طب سوزنی با چه مکانیسمی کار میکند؟

  • 1400/10/18 23:50

انجمن علمی طب سوزنی ایران طب سوزنی با چه مکانیسمی کار میکند؟ طی 60سال اخیر تحقیقات گسترده ای در خصوص مسیر اثرات طب سوزنی انجام شده است. برای مثال شیوه اثر طب سوزنی بر درد ، ثابت شده که از مسیرهای متعدد همچون تولید اوپیوئیدهای طبیعی مثل انکفالین ، اندورفین ، دنیورفین ، اندومورفین و نوسی سپتیو استفاده میکند. در میان مسیرهای غیر اوپیوئیدی : ماده پپتیدP(SP)P روده ای وازواکتیو (VIP) و پپتید وابسته به ژن (CGRP) (عامل سردرد های میگرنی) در خصوص اثرات ضد درد و ضد التهابی طب سوزنی مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. همچنین راههای بیوشیمیایی و سیگنالینگ بررسی شده و تاثیر مستقیم طب سوزنی بر آنها به اثبات رسیده است. اما مهمترین شیوه اثر طب سوزنی که میتواند اثرات بسیار گسترده آن را توجیح کند،مسیری بنام پیورینرژیک سیگنالینگ میباشد: این مسیری اولیه و در همه جا ی بدن حاضر است که از آدنوزین و ATP جهت سیگنال دادن تنظیم در تمامی بافتها و ارگانهای بدن استفاده میکند ، اکنون میدانیم که تمام اعصاب جهت انتقال پیام که نیاز به ATP بعنوان کوفاکتور دارند. تحقیقات بر روی موش ها نشان داده که با ممانعت از چسبیدن و عمل آدنوزین ، طب سوزنی در کنترل درد بی تاثیر میشود و سپس همین نتایج بر روی انسان نشان داده شده . سیستم پیورینرژیک سیگنالینگ نشان داده شده که نقشی کلیدی و گسترده در میگرن و سردردها ، اختالالت سیستم ایمنی و التهابات ، سرطان ، اوتیسم ، آلزایمر ، بیماریهای قلبی عروقی ، عملکرد غدد درون ریز و رشد جنینی دارد. شرکت های دارویی در تالش گسترده برای تولید داروهایی هستند که بتوانند بر روی سیستم پیورینرژیک سیگنالینگ موثر باشد ولی تولید چنین دارویی که همزمان عوارض قابل قبولی داشته باشد تاکنون ممکن نبوده است . این در حالیست که طب سوزنی شیوه ایی ایمن و موثر بر آن میباشد . بعالوه مطالعات اثرات مستقیم طب سوزنی بر سیستم عصبی مرکزی را نشان داده است . برای مثال اثرات بر رفلکس نخاعی باعث ریالکسیشن عضالت و احشاء داخلی میگردد.در مغز اثرات طب سوزنی به صورت کاهش فعالیت ساختار لیمبیک (استرس و بیماری) ، بهبود و تنظیم عملکرد هپیوتاالموس ، محور آدرنال (تنظیم هورمونها و واکنش به استرس) ، تنظیم سیستم پاراسمپاتیک (آرامش ، ریالکسیشن ، هضم و ترمیم بافتی)  تاکنون نشان داده شده است. نتیجه : طب سوزنی شیوه ای متوسط تا قوی و ایمن در درمان بیش از 46 بیماری میباشد، البته در دستان فردی متبحر و آموزش دیده، و توجه به این نکته کمک بزرگی به انتخاب این شیوه درمانی و درمانگر برای بیمار میباشد.

ادامه مقاله

چهره ابوعلی سینا و گل گلاب

  • 1400/10/18 23:48

` بنام خدا به بهانه روز پزشک چهره ابوعلی سینا و گل گلاب زادروز ابوعلی سینا یعنی اول شهریور ماه به عنوان روز پزشک نامگذاری شده و این فرصتی است تا علاقمندان حوزه پزشکی و فلسفه و سلامت گوشه هایی از منش، روش و زندگی علمی ابوعلی سینا را مورد بحث و بررسی و کنکاش کاربردی قرار دهند و از این رهگذر در حل مسائل روز نظام سلامت هر چند کوچک کمک کنند. ضمن تبریک روز پزشک من هم به عنوان  دوستدار ابوعلی سینا علاقمند بودم تا در بستر یک موضوع مناسب ، مقاله ای را تهیه و برای روز پزشک در اختیار علاقمندان قرار دهم. بزرگی جایگاه ، شان علمی ، جغرافیای سیاسی  زمان ابوعلی سینا و شهرت جهانی او به عنوان اویسینا در علم پزشکی بگونه ایست که مسائل و موضوع های فراوانی را پیرامون اومیتوان مطرح کرد. اینجانب با بضاعت علمی اندک خود موضوع هایی را مد نظر داشتم که البته پرداختن به همه ان ها میسر نیست ومن یکی از این عناوین را برای بحث بیشتر انتخاب و بقیه را به دوستان و علاقمندان ابو علی سینا پیشنهاد تا در صورت صلاحدید مورد بحث وبررسی پژوهشی قرار دهند. این عناوین پیشنهادی عبارتند از: 1-      بیوگرافی ابن سینا . بیوگرافی های متعدد و گوناگونی با قلم ها ونظرهای گوناگون از ابوعلی سینا در دسترس می باشد ولی جای خالی یک بیوگرافی مختصر، ساده ، مفید و صحیح متناسب با حوصله و تخصص خواننده امروزی حس میشود. 2-      ابوعلی سنیا و اخلاق پزشکی . اخلاق پزشکی یکی از مسائل مبتلا به پزشکی امروز ایران وجهان می باشد و مصداق های زیادی از کاستی های اخلاق پزشکی در جامعه ایرانی دیده میشود . ابوعلی سینا گرچه خود کتابی تحت عنوان اخلاق پزشکی ندارد ولی سیره و روش او در پزشکی یادآور اخلاق پزشکی بوده و میتواند یک الگوی عملی اخلاق پزشکی را ارائه دهد. 3-      ابوعلی سینا و تعریف علم پزشکی . ابوعلی سینا با نبوغ سرشار خود در هزارسال پیش تعریفی از طب را ارایه می دهدکه  واقعاً  هم در معنی و هم در محتوی و هم در ایجاز جای شگفتی دارد . او میگوید: " گویم طب دانشی است برای حفظ سلامتی و چون میرود جلب آن "  . معنی و مفهوم کلی این تعریف این است که پزشکی در درجه اول باید به پیشگیری از بیماریها بپردازد و این همان مطلبی است که سازمان بهداشت جهانی در تعریف خود از سلامتی ارائه میدهد. تبیین این موضوع جای کار و پژوهش دارد. 4-      ابوعلی سینا محصول مشترک فرهنگ ایرانی – اسلامی . ابوعلی سینا در یک فرهنگ ایرانی و در بستری از مفاهیم اسلامی رشد و نمو کرده است. پرداختن به این مسئله و توجه به گوشه های ظریف ان  برای ارایه یک الگو حائز اهمیت است . 5-      ابوعلی سینا و پزشکی جدید . این یک مطلب مهم و ثابت شده است که کتب طبی قدیم و از همه مهمترکتاب  قانون در طب ابن سینا پایه و اساس طرح ریزی پزشکی جدیده بوده اند. بحث و بررسی پیرامون این موضوع جایگاه ویژه ای خواهد داشت .       6 - ابو علی سینا و نهضت ترجمه . همانطور که می دانیم اکثر تالیفات ابن سینا به علت شرایط فرهنگی زمان او به زبان عربی است. گفته می شود ابن سینا دارای نزدیک به 130 تا 230 تالیف در زمینه های گوناگون علمی است که اندکی از ان ها به زبان فارسی نگارش یافته و تعدادی اندک تر به زبان فارسی ترجمه شده است.  احترام به ابو علی سینا و احترام به علم ،می طلبد که نهضتی برای ترجمه اثار او به زبان فارسی بوجود اید. نهضت ترجمه در زمان مامون عباسی با مدیریت حنین بن اسحاق الگوی تاریخی مناسبی است. 7 - ابوعلی سینا و سبک زندگی . ابوعلی سینا در یک فرهنگ ایرانی- اسلامی سبکی از زندگی ایرانی اسلامی را ارائه می دهد که با وجود آشفتگی جغرافیای سیاسی زمان خود، عمر کوتاه،  تحت تعقیب و فرار بودن ، توانست خود را به عنوان یک دانشمند برجسته ماندگار کند. این سبک زندگی و عوامل موثر در ان  قطعاً قابل بررسی و تامل اموزنده خواهد بود. 8- ابوعلی سینا و چپاول فرهنگی . در سالهای اخیر متاسفانه یک چپاول فرهنگی در جهان رایج شده مخصوصاً در تفکر های بی ریشه ای نظیر  پان عربیسم وپان ترکیسم که برای تحکیم ریشه های سطحی خود سعی در مصادره دانشمندان بزرگ گذشته را به نفع ملیت خود دارند.  