيک در زنان ارتباط نزديکي دارد.