طب سوزنی گوش به روش آلمان ها

تاریخ برگزاری: تهران - 17 و  18 اسفند 96

 

ادامه مطلب

كارگاه اموزشي درمان چاقي

 

 

مدرس: دكتر صبري

 

ادامه مطلب

كار گاه آموزشي اريكولار تراپي و اریکلارمدیسن