هر چند انسانهای بزرگ متعلق به همه جهان هستند ولی انگاه که پای غارت فرهنگی در میان است باید جلو غارتگری را با استدلال گرفت. 9- ابوعلی سینا و خرافه های پزشکی . بی شک در کتاب قانون در طب، درمان ها و مسائلی مطرح میشوند که شاید  از زاویه طب جدید خرافه محسوب شوند. ضروریست در چارچوب یک سری مطالعات  تجربی شاهد دار درمانهایی که  ابوعلی سینا خود میگوید که مجرب من است(یعنی خود تجربه کرده ام) را در بوته آزمایش و تحقیق های استاندارد قراردهیم این واقعا یکی از وظیفه های جدی و ضروری  ما نسبت به ابوعلی سینا و پزشکی سنتی  می باشد. 10- ابوعلی سینا و منتقدان . پرواضح است که در همه زمانها ، همه مکانها و در همه فرهنگ ها افراد برجسته و مشهور مورد انتقاد و گاهی انتقادهای بی پایه وا ساس قرار می گیرند. ابوعلی سینا به شدت مورد این بی مهری ها بوده است .او در جایی در پاسخ به افرادی که او ر ا متهم به کفر ورزی می کردند چنین می گوید : کفر چومنی گزاف و آسان نبود                محکم تر از ایمان من ایمان نبود در دهر چومن یکی وآن هم کافر              پس در همه دهر یک مسلمان نبود پرداختن به موضوعایی نظیر این، تحمل ما را در مقابل منتقدان افزایش میدهد. 11- ابوعلی سینا و چهره واقعی او.            چهره واقعی ابوعلی سینا چگونه بوده است ؟ ما در منابع گوناگون تصویر های مختلفی از ابو علی سینا با     چهره های اوزبکی،مغولی، عربی و ... می بینیم . کدام یک واقعی تر هستند؟ ایا اصلا این موضوع که چهره ابو علی سینا چگونه بوده است اهمیتی دارد؟ این موضوع را تحت عنوانی بنام چهره ابوعلی سینا و گل گلاب ادامه می دهیم. چهره ابوعلی سینا و گل گلاب در نگاه اول شاید ازاین موضوع برداشت طنزآمیز داشته باشیم . اما در واقع مسئله بسیار  جدی است و از قضا من همین موضوع را برای نوشتن بیشتر انتخاب کرده ام . شاید بخاطر ادب و احترام بهترمی بود که بجای تیتر جهره ابوعلی سینا و گل گلاب می نوشتیم : جهره ابوعلی سینا و استاد دکتر حسین گل گلاب  و شما این را بر من ببخشید چراکه بخاطر ایجاز و ایما این تیتر کوتاه را انتخاب کردم.( استاد دکتر حسین گل گلاب (1363-1276 استاد دانشکده پزشکی تهران – گیاه شناس، ادیب و نویسنده ، موسیقی دان و سراینده سرود مشهور ای ایران ، ای مرز پرگهر.) چندي پيش در کتابخانه شخصي يکي از دوستان نويسنده (روانش شاد)، سالنامه دنيا مربوط به سال 1337هجری شمسی را ورق مي‌زدم. مقاله‌اي از دکتر حسين گل گلاب، استاد دانشگاه تهران تحت عنوان «جمجمه ابن‌سينا و تصوير حقيقي او» نظرم را جلب نمود مخصوصاً وقتي که عکس جمجمه واقعي ابوعلي‌سينا را از رخ و نيمرخ ديدم ، به طوري که باورم نمي‌شد اين جمجمه مردي باشد که جهان پزشکي را در زمان خود دگرگون کرد و راهگشاي طب جديد امروز شد و پيش خود گفتم بوعلي اگر تو هم بوعلي شوي عاقبت جسم‌ات چنین است.   بسي افسوس خوردم بر عمر رفته و کار های نکرده، اما از آنجا که دوست داشتم اين خوشحالي زايدالوصف را با همکاران پزشک و ساير مردم شريک شوم تصميم بر این گرفتم که خود مطلبي نگويم و به احترام دکتر حسين گل گلاب استاد فقید دانشکده پزشکی دانشگاه تهران فقط چکيده‌اي از مقاله ايشان را بازگو کنم. زنده ياد استاد حسين گل گلاب در این مقاله مي‌نويسد: «در سال 1336 که بنا به دعوت دانشگاه مسکو به اتحاد جماهير شوروي مسافرت کردم، ضمن بازديد از بعضي از شهرهاي شوروي، سفري به جمهوري ازبکستان و پايتخت آن تاشکند نموديم و در اين شهر بود که اطلاع يافتيم تصوير حقيقي ابن‌سينا حکيم و دانشمند نامي‌ روي کاغذ رسم شده و ترسيم آن از روي به دست آمدن عکس حقيقي جمجمه ابوعلي بود که هنگام ساختمان جديد آرامگاه حکيم در همدان احتياج به نبش قبر پيدا کردند و در موقع برداشتن لحد به تقاضاي سعيد نفيسي، عکس‌هايي از جمجمه حکيم فقيد برداشته شد که کپي آن در اختيار دانشمندان شوروي قرارگرفت. موقع بازديد از انستيتوي خاورشناسي ازبکستان شوروي عکس‌هاي جمجمه ابن‌سينا و تصويري که از روي جمجمه به وسيله نقاش و مجسمه‌ساز معروف روس، گراسيموف رسم شده در اختيار ما قرار گرفت و نيز در پيرامون جمجمه حکيم و جريان تهيه تصوير ابن‌سينا اطلاعاتي داده شد. اين اطلاعات نظريات تحقيقي دانشمندان و خاورشناسان معروف روس بود. چون اطلاعات مزبور و همچنين عکس‌هاي جمجمه ابن‌سينا و تصوير حقيقي او براي هم‌وطنان ايراني ما کاملاً جالب بود و تاکنون اطلاعاتي هم در اين مورد نداشتند، لازم دانسته شد نظريات دانشمندان و مستشرقين شوروي و نيز مقاله جالب گراسيموف، مجسمه‌ساز مشهور روس با عکس‌هاي جمجمه و تصوير حکيم در سالنامه دنيا چاپ شود تا مورد استفاده علاقه‌مندان واقع شود.» اين خلاصه‌اي بود از مقاله استاد. البته باید یلداور شد که گراسیموف در پایان کار تحقیقی خود و استفاده از تصویر های جمجمه ابو علی سینا با یک برداشت تاریخی نا صحیح( به عمد یا به سهو) چهره ای اوزبکی از ابن سینا بدست می دهد. که در واقعی بودن ان محل تردید جدی وجود دارد. او در مطالعه تطبیقی خود جمجمه ابو علی سینا را بااین فرض که اهل بخارا بوده با جمجمه افراد فعلی ساکن بخارا که اوزبک هستند مورد مقایسه قرار داده غافل از اینکه در قرن چهارم هجری ساکنین بخارا از نژاد ایرانی و تاجیکی بوده و در ان زمان اوزبک ها در بخارا سکونت نداشته و اصولا کشور اوزبکستان با جمعیت اوزبکی در قرن دهم هجری تشکیل شده است. البته هر چند دانشمندان و مفاخر بزرگ حهانی متعلق به همه بشریت و همه جوامع انسانی هستند. ولی حفظ و نگهداری میراث و هویت ملی انان بر عهده ملت و کشوری است که ان دانشمند از ان دیاربر خاسته و در ان فرهنگ رشد کرده و این به لحاظ میراث ملی، پاسداشت وجه نیاکان، الگو سازی تاریخی و تقویت روحیه ملی از اهمیت ویژه و خاصی برخوردار می باشد. در سال های اخیر بعضی جریانات سیاسی وپاره ای از کشور ها سعی در تحریف و ربودن هویت ملی دانشمندان بزرگ ایرانی را دارند و ابو علی سینا پزشک و فیلسوف نامدار ایرانی بیشتر از همه در معرض این چپاول فرهنگی قرار گرفته است. مغرضان به بهانه های واهی از جمله ترسیم چهره ایشان به شکل دلخواه خود سعی در تحریف هویت ملی این دانشمند بزرگ ایرانی دارند.به دلایل فوق ضروریست در چارچوب یک طرح پژوهشی بزرگ و ملی و با استنادات اناتومیک، تاریخی و قوم شناسی چهره واقعی یا نزدیک به واقعی از ابو علی سینا ترسیم و به جهانیان معرفی شود.   نتیجه گیری اینکه: اگرگراسيموف، مجسمه‌ساز روس در سال   1952 میلادی با تکنولوژي ضعيف آن زمان توانست چهره ای از ابوعلی سینا را هر جند به دلخواه خود ارایه دهد ایا ما نمی توانیم در سال 2015 میلادی با توجه به تکنولوژی های جدید و بهره مندی از اساتید مجسمه‌سازي، نقاشي، گرافيک، آناتومي‌، راديولوژي، کامپيوتر و تاریخ، ودر نهایت امانتداری این کار بزرگ یعنی بازسازي چهره واقعي يا نزديک به واقعي شيخ‌الرييس ابوعلي‌سينا را وجه همت خود قرار دهیم؟ در پایان این دلنوشته را تقدیم می کنم به روان پاک استاد دکتر حسین گل گلاب سراینده سرود ای ایران ، ای مرز پرگهرکه به واقع خود گوهر گرانبهایی است در این بوم وبر. پایان                                                                                                             دکتر محمد علی حیدرنیا                                                                                                      متخصص پزشکی اجتماعی                                                                                                     دانشکده پزشکی شهید بهشتی

