كار گاه آموزشي اريكولار تراپي و اریکلارمدیسن | 1397/08/06 01:03

كار گاه آموزشي اريكولار تراپي و اریکلارمدیسن

 گواهی انجمن طب سوزنی ایران
زمان:

1،2،3 آذر ماه 1396
مروری بر:

آنالیز  کنترل درد

تشخیص از گوش

کاشت ASP
 

اطلاعت بیشتر

09127388677