سوزنهاى طب سوزنى | 1397/08/14 23:30

طب سوزنی

سوزنهاى طب سوزنى

اكثر بيماران وقتي به سوزن فكر مي‌كنند، تجسم سوزنهاي تزريقي را نموده و مي‌ترسند. درد ناشي از سوزنهاي تزريقي به علت سايز بزرگ، تنه حاوي سوراخ و سر برنده آنها مي‌باشد كه اين خصوصيات باعث پاره شدن بافت و عبور ماده تزريقي مي‌شود و از طرف ديگر فشار وارده از جانب ماده تزريقي و حتي تركيبات آنها، همگي در توليد درد نقش دارند، اما سوزنهاي طب سوزني توپر بوده و بسيار نازك و قابل انعطاف مي‌باشند. قطر آنها 0/3-0/2 ميليمتر(به ضخامت يك تار مو) است. ماده‌اي هم توسط اين سوزنها قابل تزريق نمي‌باشد، اغلب موارد بدون درد و يا دردي در حد كشيدن يك تار مو از سر را دارد. حتي خونريزي و كبودي ناشي از اين سوزنها بسيار نادر است. عمق فرو رفتن سوزنها بسته به بافت منطقه مورد نظر فرق مي‌كند، (مثلاً اين عمق در ناحيه دست كمتر از ران است)، به طور متوسط اين عمق چيزي بين ¼ الي ½ اينچ است.

تحريك نقطه سوزن زده شده:

بعد از سوزن زدن و عبور از پوست مهمترين نكته، تحريك سوزن و احساس آن توسط مريض است. به عبارتي اين احساس نوعي واكنش از اعصاب ميلين‌دار محيطي مي‌باشد. در واقع احساس تحريك سوزن به اين معني است كه نوك سوزن در بهترين موقعيت از نظر درماني قرار گرفته است. اين احساس به صورتهاي متفاوت در افراد ديده مي‌شود و توصيف آن قدري مشكل است مگر اينكه هر كس به تنهايي آن را تجربه كرده باشد، ولي معمولاً به شكل كرختي، جريان الكتريكي، سنگيني، انبساط، فشار و خارش درك مي‌شود. حتي در يك فرد احساس تحريك سوزن در هر نقطه كمي متفاوت حس مي‌شود. تمامي اين حالات بعد از خارج كردن سوزنها از بين مي‌روند. احساس سوزن مي‌تواند به طرف بالا يا پائين در مسيرهاي طب سوزني حركت كرده و درك شود.حتي گاهي براى درک آن لازم است بعد از عبور سوزن از سطح پوست، مانورهاي خاصي به سوزن داد (بالا و پائين كردن سوزن، جرخاندن سوزن و ...) با توجه به نوع بيماري، هر قدر احساس تحريك سوزن مناسب باشد، نتيجه درماني آن بهتر خواهد بود. تعداد سوزن مورد استفاده در هر بيمار با توجه به تشخيص پزشك مربوطه متفاوت است، ولي به طور متوسط حدود 20 -4 عدد سوزن به كار مي‌رود.

                                                 اروميه - آقاي دکتر اميرايپکچي زاده

                                                        متخصص طب سوزني