ادامه مقاله

تنظیمات بدن،طب سوزنی

  • 1397/08/14 23:59

ساده ترین ماشین ها اهرم است، قاشق غذاخوری اهرم نوع اول است و ساده ترین ماشین است، اگر با این قاشق یک ته دیگ خوشمزه تراشیده شود سر این قاشق کمی ممکن است به عقب برگردد (از تنظیم خارج گردد) این کدبانوی خانه است که دوباره باید آنرا به حالت اول در آورد (تنظیم کند) وقتی ساده ترین ماشینها نیاز به تنظیم مکرر داشته باشد چگونه موتور ماشین شما که از هزاران دستگاه تشکیل شده نیاز به تنظیم ندارد، شما همواره برای باد چرخها و تنظیم موتور ماشین و تنظیمات سوخت کاربراتور و یا انژکتور و تنظیم فرمان اتومبیل خود را به تعمیرگاه می برید تلویزیون، ساعت یا هر دستگاه دیگر را مرتب تنظیم می کنید یعنی هر چیز را تحتنظم و تنظیم قرار می دهید.در زندگی روزانه گاهی کلامی به کسی آشنا یا ناشناس می گویید. ....! او بر می گردد و صد هزار فحش و ناسزا به شما می گوید... او آدم خوبی است بلکه تنظیماتش به هم خورده تنظیم بهم خورده ها هم زندگی می کنند ولی . ولی با چه زندگی و با چه اعصابی و چه عمر کوتاهی دانشمندان طب سوزنی معتقدند که هر انسان سالمی هر 6 ماه یکبار باید تنظیم شود . تنظیمات اعصاب و روان،قلب، تغذیه، کلیه، کبد و عادات خورد و خواب آنها حتی یکقدم جلوتر نهاده اند و یک ترکیب از نقاط طب سوزنی برای پیشگیری از بروز سکته قلبی و سکته مغزی CVA بعنوان Prevention  یا پیش گیری تعیین کرده اند. تنظیمات بدن با آکوپنگچر (طب سوزنی) هر6 ماه یکبار در اوج تابستان یعنی گرمترین روز تابستان July  ودر زمستان سردترین روز زمستان انجام می گیرد.تنظیمات بدن وقتی انجام شد ابدی و دائمی نیست، یک بحث لفظی یک درگیری ترافیکی در خیابان تنظیمات اعصاب و قلب را به هممی ریزد (از نو باید تنظیم کرد) یک غذای سنگین خوش نمک تنظیمات فشار خون را در هم می ریزد، یک درگیری فیزیکی تنظیماتسیستم موسکولو اسکلتان را به هم می ریزد یک شمیوتراپی یا یک اشعه درمانی برای سرطانها تنظیمات را دگرگون می نمایددرTraditional Chinese medicine = TCM هر بیماری برای شیمو یا رادیوتراپی برون رفت نباید بخانه برگردد مگر اول به یکآکوپنگچریست مراجعه و طب سوزنی شده دوباره مریدیانها meridians تنظیم گردد این حقایق علمی را حتی دکترهای طب غرب یانمی دانند یا اصولاً قبول ندارند چرا که در Text کتابهای درسی ذکر نشده علم TCMپدیده جدیدی در طب غرب می باشد که به عللیهم نمی گذارند خودش را نشان بدهد.چرا جمعیت کشور چین بسیار زیاد است آیا تولید و تناسل آنها زیاد است؟یا عمر سلامتی آنهاطولانی است؟ یقیناً مورد دوم صحیح است، عمر اکثریت جوامعی که از طب سوزنی و داروهای گیاهای استفاده می نمایند حداکثر103- 105- 107 سال می باشد. دومAcupuncture & moxibustionهر جا صحبت از آکوپنگچر پیش می آید ماکسی بس هم ذکر می شود ماکسی بس یعنی گرم کرد آکوپوینت (نقطه ای که باید سوزنزد) با انجام ماکسی اثر آکوپنکچر چندین برابر افزایش می یابد . ماکسی بس دو نوع است : Direct moxibustion     ,     indirect moxibustion  ماکسی یعنی به بیمار انرژی القا می گردد که در بیماریهای Cold و آنها که زائیده بیماری های شن خن لن (Shan Hu Lon)کتاب شنخن لن که عنوان آن عبارتست از cold induced diseases یعنی سرما بیماریهای انسانی را بر می انگیزد گفتگو می کند و کتابعظیمی است.در بیماری های تبدار و آن دسته بیماری که عامل موجد آنها heat می باشد نباید ماکسی انجام گردد در زنان منوپاز اگر ماکسی بسانجام شود بدتر می شوند زیرا آنها خود از hot flash رنج می برند hot flash در خانمهای منوپاز ناشی از kidney ying deffiency  میباشد در مورد فوق به طور نمونه ذکر شد که معلوم گردد هر جا و همیشه ماکسی نمی شود کرد.در تنظیمات ریوی معمولاً Bladder 13 واقع در پشت انتخاب می گردد و روی سوزن indirect moxibustion  می گردد برای بیماری هایریوی ناشی از cold مثل Bronchial asthma که عامل آن cold باشد یادتان باشد ممکن است آسم برونکیال بعلت heat هم باشد(تشخیص صحیح) .Bladder 13 ریشه بیماری های ریوی را به همراه large intestinal 4  و Lung 7 و Lung 1 و Lung 2 از بن می کند.این در صورتی است که Lung 9  فعال باشد زیرا در Lung Qi deffiency  اصلاً بیمار آنقدر انرژی ندارد که حتی برای تخلیه برونشها قادربه سرفه کردن باشد .CV17 مابین دو پستان در خط وسط ترکیبی است که برای بیماریهای قلبی عروقی بکار می رود عمودی و روی manobrium وسطاستخوان استرتوم می باشد عمق 2 میلیمتر است درمردها براحتی این نقطه پیدا می شود در خانمها مشکل است زیر نوک پستانهادر محل تشریحی خود قرار نگرفته است.- برای تنظیم قلب در اکستراسیستولها، تاکیکاردیهای فوق بطنی از pericardium 6 واقع در مچ دست داخلی خط وسط استفاده میگردد pc 6 دهها خاصیت دیگر هم دارد که یکی از مهمترین آنها ضد تهوع و استفراغ است.درست است که مریدیان قلب و پریکارد از یکدیگر جدا هستند ولی امور تکنیکی قلب به مریدیان پریکارد مربوط می گردد در عوضوضعیت روحی انسان بیشتر به مریدیان قلب مربوط می گردد. Pericardium 4 برای تمام دردهای جلوی قلبی معرکه است .- برای تنظیمات اعصاب بهترین نقطه Du 20 مرکز حافظه و دهها تنظیمات مغزی و روحی و روانی با اضافه شدن سن یا Heart 7  واقعدر کریز مچ دستها و Spleen 6  می باشد، اصولاً ترکیب points و Du 20 آرامش فوق العاده به همراه تمرکز consentration  می دهدهمین ترکیب نقاط شش گانه است که در صرع بزرگ به کار میرود.     Crandmal , petidmal ترکیب این نقاط (Si 3 + CV 15 + HT7)پنج نوع این لپسی را درمان می کند برای تنظیمات سیستم هاضمه از ترکیب Stomach 36  و Ren 12    Ren 13  استفاده می گردد.راجع به  ST 36  یا stomach 36  که یکی از نقاط خیلی مهم آکوپنکچر در بدن است بحث های زیادی شده اولاً هر وقت بخواهیم برایدرمان سیستم هاضمه اقدامی به عمل آوریم اولین آکوپوینت همین ST 36 را باید زد مثلاً در مورد اصلاح وضعیت صفراوی کبد از ایننقاط استفاده می شود Ren 12-13   Liver-3 برای اصلاح سازوکار Speen دوباره از ST36 و SP4 استفاده می گردد و همینطور درآشلازی ST 36 و ST 21   Ren 12-13  زده می شود یعنی قفل کار در سیستم هاضمه ST 36 می باشد این بغیر از آن است که بازدن ST 36 تعداد WBC به مدت 24 ساعت بالا می رود که در تب و عفونت ها استفاده می گردد بحث های زیاد که البته هیچ یک تاییدنشده است به این اشاره می کند که Stomach 36 باعث افزایش Blood flow در شریان مزانتریک سوپریور می گردد و از آنجا که بیشاز  خون Gi از این شریان که از تنه سلیاک جدا می شود به همین دلیل است که قبل از شروع درمان هر ضایعه مربوطبه لوله هاضمه و ضمائم آن باید این نقطه Stomach 36 طب سوزنی گردد.اما بد نیست که بدانید خود مریدیان خط وسط جلو یعنی Ren  یا CV که به نام conception vessel  است یک قفل دارد قفل آن Lu 7می باشد در مچ دست Lung 7 بعد از سوزن زدن به Lung 7 15 دقیقه بعد قفل CV باز می گردد و هر نقطه که برای طب سوزنی مثلاًCV12 یا Ren 12 که برای معده می زنند موثرتر خواهد شد.مریدیان Du یاGv Govern Vessel  هم یک قفل دارد که اگر بخواهید روی آن کار کنید ابتدا باید قفل را باز کنید و آن Small intestine 3واقع در خم خارجی دست می باشد Si 3 از نقاط مهم طب سوزنی بوده و از مشخصاتش آن است که هم برق زیاد و هم درد زیاد داردوقتی سوزن در این نقطه می گردد (میچرخد) بیمار نیم خیز شده و فریاد می کشد  البته از این درد هم انسان خوشش میاید همدوست ندارد. Si3 مرکز کل درمان ضایعات شنوایی و (Tinnitus) تینایتوسها (وز وز گوش high peech و low peetch  ) می باشد.درمان بیماری های صعب العلاج همان طور که در طب غرب مشکل است در TCM و Chinese medicine هم سخت و بغرنج است یکیاز این بیماری ها همین Tinnitus ها است.- برای تنظیم پریود در خانمها از نقاط Spleen 6 و Ren 2 و Ren 4-6 و Spleen 10 استفاده می گردد برای لوکوره بیرنگ و بی بو نیز ازنقاط فوق و چنانچه ترشحات رنگی و بدبو باشد به این مجموعه Stomach 36 هم اضافه می گردد . به Ren2 نگاه کنید که در نسخهبالا در خانمها چه وظیفه ای دارد، حال Ren2 در آقایان برای درمان impotence به کار می رود ببینید چگونه نقاط در زن ومرد وظیفه شانتغییر میکند.و اتفاقاً برای Dysurea و مشکلات عصبی مثانه در بیماران MS (ام اس) از Spleen 6 و Ren 3 و دو نقطه قرینه که دو طرف آن رویمریدیان stomach  قرار دارد استفاده می شود. اگر چه آکوپنکچر در درمان MS کاری نمی تواند بکند همانطور که طب غرب هم نمیتواند و داروهای غربی در واقع خواب و خیالی بیش نیستند اما طب سوزنی حداقل وضعیت مثانه و Heamaturea frequency , Dysuria و عدم کنترل ادرار را بهتر نماید.در اینجا باید به این نکته توجه داشت همانطور که می خوانید طب سوزنی ریزه کاریها و فوت و فنون پیچیده ای دارد، دوره های کوتاهمدت 6 ماهه و یک ساله یا دو ساله نمی تواند یک پزشک را در این کار موفق گرداند ، در یک دوره 6 ماهه که همکاران پزشک در چینمی بینند نمی توانند این همه جزئیات مهم را آموزش بگیرند از طرف دیگر آکوپنکچر یا طب سوزنی شاخه ضعیفی از طب سنتی چینکه جهانی شده TCM می باشد بنابراین به گفته آقای زنگ زونگ جین دانشمند طب سوزنی که می گوید اگر Qi (تلفظ کنید چی) وblood یعنی اگرخون و انرژی بیوالکتریک در یک بیمار کافی نباشد طب سوزنی هیچ فایده ای ندارد.آیا شده که شما در یک بیمار دائماً طب سوزنی کنید و نتیجه این نگیرید ؟ بله  وقتی (Qi+blood) ضعیف باشد یعنی بیمار Qi deffiencyداشته باشد و آنمیک باشد در این حال چکار خواهید کرد در این وضعیت باید از herb یعنی داروهای گیاهی که (Qi + blood) را افزایشمی دهد استفاده کنید . فرمول گیاهی Si  Jun Zi Tang  برای افزایش Qiفرمول گیاهی Si  Wu Tang  برای تحریک و ساختن Reticulocytes  هر یک از دو فرمول گیاهی فوق حاوی 4 گیاه داروئی هستند.اگر همین داروها در اختیار نباشند باز هم ترکیب این نقاط می تواند وضعیت Qi+ Blood را اصلاح کند.Spleen 10   Stomach 36  Bladder 17        Ren 4      Ren 6 البته ماکسی هم لازم است.اگر باز هم موفقیتی حاصل نشد از جن سینگ که خوشبختانه در ایران زیاد یافت می شود و اکثراً فروشندگان داروهای گیاهی دارنداستفاده می گردد.جن سینگ داروی گیاهی گرانی است و به شکل هویج بوده ولی رنگش سفید است آنچه به دست ما میرسد پرورشی است محلرشد آن کشور کره است و تجار و خریداران آن چینیها می باشند بیش از هزار نوع جن سینگ در دنیا هست.جن سینگ خود روی کوهستانی گران ترین است و قطعه از آن ممکن است بیش از 1000 دلار باشد. جن سینگ پرورشی نیز گراناست وقتی کاشته می شود 7 سال طول می کشد تا محصول بدهد و وقتی محصول را داد دیگر نمی دهد مگر اینکه خاک آنمنطقه را عوض کنید جن سینگ خیلی سفت و خشک است و تیغه آسیاب را می شکند پس ا بتدا باید آنرا در هاون کوبید و سپسآسیاب کرد پودر آنرا 30 دقیقه در آب خیسانده و نیمساعت هم باید بجوشد. سپس سرد کرده هم مایع آنرا و هم حتی تفاله های آنرابخورید 10 گرم برای هر کس ریشه خشک کافی است برای یک هفته.جن سینگ چه خاصیتی دارد؟بیش از 1000 کتاب راجع به جن سینگ نوشته شده چکیده خواص آن باین شرح است خوردن جن سینگ همواره انسان راتندرست و سالم و عمری طولانی می دهد . به پدر و مادر پیرخود و به پدربزرگ و مادربزرگ های خود جن سینگ بدهید وقتی هیچ علاجی برایآنها نمی یابید.جن سینگ فقط Qi را افزایش می دهد و برای افزایش خون blood باید از فرمول Si Wu Tang  که در بالا آمده استفاده کرد.-         ترکیب این نقاط برای رماتیسم حاد قلبی است.  CV 17+CV14-         ترکیب این نفاط در زمانیکه bowel sound  شنیده نمی شود و illeous paralitic  در کار است بسیار مؤثر است. (ST40+CV12)-         ترکیب (CV13+CV12) 9 ناراحتی و مشکل معده را برطرف می کند جزئیات ذکر نشده .-         ترکیب CV12+ST36 به شرط آنکه ابتدا CV12 و بعد ST36 زده شود بشدت خلط آور است.-         برای آسیت (ورم شکم) moxi (CV9+ST28) به همراه ماکسی مؤثر است. یکبار هم همین ناراحتی را با AC (ST36+CV7)ذکر کرده ولی بدون ماکسی و تنها با AC یعنیAcupuncture  .. مواظب باشید کسانیکه دچار آسیت می شوند جدا شکم بسیار نازک می شود و گاهی در خط وسط fascia Alba فتق هایی هم به وجود می آید که ناشی از دست دادن پروتئین مایع آسیت است و طب سوزنی در جدار قدامی این نوع شکم بایدبا احتیاط صورت گیرد. هر گاه اسکار جراحی در جدار قدامی شکم دیدید با احتیاط زیرا ممکن است روده در زیر ان چسبیده باشد.-         ترکیب (CV10+CV12) سفتی شکم را برطرف می کند اشاره به جزئیات نکرده که منظور از سفتی شکم چیست ولی چونCV10 مرکز فرمان روی دریچه پیلور pyloric و آنها به نام lower Venter می خوانند احتمالاً منظور باز کردن دریچه پیلور و برطرف کردناحتباس در معده می باشد.-         ترکیب  برای نارسایی دیافراگم در آسیت شدید است.-         ترکیب (CV6+CV21)  برای تاکی پنه به عنوان نمونه دستور کار این مورد به انگلیسی نوشته شده (به شرح ذیل)For rapid dispnic breathing that hampers sleep drain CV6+CV21 all will be right       از کتاب عظیم song of the Jade Dragon    تا اینجا هر چه گفته شد درمان نبود بلکه تنظیم adjustment  بود وقتی تنظیمات به هم می خورد بیماریها پیدا می شود پس تنظیممی تواند قسمتی از درمان باشد مثلاً نقاطی که در اسهال سوزن زده می شود همان نقاطی است که در یبوست سوزن زده میشود.از همین جا می توان دریافت آکوپنکچر یا طب سوزنی یک تنظیم کننده است یعنی imbalance  را تبدیل به balance می کند . آیا شما خودتان تنظیم هستید؟

