عکس العمل و پاسخ درمانى طب سوزنى | 1397/08/14 23:31

طب سوزنی

 عکس العمل و پاسخ درمانى طب سوزنى

گاهي در جلسات اوليه درماني، برخي از بيماران ممكن است احساس نمايند كه به تدريج علائم بيماري آنها بدتر مي‌شود و اين باعث نگراني آنان مي‌گردد. در حاليكه اين خود يك علامت خوب بشمار مي‌رود يعني اين بيمار در جلسات آينده به درمان پاسخ مناسبي خواهد داد. عكس‌العمل درماني به اين علت است كه بعضي از بيماران به تحريكات طب سوزني خيلي حساس هستند، و تحريك معمولي سوزنها باعث پاسخ شديد در آنان مي‌شود. اين قبيل عكس‌العملهاي درماني براي مدت كوتاه (معمولاً 2-1 روز) مي‌توانند ادامه داشته باشند، و سپس به تدريج علائم بهبودي ظاهر مي‌شوند. در صورت ايجاد چنين واكنشهايي، بهتر است كه در جلسات بعدي درمان، تحريكات كمتري انجام گيرد.

 تمامي روش‌هاي درماني در علوم پزشكي هميشه موفق نيستند، و طب سوزني نيز از اين امر مستثني نيست. ولي به طور كلي مي‌توان گفت كه طب سوزني در 80-70 درصد موارد موفق بوده است (بخصوص در تسكين و درمان دردها). به سختي مي‌توان قاطعانه تعيين كرد كه كدام بيمار با طب سوزني حتماً درمان مي‌شود و كدام نه. گاهي اوقات بعضي از بيماران فقط با يك جلسه درماني كاملاً بهبودي يافته‌اند، در صورتيكه جهت درمان همان بيماري در سايرين نياز به جلسات متعدد بوده است. معمولاً اگر بيمار بعد از جلسات اول درماني، احساس و آثاري از بهبودي داشته باشد، اين بيمار خيلي سريعتر به درمان پاسخ خواهد داد
وگرنه نياز به جلسات بيشتر خواهد بود. گرچه اين آثار بهبودي مي‌توانند فقط از چند دقيقه تا چند ساعت دوام داشته باشند ولي با اين حال، اين خود علامت خوبي بابت پاسخ درماني در جلسات آينده به حساب مي‌آيد. معمولاً بعد از هر جلسه درماني مؤثر، علائم بيماري كمتر و علائم بهبودي بيشتر شده و مدت طولاني‌تري نيز باقي مي‌مانند. به طور كلي 6-4 جلسه درماني جهت ارزيابي بيمار نسبت به پاسخ درماني با طب سوزني نياز است، اگر طي اين 4-6 جلسه علائمي از بهبودي ديده نشود، بهبودي در ادامه درمان مورد ترديد خواهد بود. اما اين شامل تمامي موارد نمي‌شود، چون در برخي موارد سير بهبودي با تأخير خيلي زياد صورت مي‌پذيرد و تا زمانيكه درمان كامل نشده باشد،هيچگونه تغييري ديده نمي‌شود.حتي گاهاً بعضي از بيماران به علت عدم بهبودي، درمان را قطع كرده‌اند ولي بعد از چند هفته به طور ناگهاني آثار بهبودي در آنها ظاهر شده است.در اكثر موارد آثار درماني به آرامي در هر جلسه ظاهر مي‌شود،‌ لذا اغلب بيماران به سختي مي‌توانند حالهاي قبلي بيماري خود را بياد آورده و با حالات فعلي تحت درماني مقايسه كنند. درمان يك روز در ميان و ارزيابي آن در هر جلسه، باعث درك بهتر آثار درماني از جانب بيمار و پزشك مي‌گردد.

 اروميه -آقاي دکتر امير ايپکچي زاده متخصص طب سوزني