درمان بیماری های پوست و زیبایی را با طب سوزنی | 1394/03/06 19:06

به نام خدا

درمان بیماری های پوست و زیبایی را با طب سوزنی صحیح و علمی بیاموزیم.

کلاس مخصوص پزشکان طب سوزنی با رویکرد ارتقاء توانمندی علمی

مدرس:

دکتر کاظمی (استاد دانشگاه پکن، عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی طب سوزنی،

عضو کمیته تخصصی پوست و زیبایی فدراسیون جهانی طب چینی، عضو کمیسیون

ارزشیابی مدارک طب سوزنی و طب مکمل وزارت بهداشت)

زمان:

جمعه 8 خردادماه 1394

تماس:

09128441712

باتشکر
انجمن علمی طب سوزنی ایران