ادامه مقاله

طب سنتي چين قسمت اول

  • 1397/08/14 23:59

طب سنتي چين قسمت اول    طب سنتي چين نوعي تشخيص و درمان مي باشد كه عمري به درازاي پنج هزار سال دارد .در 30 سال گذشته اين طب توسط كشورهاي غربي شناخته و مورد قبول واقع شد و اينك در دانشگاه ها و دانشكده هاي پزشكي آنرا تدريس كرده و هر ساله تعداد زيادي فارغ التحصيلان اين رشته به طبابت مي پردازند . اين علم دوره هاي كوتاه مدت 8 ماهه و 6 ماهه در چين براي پزشكان دارد . دانشجوياني كه به اين رشته ميروند لازم نيست پزشك بوده باشند . در اين صورت دوره كامل تحصيلي آنها پنج سال بوده و بعنوان DTCM  يعني دكتر طب سنتي چين فارغ التحصيل طب غربي نيستند . بلكه تنها در رشته خودكار كنند كه اين رشته شامل تشخيص با نبض و ديدن زبان صورت مي گيرد . اين فارغ التحصيلان تا حدودي مي توانند آزمايشات پاراكلينيك را مثل آزمايش قند و چربي خون و عكس هاي راديولوژيك و MRI و سونوگرافي را بنويسند و در تشخيص از آن كمك بگيرند . فراگيري هنر طب سنتي چين يا TCM بسيار سخت و مشكل مي باشد و به همين سبب است كه دانشگاههايي كه اين رشته ها را تدريس مي كنند آزمايش ورودي ندارد . چرا كه خود آموزش اين رشته دوران بسيار سختي در پي دارد . علم طب سنتي چين شامل درمان داروهاي گياهي و طب سوزني و چيگانگ و تاي چي مي باشد . در واقع طب سوزني چين يكي از شاخه هاي درماني اين علم مي باشد . درمان با طب غربي يعني Western  Medicine بر اين مبنا انجام مي گيرد كه هر چه در زير ميكروسكوپ معمولي و الكتروني  قابل ديدن است ، مورد قبول واقع مي شود اما اگر چيزي مثل QI كه ديده نمي شود و طب چين به آن معتقد است و در واقع همان انرژي بايوالكتريك مي باشد را قبول ندارد چون اين انرژي ديدني و اندازه گرفتني نيست . نام بيماريها همان است كه در طب غربي مرسوم مي باشد تشخيص بيماريها بيشتر با گرفتن نبض و ديدن زبان مي باشد . نبض دست راست و دست چپ تفاوت دارد . نحوه فشار دادن نبض ونقاط مختلف راديال معاني خاصي مي دهد . مثلا نبض دست چپ در قسمت نزديك به مچ دست بيان كننده وضعيت قلب بوده . همين نقطه در دست راست وضعيت سازوكار ريه را نشان مي دهد . بطور خلاصه درمان با طب چين عبارتست از فروكردن سوزن هاي بسيار نازك و ظريف در نقاط بخصوص بدن . طول درمان با اين سوزن ها به مدت 20 دقيقه و در بيماريهاي شديد و نسبتا صعب العلاج هر دوره درماني به مدت 10 تا 12 جلسه مي باشد . امروزه معمولا بيماراني براي درمان با اين طب مراجعه مي كنند كه از درمان با طب غربي نتيجه اي عايدشان نشده است . و در پي راه ديگري براي درمان خود مي باشند در كشورهاي مترقي قبل از هرنوع عمل جراحي ابتدا به طب سوزني متوسل مي شوند . مثلا كسي كه نياز به جراحي معده دارد ابتدا توسط پزشك معالج خود تحت درمان با طب سوزني قرار مي گيرد . اگر مشكلات بيمار حل گرديد از عمل صرفه نظر و به درمان با آن ادامه مي دهد بدين ترتيب 30 درصد اعمال جراحي در حضور طب سوزني انجام نمي گيرد . درصد درمان و بهبود با اين طب بنا بر نظريه سازمان بهداشت جهاني WHO 75 درصد است ودر25درصد موارد روي شخص اثر ندارد . بشر مترقي تا امروز هيچ نوع عارضه اي در درمان با اين طب نيافته . به اين ترتيب نه تنها هيچگونه عارضه اي ندارد بلكه نگهداري سوزن ها در بدن و اصولا طب سوزني ، سيستم دفاعي را تقويت مي كند .

ادامه مقاله

روزه داری آگاهانه و اصلاح شیوه زندگی

  • 1397/08/14 23:45

 بنام خدا روزه داری آگاهانه و اصلاح شیوه زندگی ماه مبارک رمضان و اعمال مربوط به آن  مخصوصاً فریضه روزه داری فرصت و ابزار مناسبی است تا به اصلاح شیوه زندگی خود پرداخته و حرکتی را آغاز   کنیم تا به شیوه زندگی سالم تری دست یابیم که نمود عینی آن در زندگی ما طول عمر با عزت است.   مطالعات نشان داده اند که برای دستیابی به شیوه زندگی سالم مهمترین عامل داشتن انگیزه است و سازمانهای سلامتی برای ایجاد انگیزه در مردم   جوامع خود هزینه های فراوانی را انجام میدهند تا زمینه ای فراهم شود و انگیزه ای ایجاد شود تا مردم به تغییر شیوه زندگی خود فکر کنند و درصورت   امکان این تغییرات را هر چند کوتاه تمرین کنند. ماه مبارک رمضان و روزه داری در این ماه که برخواسته از باورهای دینی مردم است از طریق ایجاد یک فرصت عملی یک ماهه در تغییر شیوه زندگی   روزمره مردم می تواند زمینه ساز تغییرات و اصلاحات دائمی در شیوه زندگی باشد و این واقعا فرصت گرانبهایی است که نباید از دست داد و زمانی این   فرصت گرانبها تر میشود که به معنی و مفهوم روزه داری آگاهانه و هدف نهایی آن توجه داشته و این فرصت یک ماهه را تمرینی برای همه سال بدانیم. برای درک عمیقتر این موضوع یعنی تاثیر روزه داری آگاهانه بر شیوه زندگی سالم دو مطلب اساسی و مهم مورد بحث قرار میگیرد: اهمیت و هدف روزه داری   تعریف شیوه زندگی سالم و عوامل موثر برآن و پرواضح است که با دریافت صحیح این دو مطلب تاثیر روزه داری آگاهانه بر شیوه زندگی سالم خودبخود دریافت و روشن میشود. اهمیت و هدف روزه داری : عملی آگاهانه تلقی میشود که فاعل آن عمل به طور صحیح و دقیق هدف نهایی از آن عمل را بداند و به آن باور داشته باشد. قرآن کریم که خود واضع و   تشویق کننده به روزه داری است به صورت شفاف و مبین هدف نهایی از روزه داری را در سوره بقره آیه 183 بیان  می فرماید: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .  " ای اهل ایمان روزه بر شما واجب شد چنان که بر امتهای گذشته   واجب شده بود ، باشد که پرهیزکار شوید " . با توجه به این آیه شریفه هدف نهایی از روزه داری تقوای الهی است و روزه داری آگاهانه آن است که فرد روزه دار این هدف را فراروی خود داشته و به آن   توجه کند . دراین رابطه ضروریست که معنی و مفهوم تقوی که از واژه های مهم و فراوان قرآنی است مرور شود. واژه تقوی و کلمات هم خانواده آن نزدیک به 258 بار در قرآن کریم ذکر شده است و این بیان اهمیت موضوع تقوی است . برای لغت تقوی در احادیث و تفاسیر علیرغم ثابت بودن پایه و زیر بنا  معانی گوناگونی ذکر شده است که بطور خلاصه می توان گفت که تقوی عبارتست   از : نگهداری و حفاظت از چیزی که اذیت و آزار میرساند . حال اگر این تقوی الهی باشد یعنی پرهیز از هر چیزی که انسان را از رسیدن به قرب الهی و   سعادت باز میدارد. در حقیقت می توان گفت که واژه تقوی یک واژه پیشگیری است . یعنی پیشگیری از موانع و عواملی که ما را در رسیدن به مقصد باز میدارد و شاید در   همین جا  بتوان واژه جدیدی را بنام تقوای سلامتی مطرح و پیشنهاد کرد. و اگر سلامتی را آسایش کامل جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی بدانیم،   تقوای سلامتی یعنی پرهیز و اجتناب از هر چیزی و از هر عامل خطری که مانع رسیدن ما به سلامتی کلی در همه ابعاد آن میشود. و بیان کلی تقوی به عنوان هدف نهایی روزه داری آگاهانه دراین کلام پیامبر گرامی اسلامی متبلور است که میفرماید: امت من با روزه گرفتن بر هوا و هوس خویش چیره شده و به سراغ کارهای ناروا نمی روند. و در اینجا هوی و هوس از عوامل خطر رسیدن به قرب الهی هستند و با تفکر در مطالب فوق که هر چند بصورت خلاصه بیان شد ابزار رسیدن به تقوی ،   اصلاح درشیوه زندگی است که در اوج آن تقوای الهی بوده و در این مسیر تقوای سلامتی نیز حاصل میشود ( با توجه به تعریف ابعاد سلامتی ) . شیوه زندگی سالم : شیوه زندگی سالم یعنی ما به گونه ای زندگی کنیم که در همه ابعاد سلامتی از جمله سلامت جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی روزبروز به سمت   بهترشدن حرکت کنیم و این شیوه زندگی متاثر از باورهای مذهبی ، فرهنگی و اجتماعی مردم هر جامعه می باشد. سازمان بهداشت جهانی پارامترها و اجزا شیوه زندگی سالم را ده مورد زیر معرفی می کند: توانمندی در کنترل استرس های روزمره زندگی   داشتن تغذیه خوب و مناسب   فعالیت بدن منظم   تقویت عادات خوب زندگی   کاهش و دوری از عادات بد زندگی     تقویت عادات خوب سلامتی   کاهش و دوری از عادات بد سلامتی   مصرف کننده آگاه بودن   آشنایی با کمک های اولیه   دسترسی به نظام ارائه خدمات مناسب سازمان بهداشت جهانی از این عوامل دهگانه سه مورد اول را دارای بیشترین تاثیر در شیوه زندگی سالم معرفی میکند. سازمان بهداشت جهانی مستند به آمار و ارقام جهانی اعلام می کند که اصلاح شیوه زندگی و حرکت به سوی شیوه زندگی سالم مهمترین ابزار برای   ارتقای سطح سلامت فرد و سلامت جامعه می باشد. پرواضح است که پی آمد داشتن یک زندگی سالم و بهتر در همه ابعاد سلامتی یعنی سلامت جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنی باعث کاهش   بیماریها، مرگ ومیر ، ناتوانی ها و کاهش مشکلات اجتماعی در فرد و به تبع آن در جامعه خواهد شد. هدف نهایی داشتن یک زندگی به شیوه سالم ،   طول عمر با عزت می باشد. همان که پدربزرگ ها و مادربزرگ های ما برایمان آرزو میکردند که میگفتند فرزندم خداوند طول عمر با عزت به تو بدهد. با آگاهی از اعمال ماه مبارک رمضان و مخصوصاً فریضه روزه داری و باز مخصوصاً آنجا که ذکر میشود که روزه داری فقط امساک از خوردن و آشامیدن در   وقت معین نیست بلکه روزه گفتاری ، روزه پنداری و روزه شنیداری و روزه دیداری ، روزه کرداری و ...... نیز مورد توجه می باشد. با این آگاهی ها در می یابیم که روزه داری آگاهانه براکثریت اجزا شیوه زندگی اثرمستقیم و بر چند مورد باقیمانده اثر غیرمستقیم دارد. آیا فردیکه فریضه روزه داری را آگاهانه انجام میدهد با کنترل رفتار خود که برخواسته از تعهدات دینی و باور به هدف نهایی روزه داری می باشد.   زندگی آرامتر و بدون استرس تری را در این یکماهه تجربه نمی کند. آیا این تغیر یک ماهه زمینه ساز و انگیزه برای تغییرات دائمی در کاهش   استرس نمی باشد؟   آیا فردیکه به لحاظ باور دینی در یک ماهه ماه رمضان عادات بد زندگی خود را ترک می کند زمینه ساز ترک این عادات برای همیشه عمر نیست؟   آیا فردیکه بنا به باور دینی خود در ماه مبارک رمضان یک مصرف کننده آگاه میشود و هر چیزی را نمی خورد ، هر حرفی را نمی زند ، هر حرکتی را   انجام نمی دهدو برای هرمسئله اول فکر میکند و بعد انجام میدهد. آیا این تمرین مهمی برای تداوم این حرکات درطول سال نیست ؟ از این آیاها   فراوان میتوان ذکر کرد . خود می توانید این آیاها را لیست کنید. نتیجه گیری :  روزه داری آگاهانه و با هدف و تمرین یک ماهه آن ابزار مناسبی برای ایجاد انگیزه در تغییر در شیوه زندگی برای همیشه و همه ابعاد سلامت ، یعنی بعد   جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی می باشد.                                                                                                  " پایان "                                                                                   دکتر محمدعلی حیدرنیا

