لیزر طب سوزنی | 1396/08/15 13:04

لیزر طب سوزنی
           laser Acupuncture

        ۲۰-۲۱مهر ۹۶


۱. دکتر عباس مجدآبادی.

۲.  دکتر لادن دهداری.

۳. دکتر مجید فدایی.

با دو گواهی انجمن طب سوزنی ایران و ایمنی لیزر.

 

تماس:  ۰۹۱۲۷۳۸۸۶۷۷

 

&