با سلام

كنفرانس ماهانه انجمن علمي طب سوزني

زمان: پنجشنبه٩٦/٦/٣٠ از ساعت 16 الی 18

مکان: دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي ارتش


سخنران: اقاي دكتر امير فيروز جايي

 

درمان كمردرد بروش طب سوزني

١- مدرس: دكتر فرهاد صبري متخصص بيهوشي-استاديار دانشگاه علوم پزشكي ارتش-داراي مدرك طب سوزني از كشور چين
٢- عنوان برنامه:اموزش درمان كمر درد بروش طب سوزني

 
:انجمن علمي طب سوزني برگزار ميكند
کارگاه تئوری و عملی طب سوزنی در بیماریهای مغز و اعصاب (شماره 1)
ساعت شروع: 9 صبح الی ١٦ عصر
زمان: ١٩ و ٢٠ مرداد
مکان: ميدان هروي، خيابان وفامنش، كوچه جمالي غربي، دانشكده طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي تهران، سالن اجتماعات شماره (1)
مدرس: دكتر امير هومن كاظمي،

با توجه به درخواستهاي مكرر پزشكان محترم طب سوزني، كارگاه تئوري و عملي طب سوزنی برگزار خواهد شد.
اين كارگاه دو روزه بوده و در تاريخهاي پنج شنبه جمعه ۲۳ و ۲۴ شهریور ماه برگزارميشود.

 

 كنفرانس ماهانه انجمن علمي طب سوزني :

زمان: پنجشنبه ٩٦/٩/٩تئاتردانشكده پرستاري ارتش ساعت١٥-١٧با ٢

سخنران بر گزار مي گردد :

١-سخنران اول خانم دكتر دهداري :
در مورد نقش ليزر و بيو رزونانس در اكو پانكچر
٢-سخنران دوم دكتر صبري در مورد شناخت دردها و سندروم هاي شانه و بازو و درمان ان بروش طب سوزني

صفحات : 1234567891011