ادامه مقاله

راز طب سوزنى فاش شد

  • 1397/08/14 23:43

راز طب سوزنى فاش شد گروهی از پژوهشگران با کشف یک مکانیزم مولکولی موفق شدند راز طب سوزنی با قدمتی چهار هزار ساله را فاش کنند. محققان دانشگاه روچستر در نیویورک ، يكي از مكانيزم هاي مولكولي كه اثرات تسكين دهنده درد طب سوزني را القا مي كند، كشف كردند. این محققان دریافتند که سوزن‌های به کار رفته در طب سوزنی موجب می‌شود در سطح بافت تحت درمان، ماده‌ای به نام «آدنوزین» آزاد شود. این ماده همانند یک مسکن طبیعی عمل می‌کند. برپایه این ماده، دانشمندان امریکایی موفق شدند با افزایش تجمع آدنوزین، اثرات ضد درد طب سوزنی را روی موش‌ها سه برابر کنند. طب سوزنی با قدمتی چهار هزار ساله یکی از رایج‌ترین روش‌های غیرمتداول پزشکی است که امروزه در تمام دنیا برای درمان بسیاری از بیماری‌ها از آن استفاده می‌شود، بویژه یکی از کاربردهای مهم آن در مقابل دردهای مزمن و دردهای شدید است.به نقل از روزنامه ايران - مورخ ۱۱/۳/۸۹

