کنفرانس مهر ماه انجمن طب سوزنی

به نام خداکنفرانس ماهیانه انجمن علمی طب سوزنی ایران با امتیاز باز آموزی

 

موضوع:

درمان انواع سردرد ها به روش طب سوزنی

سخنران:

آقای دکتر پیشه ور اصفهانی

زمان :

پنجشنبه 23 مهرماه از ساعت 16 الی 18

مکان:

خیابان شریعتی ، خیابان کاج ، جنب بیمارستان خانواده ارتش،دانشکده پرستاری ارتش

جهت ثبت نام به سایت

www.ircme.ir

مراجعه فرمایید.

ادامه مطلب

کنفرانس ماهیانه انجمن علمی طب سوزنی ایران با امتیاز باز آموزی

به نام خداکنفرانس ماهیانه انجمن علمی طب سوزنی ایران با امتیاز باز آموزی

برای اعضای انجمن

موضوع:

bi syndrum

سخنران:

آقای دکتر فدایی

زمان :

پنجشنبه 12 شهریور از ساعت 16 الی 18

مکان:

خیابان شریعتی ، خیابان کاج ، جنب بیمارستان خانواده ارتش،دانشکده پرستاری ارتش

جهت ثبت نام به سایت

www.ircme.ir

مراجعه فرمایید.

ادامه مطلب

کنفرانس مردادماه انجمن طب سوزنی ایران

کنفرانس ماهیانه با امتیاز باز آموزی برای پزشکان
 

موضوع:

درمان کمر درد با طب سوزنی

تاریخ برگزاری:
پنجشنبه  94/5/15
ساعت 18-16

سخنران: آقای دکتر صبری

مکان: دانشگاه علوم پزشکی ارتش 

(خیابان شریعتی - خیابان کاج - جنب بیمارستان خانواده ارتش - دانشکده پرستاری دانشگاه ارتش - سالن همایش )

جهت ثبت نام به سایت

www.ircme.ir

مراجعه نمایید. 

ادامه مطلب