تاريخچه طب سوزنى در ايران | 1393/12/10 16:30

طب سوزنی

 تاريخچه طب سوزنى در ايران

 

  • در قرن ۱۳ ميلادي رشيدالدين فضل ا...همداني نخست وزير ايراني تباز دربار مغولها در ايران اولين کتاب طب سوزني را با نام تنسوق نامه از زبان چيني به فارسي دري ترجمه و چاپ نمود. اصل اين کتاب هم اکنون در موزه اي در استانبول نگهداري مي شود و نسخه اي از آن توسط دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۳چاپ ومنتشر گرديده است.
  •  مدارك طب سوزني در سال 1356ه.ش با تصويب شوراي عالي نظام پزشكي به عنوان يك روش مکمل درماني در كنار درمان طب غربي پذيرفته گرديد. هم اكنون به تمامي پزشكان عمومي با متخصص، با كسب مدرك دوره طب سوزني از يكي از مراكز آموزشي معتبر و مورد تأييد وزارت بهداشت و درمان، مجوز درمان با طب سوزني صادر مي‌گردد.در حال حاضربصورت رسمي و قابل تائيد حدود۶۷پزشک و۳۲ غير پزشک در زمينه طب سوزني در ايران فعاليت دارند.متأسفانه به علت وجود تمامي مؤسسات آموزش طب سوزني در خارج از كشور، دوره‌هاي آموزشي اين متد درماني بسيار پر هزينه مي‌باشد و با گذشت سي سال از قدمت اين رشته در ايران، هنوز هيچ آموزشكده رسمي در كشور وجود ندارد. از طرف ديگر تسهيلاتي جهت ارائه اين نوع خدمات درماني به بيماران (مانند پوشش بيمه‌اي) و واردات يا ساخت وسايل طب سوزني در نظر گرفته نشده است.
    مسائل فرهنگي، فلسفي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي، جغرافيايي و تعصبات  درماني از موانعي هستند كه توسعه طب سوزني را مشكل كرده‌اند. ولي امروزه اگر ما بخواهيم موفقيت و پيشرفتي در نتايج درماني كلينيكي داشته باشيم، بايد آماده يادگيري ساير متد‌هاي درماني علمي مؤثر نيز باشيم. هم اكنون تجويز و مصرف بي‌رويه دارو در كشورمان از معضلات بزرگ درماني به شمار مي‌رود، از طرفي روشهاي درماني علمي غير داروئي (آلترناتيو) در دنيا روز به روز پيشرفت و خواهان زيادي پيدا مي‌كند ولي متأسفانه هنوز جايگاه منطقي اين علوم در كشور ما نامشخص و تعريف نشده مي‌باشد. كشور چين عليرغم داشتن جمعيتي بيش از يك ميليارد نفر مصرف داروهاي شيميايي به مراتب كمتر از كشور ما را دارد، در حاليكه مردم چين از سطح سلامت روحي و رواني بالايي نيز برخوردار هستند، كه اين زير سايه روش‌هاي درماني آلترناتيو بسيار رايج در اين كشور است. اميد است با عنايت بيشتر مسئولين محترم، طب‌هاي آلترناتيو علمي در كشور و سازمان‌هاي درماني ما نيز رواج بيشتري يابد، تا از بار سنگين درمانهاي دارويي و عوارض آن در جامعه كاسته شود.