ادامه مقاله

طب سوزنی در درمان بیماریهای صعب العلاج

  • 1397/08/14 23:42

طب سوزنی در درمان بیماریهای صعب العلاج    دکتر ناصر تابش   http://www.surgical-complications.com/ http://www.systemic-infections.com (متخصص جراحی عمومی دارای بورد تخصصی متخصص طب سوزنی از کانادا) درمان بیماریهای مزمن و صعب العلاج با طب سوزنی فارغ التحصیل دوره چهارساله طب سوزنی گیاهی چین از کالج بین المللی ونکوور    4 الی 8 شب آدرس: اهواز، خیابان نادری، بین حافظ و فردوسی، مجتمع پزشکی بزرگ نادری طبقه پنجم واحد 132 تلفن: 2231272-0611 ( طب سوزنی زمانی ) طب سوزنی در درمان بیماریهای صعب العلاج، مقاوم بدرمان و گاهی لاعلاج معمولاً اگر در درمان بیماریها با طب سوزنی باشکال برخورد کنند یعنی جواب ندهد و پزشک معالج نخواهد از درمانهای Herblogic  مربوط بهChinese medicine استفاده کند در این صورت این آخرین راه چاره یعنی Time Acupuncture   (طب سوزنی زمانی) را انتخاب می کند اما علت اینکه این نوع طب سوزنی چندان رواج ندارد و یا زیاد کسی از آن اطلاعی ندارد مشکلات محاسبات آن است . طب سوزنی زمانی یا Time Acupuncture   ترکیبی از طب، ریاضیات، و ستاره شناسی است و نقاط اکوپوینت آن (نقاطی که سوزن زده می شود) از انگشتان دست تا آرنج و از انگشتان پا تا سر زانو حدود He sea points (حی سی) می باشد و شامل Auricular  Acupuncture   و body Acupuncture   نمی گردد. برای آشنایی با این نوع درمان اولاً باید ساعت بیولوژیک اعضاء بدن را بدانید ساعت بیولوژیک مطابق تئوریهای طب که توسط فلاسفه بزرگ چین و مخصوصاً آقایZhang Zhong Jing   دانشمند طب سوزنی( سقراط TCM) در هزاران سال پیش نوشته شده . این تئوری می گوید اعضای مهم بدن (organs) هر یک 2 ساعت در 24 ساعت از انرژی مخصوصی بهره می برند این 2 ساعت معین و تغییر ناپذیر است مثلاً کبد از ساعت یک تا 3 بعد از نیمه شب از این انرژی بهره می برد از نظر Western medicine  این ساعات زمان خنثی کردن سموم بدن و پروتئین سازی و ترکیبات است در این زمان کبد بدترین وسخت ترین ساعات را می گذراند و باید این انرژی بوی برسد . باز هم بعنوان مثال  زمان معده از 7 تا 9 صبح است و صبحانه باید در همین فاصله صرف شود و این بدترین و سخت ترین ساعت معده است در این 2 ساعت آن انرژی باید به معده برسد و می رسد حال اگر کسی صبحانه را ساعت 30/10 صرف کند آن انرژی آمده و رفته حال کار بغرنجی به معده واگذار شده در حالیکه آن انرژی از معده رد شده و به عضو دیگری رفته و اینها کسانی هستند که عمری دچار بیماریهای هاضمه می باشند و با درمان های بی حاصل طب غرب مثل آنتی اسیدها و غیره مشغولند . همینطور که از شکل استنباط می گردد گوئی که irrigation  آبیاری مزارع بزرگی در کار است که هر مزرعه دو ساعت فرصت آبشخور دارد اما دو عضو هستند که همواره از این انرژی در همه ساعات بهره می برند یکی مغز و دیگری رحم است ، شاید به این خاطر که ممکن است در داخل رحم جنین انسانی هم بوده باشد باز هم مثال زده می شود ساعت قلب از 11 صبح تا یک بعد از ظهر است( واقعاً چه ساعات سخت و پرتلاشی) . در این دو ساعت خورشید عمودی می تابد (بدترین زاویه تابش) شلوغ ترین ساعات شهر از ترافیک ، تعطیل شدن مدارس و در داد و ستدهای بازرگانی گاهی وصول وجوه و چک ها و کم شدن قند خون . یکی از نصیحت های TCM (طب سنتی چینی) آن است که در بیماران قلبی اگر تا ساعت 11 صبح کارهایشان به پایان نرسید به خانه برگردند و در عوض فردا صبح زود به ادامه آن کارها بپردازند زیرا از ساعت 11 تا 1 ساعت قلب است و ممکن است Heart attacks  در این 2 ساعت به ظهور برسد. حال اگر هر عضو در ساعت مخصوص خود طب سوزنی گردد کار مؤثرتر و درمان کاملتر است ولی نمی توان برای درمان ریه که بدترین ساعتش یا ساعت انرژی گیری آن 3 تا 5 صبح است به بیمار بگوئیم مثلاً 4 صبح به مطب مراجعه کند .   برای همین موضوع طب سوزنی زمانی به وجود آمده ، اما کار به این آسانی نیست محاسبه ساعت طب سوزنی در یک بیمار طول می کشد هرگز نشده راه ساده تر و یا یک روش کامپیوترایز برای این مسئله پیدا شود.  چرا؟  بخاطر اینکه اگر محاسبات طولانی شود ممکن است دو ساعت انرژی گیری عضو بگذرد در آنصورت نقاط آکوپوینت یا نقاط به دست آمده 90% عوض می گردد، برای این مسئله هم دانشمندان بزرگ چین راهی پیدا کرده اند " استفاده از جداول پیچیده ای که تا 52 سال محاسبات آن پیش بینی شده است" ، بعد از این سالها را نیز می توان حساب کرد ولی فعلاً لازم نیست در حال حاضر این جداول از سال 1999 تا 2050 حساب شده است که تصاویر آن را می بینید .A 52-Year Calendar of Acupuncture  How to use this calendar This calendar enables you to find the stem-branch of a given period, from 1999 to 2050, in order to select acupuncture points for treatment. Here is how to find it, which takes three steps. 1. Locate the date in this calendar. 2. Find the corresponding number in boldface below the date located. 3. Go to the 60-Day Treatment Table to find the corresponding treatment page, which should offer you all the treatment points available for treatment during the 12 periods of time on that date. Try the following two examples: First, how to find the treatment points for April 4 1999 . 1. Locate April 4 1999 in this calendar. 2. Find the corresponding number in boldface below April 4 1999, which says 23. 3. Go to the 60-Day Treatment Table, turn to the 23 day page on which all the points available for treatment my be found. Second, how to find the treatment points for May 20 1999. 1. Locate May 20 1999 in this calendar . 2. Find the corresponding number in boldface below May 20 1999, which says 9 . 3. Go to the 60-Day Treatment Table and turn to the 9 day page on which all the points available for treatment may be found در صفحه بعدی راهنمای استفاده از جداول طب زمانی درج شده محاسبه این طور است که اولاً امسال 2007 است و امروزه 14 جولای می باشد روی ماه جولای رقم 14 را پیدا کرده زیر آن رقمی نوشته شده که کمی پر رنگ تر است این رقم 46 است منظور چهل و ششمین روز می باشد باین ترتیب صفحه چهل و ششمین روز آورده می شود (تصویر پایین) بعد به ساعت نگاه می کنیم مثلاً ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر است اینک نقاط یا آکوپوینت های مقابل آن درست نقاطی است که باید سوزن زد که معمولاً اگر روی دست یا پا قرار دارد باید قرینه دو طرف زد. اینجا این نقاط برای این سال و این ماه و این روز و این ساعت پیدا شده است یعنی این نقاط در این زمان برای مردمی که در این طول و عرض جغرافیایی قرار دارند اینک باز می باشند و آکوپینچر در این نقاط برای این گروه از مردم بسیار مؤثرتر واثرات درمانی باورنکردنی در بردارد جمع کل این نقاط که طب سوزنی زمانی در آنها انجام می گردد 66 نقطه است . چون طب سوزنی درمانی است ارزان و بدون هیچ نوع عارضه ای و در واقع نوعی تنظیم کلی بدن برای برقراری تعادل مابین yang , ying اکثراً هیچ نوع مخارج پاراکلینیک مثل آزمایشات خونی و ادراری و سرولوژی و عکس رادیولوژی  و یا MRI و یا به کار بردن داروهای گرانقیمت نمی خواهد و یا حداقل الزامی نیست بنابراین این ارزش را دارد که یک یا چند جلسه آزمایش گردد بخصوص برای بیماریهای صعب العلاج مثل میگرن، آسم، دردهای ناشناخته ای که در آنها همه آزمایشات طبیعی می باشد. در بعضی از کشورهای پیشرفته حتی  قبل از انجام بعضی اعمال جراحی ابتدا بیمار برای انجام طب سوزنی به تعداد 10 جلسه اعزام می گردد اگر بهبود پیدا کرد ممکن است از عمل جراحی صرفنظر گردد یا برای بیماران بسیار ضعیف ،  نحیف و کهنسال که  جراحی و اصولاً بیهوشی برای آنها خطرناک است طب سوزنی و بالاخره طب سوزنی زمانی انجام داد .        اما چرا این کارها لازم است بعد از محاسبات تنها 2 تا 4 نقطه پیدا   می شود که معمولا   ً روی Upper extremities و پا Lower extremities قرار دارد و در تعداد سوزن صرفه جویی می گردد اما این نقاط چه خاصیتی دارند ؟ بعد از این همه زحمت و محاسبه نقاطی برای سوزن زدن پیدا می شوند که به اصطلاح TCM باز بوده و طب سوزنی در آنها بسیار مؤثرتر و درمانگرتر اجرا می شوند و تا 67% بیماری های صعب العلاج درمان خواهد شد.  اما کدام پزشکی می تواند 15 دقیقه یا بیشتر در هر جلسه طب سوزنی محاسبه کند آنهم به سرعت و اگر 12جلسه درمانی مثلاً برای درمان یک اگزمای سمج لازم باشد باید چه کرد؟   حال به قسمتی از از این محاسبات می پردازیم : متد تنظیم انرژی آکوپنکچر بر مبنای 3 سیکل عبارتند از 10 Cycle  و 12 Cycle  و 60 Cycle و این روشی بوده است که در Chinese astrology  بکار می رفته . اما در کتاب Nei Jing که قرآن Chinese medicine  می باشد این کار براساس Branch , Stem تقسیم بندی شده است . yang  قبل از Zi period  (12 شب ) شروع میگردد و بعد از wu Period  خاتمه می یابد .  ying  قبل از wu Period شروع میگردد و بعد از Zi period  ( 12 شب) خاتمه می یابد .       ۱۲ظهر            ۱۲شب       PM1     11AM        AM1       PM11           اینها شروع شدن ying , yang  از مبدا خود می باشد در جهان لایتناهی yang , ying  دائماً شروع و خاتمه می یابند بدون توقف  (مثلاً گردش روز و شب یا گردش فصول ) . Ying , yang begin , end without a stop  وهمواره در حال Abundance  و decline  هستند. Compendium of Acupuncture, Moxibustion       1601 AD Zi-Wu Liu Zhu      softness, hardness   و بالاخره یعنی ترکیب yy=ying yang در حالیکه نقاطAcupoints  در بدن برای درمان باز می گردند بر طبق گردش C1 و b1 در بدن در این حال یعنی wu , zi  چه می تواند باشد؟ اولین قسمت yang  در اولین قسمت zi  تولید و اولین قسمت ying  در اولین قسمت wu period  تولید می گردد بنابراین wu , zi  خود یک نقطه میانی در یک روز تنها (سیگنال دی) می باشند Liu یعنی جریان یافتن به داخل و Zhu یعنی داخل شدن به Acu- puncture points  Wu  و Zi یعنی ying , yang     Peaks up  شروع yang از 12شب بوده تا 6 صبح این در حالی بوده که هنوز شب و تاریک بوده یعنی ying yang از 6 صبح تا 12 ظهر روشن یعنی روز یعنی yang yang از 12 ظهر تا 6 عصر yang ying  و از 6 عصر تا 12 شب ying ying  Wu peaking of yang           Zi peaking of ying  12 ماه در یکسال و 12 ساعت در یکروز می باشد Wu , Zi  طول را و mao , you عرض را می سازند. در اینجا 4 عامل, Wu , Zi  mao , you 4 فصل ، شب و روز، صبح و عصر را با فاکتورهای درجه حرارت ومقدار نور می سنجند در Nan Jing    راجع به   5 Commanding points  یعنی wu shu xue  نقطه شروعی آن همان yang points  است وغیره .   Stem Jia Yi Bing Number 1 2 3 Odd/even Odd Even Odd Ying / yang Yang Yin Yan Branches Zi Chou Yin   Stem Ding Wu Ding Ji Number 4 5 4 6 Odd/even Even Odd Even Even Ying / yang Yin   Yin   Branches Mao Chen Mao Ai           Stem Geng Xing Ren Gui     Number 7 8 9 10 11 12 Odd/Even             Ying/yang             Branches WU Wei Shen You Xue Hai                               ترکیب این دو باعث بوجود آمدن 60 Combinations yy میگردد 10Stem , 12  Branches       10      9        8        7        6        5        4        3        2        1   10      9        8        7        6        5        4        3        2        1                 5        4        3        2        1 زیر هم نویسی               ترکیب B , S     10      9        8        7        6   Jia , Ji  یعنی 1+6               6 یعنی heaven generates water , earth              1 Yi , Geng  یعنی 2+7          7 یعنی 2 generate fire , heaven   یعنی earth       2 Bine , xin  یعنی 3+8          8 یعنی 3 generate wood , earth  یعنی heaven    3 ترکیب قانون زن و شوهر مهم است زیرا ما را قادربه انتخاب نقاط جانشینی میکند مثلاً روزهای Jia ما قادریم که نقاطی را AC کنیم که در آنروز باز هستند برای روزهای Jia همینطور ما می توانیم نقاطی را AC نمائیم که برای روزهایJi  هم بازند زیرا Ji , Jia  زن و شوهرند. ترکیب 5 elements , S  عناصر 5 گانه باین ترتیب بیان می گردد. درتعین روز و ماه غربی و خورشیدی ممکن است یکروز اشتباه گردد که با درنظر گرفتن عقب و جلو بردن ساعت که توسط دولت انجام می گردد باید در استفاده از جدول TA دقت گردد. Wood  یعنی  Jia , yibe long to east  چوب earth    یعنی wu  , Ji long to center   خاک Fire     یعنی Bing  , Ding to south   آتش Metal یعنی Geng , Xin to West    فلز Water یعنی      Ren , Gui  to  north  آب   A) yang stem , a yang branch are paired off to denote a yang year yang month , yang date , yang period of Time. B) ying stem , yin branch are paired off to dente a ying year , ying month , ying date , ying period of time .    چون 10S و 12B می باشد ترکیب آنها60 جفت می گردد بنا براین  S  6 بار میآید در حالیکه B  5 بار می آید با این فرمول  10s × ۶ = ۶۰s                                                  5 = 60 B ×  ۱۲      B ترکیب 10S و 12B با ترکیب 10S و 12B با bowels , viscera  (B یعنی Branch) ترکیب Branch  با وضعیت و محل قرار گرفتن اعضاء (S یعنی Stem ) ترکیب 10 stem , 5ele , fire command  Po   Zi Wu Liu Zhu Liao Fa   11 Pm  تا Zi = 1 Am 1Pm  تا Wu = 11 Am   Liu = flowing Zhu = entering Liao = therapy  Fa = Technique زمان انرژی گیری عضو در ساعت بیولوژیک GBکیسه صفرا 1- 23 Zi LIV کبد 3-1 Chou Lu ریه 5-3 Yin Li روده بزرگ 7-5 Mao ST معده 9-7 Chen SP طحال 11-9 Si HT قلب 13-11 Wu Si روده باریک 15-13 Wei BL مثانه 17-15 Shen Ki کلیه 19-17 You PC پریکارد 21-19 Xu SJ مسئول توزیع مایعات در بدن 23-21 Hai   یعنی تکنیک AC  برمبنای تقویم آسترولوژیک این رو یعنی از Zi , Wu  از نظر ماه may , November     winter solstice  در نوامبر زمانی است که yang  شروع به رشد می کند و ying شروع به ترک و انتقال به yang می کند. Summer solstice  در may زمانی است که ying شروع به رشد می کند و yang شروع به ترک و انتقال به ying  میکند پس این چگونگی decline  و growth  را در یکسال و در جایی دیگر مثلاً در یکروز مثال زد . داخل شدن Zhu                   جریان یافتن flowing در جریان یافتن و داخل شدن نقطه باز می شود وقتی انرژی در decline  ( کاهش - زوال) است نقطه بسته میگردد پس به همین دلیل باید نقطه AC را دقیق در زمانی که باز است پیدا کنیم . خیلی از پزشکان چینی عقیده بر این دارند که این TM برای همه نوع بیماری مقاوم بدرمان که با AC درمان می شوند بخصوصAcute  موثر است . اگر بخواهید محاسبات را از طریق متد دکتر Wuحساب کنید به سایت زیر مراجعه کنید .    www.acupuncture-acupressure-points.com/FAQ.html#q4 شدت سختی محاسبات به حدی است که بعد از شروع به کار انسان از ادامه کار پشیمان می شود و ترجیح می دهد که به همان طریق سنتی طب سوزنی رفتار نماید . گاهی این سوال پیش می آید : که اگر طب سوزنی زمانی Time Acupuncture    اینقدر مؤثر است که در درمان بیماریهای صعب العلاج به کار برود پس چرا همه پزشکان آن را نمی آموزند. جواب : Time Acupuncture    اولاً بسیار مشکل می باشد ثانیاً خود آکوپنک چر در بعضی مردم مؤثر است و در بعضی دیگر مؤثر نیست و اصولاً کاری ناشناخته است هنوز بشر نتوانسته راهی مستدل پیدا کند که بگوید چرا سوزن های فلزی در بعضی نقاط بدن خواص بخصوص دارند که درمان کننده است ولی اصل کار در ایجاد و برقراری تعادل می باشد، تعادل بین Ying  و Yang  سلامتی مطلق در 1 = Yang× Ying می باشد . هر آینه این تعادل به هم بخورد زیر زمینه بیماری ایجاد می گردد در ساده ترین بیماری یعنی سرماخوردگی Common Cold  عامل مستقیم پاتوژن Wind cold  است که تعادل Ying  و Yang   را به هم زده است و بیماری آغاز شده آیا wind cold   به معنای ویروس است ؟ ویروسی که با باد و یا توربلانس چرخش باد در نوستریل (سوراخهای منخزین بینی) و مخاط آن ایجاد می شود از طرف دیگر wind heat که همان آنژین(گلودرد) است که عامل استروپتوکوک است در اولین ویروس و دومی میکروب ولی wind  در هر دو عامل پاتوژن وجود دارد چرا با وجود این دو نوع عفونت ویروسی و میکروبی wind باد همواره دخالت دارد ، چون از هوا می آید؟ آیا به خاطر مسری بودن بوده ؟ آیا باد در بوجود آمدن آن در اپیدمی های جهانی و در اجتماعات شلوغ مثل چین دخالت دارد ؟ بنظر طب غرب دومی wind heat بیشتر از دهان و دست منتقل می گردد ولی معهذا wind را در آن دخیل می دانند . در تشریح بیماریها همین      wind cold  heat  wind   را به عنوان اولین و ساده ترین بیماریها بیان می کنند  تا برسد به سل ریوی  که زیر زمینه آن Lung ying deffiency  کتاب  عظیم Shang Hun Lan  که به معنی (سرما بیماریها را بر می انگیزد) (Cold induced diseases  ) بیماریهای شن خن لن خود دنیایی دارد که باز در این مقاله نمی گنجد و بعداً راجع به آن صحبت  خواهد شد.   چگونگی انجام طب سوزنی زمانی       طب سوزنی با سوزنهای یکبار مصرف انجام می گردد ، معمولاً یک دوره درمان آن 10 جلسه می باشد در هر جلسه ای مجدداً سوزنهای یکبار مصرف جداگانه بازخواهند شد، طول مدت سوزن زدن 20 دقیقه می باشد سوزنها نه درد و نه خونریزی دارند . بعد از 10 دقیقه از شروع به علت ترشح اندرفین و انکفالین حالات بسیار خوش روحی به انسان دست می دهد اکثراً غم و غصه و اندوه محو می گردد و 40 دقیقه بعد از آن کمی حالت خواب آلودگی لذت بخش (نه توأم با خماری) دست می دهد از یک ساعت تا 48 ساعت بعد از انجام طب سوزنی خبرهای خوش برطرف شدن کسالت ، درد، و مشکلات بیماری راباید منتظر بود. در مورد بیماریهای صعب العلاج بعد از یک یا چند دوره درمان و گذشت مدت زمانی معادل دو ماه ونیم آثار درمانی آن نمایان می گردد . در 33% موارد نتیجه ای عاید نمی گردد ولی در عین حال عارضه ای را هم برجا نمی گذارد . اگر درمان پذیر نباشند فاقد عارضه بوده و درعوض سیستم دفاعی بدن را بالا می برد . چرا باید دو ماه و نیم صبر کرد؟ تقویم چینی Chinese Calendar دارای پنج فصل است به جای 4 فصل که ما و  غربی ها داریم این دایره به 5 قسمت مساوی و هر یک تقریباً دو ماه ونیم  تقسیم شده است برای آن باید دو ماه و نیم یا مضربی از دو ماه و نیم یا فصلی یا مضربی از فصلی صبر نماییم تا وضعیت بیماری خوب یا بد معلوم گردد  یعنی در حقیقت این فصول هستند که وضعیت های خوب یا بد و یا حتی مرگ بیماران را پیش بینی کرده . ابتدا بیماری عضو را مشخص کرده روی آن  نقطه زاویه را انتخاب می نماییم از آن نقطه عضو دو ضلع زاویه را طوری به روبروی آن می کشیم که هر ضلع از یک فصل مجاور خود نگذرد. یک مثال: شخصی دچار بیماری قلبی است (بیماری قلبی مربوط به Fire  از نظر   5 Elements  یا عناصر پنجگانه است که فصل آن تابستان است پس زاویه در  تابستان قرار می گیرد اینک در کمان روبروی زاویه ایستاده و داخل زاویه را نگاه می کنیم  ضلع دست راست وضعیت خوب بیمار و ضلع دست چپ وضعیت ناگوار بیماری و یاحتی مرگ بیمار را نشان می دهد.   قضیه : بیماری هر عضو در فصلی که قرار دارد تا فصل بعدش نه خوب و نه بد است در فصل بعد وضعیت بیماری خوب می شود و روبه بهبود می رود و در فصل بعد از آن وضع بیمار خراب می شود و بدترین وضعیت را پیدا می کند و یاحتی ممکن است بمیرد اگر که مرد که هیچ و گرنه درمانش در فصل بعد از آن است . یعنی حتی بهترین درمان هم در ارتباط با زمان (فصل) است . مثال: شخصی دچار بیماری قلبی است معین کنید چه فصلی از سال (تقویم چینی) خطر مرگ وی محتمل است همچنین بهترین زمان درمان وی در چه فصلی است؟ از روی شکل جواب بدترین وضعیت بیمار قلبی در زمستان بوده که ممکن است بمیرد و بهترین فصل درمانش بهار است .   پيش بيني وضعيت آينده بيماران           مثال دوم : شخصی دچار بیماری مزمن ریوی است (مقاوم به درمان) تعین کنید در چه فصلی این بیمار بهترین وضعیت را دارد ؟ همانطور که از شکل دوم می بینید بهترین وضعیت بیماری مزمن ریوی در فصل  بهار و بدترین فصل بیماری در تابستان است و بهترین فصل درمانش در Long summer  تابستان دور (اواخر تابستان خودمان) و رو به سمت پاییز است.   بعنوان یک پزشک فارغ التحصیل طب غرب لابد تا امروز طی تجربیات خود دانسته اید و آموخته اید که تابستان برای بیماریهای ریوی فصل خوبی نیست و پاییز که زاویه بیماری درآن قرار دارد به عنوان عامل پاتوژن اصلی برای ریه یعنی خشکی Dryness  اما آنچه را ما آموخته در ذهن داریم بیشتر Coldness   را عامل پاتوژن برای Upper respiratory tract و ریه می دانیم به همین ترتیب  گردش زاویه روی محیط دایره فصول دیگر برای اعضای کبد و کلیه از این دایره به صورتی که قضیه بیان کرد می توان وضعیت بیماری اعضاء Zang را روی تئوری 5 Elements  ارزیابی کرد و احتمال مرگ بیمار را پیش بینی کرد (اعضاء Zang) اعضای مهم و حیاتی در بدن بوده که به معنای اعضای توپر تقسیم بندی شده که  عبارتند از :   Spleen   - kidney     - Heart   - Lung    - Liver Stomach -   Bladder  -  small intestine  -  Large intestine  - Gall bladder - Triple burner   اعضای FU  یعنی اعضاء تو خالی که در زیرش نوشته شده    منظور بحث  تشریح 5 Elements عناصر پنجگانه نبود بلکه منظور آن بود که چرا باید بعد از  درمان طب سوزنی برای بیماری های صعب العلاج منتظر اثرات درمانی بعد از  دو ماه و نیم شد اصولاً اثرات درمانی طب سوزنی ممکن است بلافاصله بعد  از ده دقیقه از سوزن زدن یا یک ساعت بعد یا یکروز بعد یا یک هفته بعد  منتظر بود اما در مورد بیماریهای صعب العلاج فاکتور زمانی دو ماه و نیم یا مضربی از این یعنی یک یا دو یا سه یا چهار فصل طبق تقویم چینی خواهد  بود . فاکتور مهم بعدی سن بیمار است درمان طب سوزنی در کودکان که QI  (تلفظ کنید چی )  (انرژی بیوالکتریک) و Blood  و (گردش خون) زیاد است و Kidney essence  فوق العاده قوی است از 7 سالگی در دختران و از 8 سالگی در پسران (منظور از Kidney essence) در انسان کلیه نبوده و امروز  آن را غدد فوق کلیوی و ارمونهای آن قلمداد می کنند زیرا در 5 هزار سال پیش تا همین نتیجه گیری ها هم خیلی عالی بوده است در درمان بیماریهای اطفال لازم نیست که سوزن به مدت 20 دقیقه نگهداری شود بلکه فقط با یک سوزن (بزن روی آکوپوینت و در بیاور) نه نیاز دارد به استخراج QI و نه به مانور  دادن احتیاج است درمان صورت می گیرد.   فاکتور بعدی بودن یا نبودن هورمونهای جنسی است در یک دختر جوان برای ناراحتی های اعصاب (فکر زیاد، هیجانات، بی خوابی، افسردگی) تنها آکوپنکچر در نقاط مریدیانهای Du  و HT   آنچنان غم و اندوه و ناراحتی های عصبی و روحی را برطرف می کند که وضع روحی 180 درجه عوض شده این بیماران بعد از آکوپنکچر در این نقاط این جملات را گفته اند: عین جمله نقل قول میشود. 1- سبک شدم   2- به قهقهه خندیدن، خنده غیر قابل کنترل       3- جوک گفتن حتی زیر سوزن 4- خواب شیرین و لذت بخش زیر سوزن        5- تو آسمونا میرم       6- حالم خیلی خوبه      7- خدا جونم خیلی خوشم البته هر پزشکی می داند این اثرات ناشی از ترشح اندورفین و آنکفالین از مغز  است همین اثرات در پسران جوان ولی خیلی کمتر اما به ندرت مختصری از این حالات را در یک خانم منوپاز 49 سال به بالا می توان دید . سندرم منوپاز واقعاً طب سوزنی را دچار مشکلات می سازد به سختی می توان علائم منوپاز، بی خوابی، گر گرفتگی، خشکی، سخت گیری به اطرافیان، تغییرات  خلق و خوی، عدم تحمل دیگران را طی 10 جلسه درمان کرد. مگر اینکه طب سوزنی از فرمول های گیاهی مثل ارثیان تنگ Er-xian Tang  و یا Er-zhi wan  نیز استفاده کرد پس حضور استروژن در اینجا که همان Kidney essence قلمداد می گردد اگر چه از تخمدانها ترشح می گردد کمک کار آکوپنکچر میباشد. در روایتی دیگر از یک دانشمند طب سوزنی که گفته از لگن تا نقطه تشریحی ناف جمعاً در TCM عبارتست از Kidney  . آیا این گفته نشانه آن نیست که هورمونهای مترشحه از تخمدان و بیضه ها و غدد فوق کلیوی همان  چیزی است که در TCM 5 هزار ساله Kidney essence خوانده شده.

ادامه مقاله

طب سوزني چيست ؟

  • 1397/08/14 23:42

طب سوزني چيست ؟ طب سوزني شاخه‌اي از طب سنتي چين(T.C.M) است كه علم و اساس آن بسته به محل و عملكرد نقاط مخصوص طب سوزني در بدن مي‌باشد. طب سوزني يك متد درماني استكه با فرو كردن سوزن‌هاي بسيار نازك در نقاط گوناگون و خاص بدن انجام مي‌گيرد. اين نقاط از قله سر تا كف پاها در تمامي نقاط بدن وجود دارند.نقاط طب سوزني به طور كلي به دو دسته عمده تقسيم مي‌شوند: 1-نقاط حساس ۲-قاط كدبندي شدهنقاط حساس، نقاطي هستند كه در حين لمس يا فشار به طور غيرعادي دردناك باشند.گاهي خود بيمار قبل از معاينه از وجود آنها در بدن خود اطلاعي ندارد و با فشار دادن به اين نقاط معمولاً بيمار با ناله، فرياد، پرش، ... عكس‌العمل نشان مي‌دهد. بعضي از نقاط حساس منطبق بر گره‌هاي فيبروزيتي(Fibrositic Nodules)،همان triggerpoints,tenderpoints در پزشكي كلاسيك غربي هستند.به عنوان مثال اغلب سردردها مي‌توانند به علت نقاط ماشه‌اي واقع در عضله تراپزيوس، عضلات گردني يا ماهيچه‌هاي نواحي گيجگاهي ايجاد شوند، و يا درد شانه مي‌تواند به علت نقاط ماشه‌اي كه در عضلات اسپاينا و سوپرا اسپاينا وجود دارند، ايجاد شوند. نقاط حساس يا ماشه‌اي اغلب در عضلات هستند و مي‌توانند در تمام بدن هم واقع باشند. بيش از هفتاد درصد آنها منطبق با نقاط كد‌بندي شده طب سوزني ديده مي‌شوند. در اغلب موارد، نقاط حساس در سندرمهاي ميرفاسيال وجود دارند. در صورت عدم وجود ساير علائم پاتولوژيكي، آنها وجود اسپاسم عضلاني را تأييد مي‌كنند و در صورت رفع آنها، پيش آگهي در درمان بيماري بسيار خوب خواهد بود.نقاط حساس با اختلالات ارگانهاي داخلي نيز مي توانند ارتباط داشته باشند. به عنوان مثال در ناراحتيهاي قلبي و پريكاردي، اغلب در كتف يا غضروف گزيفوئيد يا نوك پستان و يا در روي قفسه سينه مي‌توان اين نقاط را پيدا نمود. نقاط حساس در تشخيص و درمان طب سوزني همواره نقش بزرگي دارند، ولي متأسفانه نقاط حساس هميشه در درمان بيماريهاي كلينيكي كافي نيستند و يا وجود ندارند، كه در اين صورت از نقاط كدبندي شده مي‌توان استفاده نمود. حدود هزار نقطه كدبندي شده در بدن وجود دارد كه ۳۶۵ نقطه جزو نقاط كلاسيك (واقع در كانالهاي طب سوزني، كه بعداً توضيح داده خواهد شد) مي‌باشند و بيش از ۶۳۹ نقطه در قرن اخير كشف شده كه جزو نقاط كلاسيك نمي‌باشند(خارج از كانالها هستند).هريك از نقاط كدبندي شده داراي يك نام چيني و يك نام شماره‌دار الفباي لاتين مي‌باشد(مثلاً 36 St كه نام چيني آن Susanli است). نام چيني بر اساس عملكرد نقطه، محل يا ساير مختصات آن نقطه اشاره مي‌كند كه در صورت دانستن زبان چيني، پيدا كردن اين نقاط بسيار آسانتر خواهد بود. بر اساس لندماركهاي آناتوميكي قابل لمس يا قابل ديدي روي بدن (مفاصل، تاندونها، شيارهاي طبيعي بدن، فضاهاي بين دنده‌اي، مهره‌ها، ناف، دهان، گوش، ...) مي‌توان نقاط كدبندي را پيدا نمود.معيار محاسبات جهت پيدا نمودن بعضي از نقاط كدبندي شده طب سوزني TSUN (معيار چيني) يا همان معادل آن اينچ بدني(Body Inch) است، كه از فردى به فردى فرق مي‌كند.عرض بند اول انگشت شصت هر فرد معادل 1TSUN=1 Body Inch است.هر نقطه كدبندي شده در اصل در محدوده دايره‌اي شكل به قطر يك سانتيمتر مي‌باشد كه هر قدر به مركز دايره برويم، نقطه دقيق‌تر و اثر درماني آن بيشتر خواهد بود.  اروميه -آقاي دکتر امير ايپکچي زاده متخصص ـ طب سوزني     مختصري دربارة طب سوزني: ترجمه شده از وب سايت اكادمي امريكايي طب سوزني‌American Academy of medicalAcupuncture ترجمه شده توسط دكتر سيروس سلطانيان   •   طب سوزني چيست؟ طب سوزني يك روش درماني است كه بدن با استفاده از طب سوزني تشويق به ترميم طبيعي و و بهبود عملكرد مي نمايد. و اين قضيه بوسيلة قراردادن سوزن و گرما دادن يا حتي تحريك الكتريكي در نقاط مخصوص طب سوزني به انجام مي رسد. •       طب سوزني چگونه عمل مي كند؟ طبق نظرية كلاسيك چيني، كانالهاي انرژي در مسيرهاي منظمي در بدن و در سطح آن جريان دارند. به اين كانالهاي انرژي مريدين مي گويند كه مانند رودخانه هايي از بدن مي گذرند تا بدن را سيراب و تغديه نمايند. يك انسداد در اين حركات رودهاي انرژي مانند سد باعث ايجاد مشكل در ان مريدين و ساير مريدينها نيز ميشود. اين مريدين ها را مي توان با قرار دادن سوزن در نقاط طب سوزني تحت تاثير قرار داد. سوزنهاي طب سوزني باعث رفع انسداد در اين سدها مي شوند و باعث برقراري مجدد جريان منظم در مريدينها مي گردند. درمانهاي طب سوزني مي تواند باعث كمك به ارگانهاي داخلي شود تا بتوانند اين عدم تعادلها را در جذب، هضم، فعاليت هاي توليد انرژي را تصحيح و جريان انرژي در مريدنها را تصحيح مي نمايند. با كشفيات علمي جديد ثابت شده است كه سوزن گذاري در نقاط طب سوزني باعث تحريك سيستم عصبي به ترشح مواد شيميايي از عضلات ، طناب نخاعي و مغز مي شود. اين مواد شيميايي مي توانند باعث تغيير احساس به درد شوند و مي توانند باعث تسريع در ازاد شدن مواد شيميايي و هومونها تحت اثر سيستم داخلي تنظيم كننده شوند. توازن در بالانس انرژي و مواد بيوشيميايي در اثر طب سوزني مي تواند باعث تحريك توانايي هاي بدن در ترميم طبيعي خودش و افزايش سلامت فيزيكي و روحي شود. • پزشك طب سوزني Medical  acupunctureچيست و فرق آن با طب سوزني معمولي چيست؟ طب سوزني يك هنر درماني بسيار قديمي است كه جهت فراگيري آن راههاي مختلفي وجود دارد.  :Medical acupuncture لغتي است كه جهت پزشكي كه جهت اين زمينه تعليم ديده است و در طب متعارف داراي پروانه مي باشد اطلاق مي شود كه معرف اين است كه پزشك پس از طي دوره هاي تخصصي مربوطه پس از طي دورة طب عمومي ان را فرا گرفته است. چنين پزشكي مي تواند چه از روش طب سوزني و چه از پزشكي متعارف جهت درمان بيماران استفاده كند.       زمينه فعاليت پزشكي طب سوزني چيست؟ طب سوزني پزشكي Medical Acupunture سيستمي است كه مي تواند بر اين زمينه هاي سلامتي اثر گذارد. كه اين مقوله شامل درمان بيمارها، جلوگيري از بيماري و درمان شرايط متفاوت پزشكي مي شوند. در حاليكه اين باور وجود دارد كه طب سوزني فقط جهت كنترل درد است ولي اين هنر در دست افراد ورزيده و تعليم ديده مي تواند موارد درمان وسيع تري را نيز در بر گيرد. طب سوزني مي تواند به تنهايي يا همراه با درمانهاي جراحي و درمانهاي دارويي همراه طب متعارف مورد استفاده قرار گيرد. سازمان بهداشت جهاني WHO استفاده از طب سوزني را جهت مسائل وسيع درماني مورد تاييد قرار داده است كه انان شامل موارد زير هستند: بيماريهاي گوارشي: گاستريت و افزايش ترشح اسيد، كولون تحريك پذير، يبوست و اسهال. بيماريهاي تنفسي: سينوزيت، درد گلو، برونشيت، آسم، عفونت هاي مكرر سينه. بيماريهاي نورولوژيك و عضلاني: سردردها، تيك هاي صورتي، درد گردن، نوريت گردني، سندرم شانة سفت، تنيس البوTennis elbow ، انواع مختلف تاندونيت، درد كمر، سياتيكا، ارتروز. بيمارهاي ادراري، قاعدگي و ناباروري. در ضمن طب سوزني جهت درمان مشكلات فيزيكي در رابطه با استرس و شرايط روحي مفيد است. در صورتيكه در مورد يك بيماري خاص كه درليست بالا نباشد مي توانيد با پزشك طب سوزني Medical Acupuncturist  در نزديكي محل سكونت خود صحبت نماييد.  چند جلسه جهت درمان كافي است؟ تعداد جلسات بستگي به فرد دارد. جهت بيماريهاي پيچيده و كهنه طبعآ جهت درمان جلسات بيشري مورد نياز است مانند يك يا دو جلسه در هفته جهت چندين ماه. و براي بيماريهاي حاد جلسات كمتري مورد نياز است.  آيا طب سوزني عوارض جانبي دارد؟ معمولآ ندارد. در صورتيكه انرژي به بدن راهنمايي شود، مواد شيميايي و هورمونها تحريك مي شوند و درمان شروع به كار مي كند. گاهآ علائم اوليه جهت چندين روز اول تشديد مي شود و ممكن است تغييرات عمومي در اشتها، خواب و مسائل روده اي و ادراري و مسائل روحي بوقوع بپيوندد. ولي اين مسائل نبايد مهم نيستند چرا كه نشان دهندة اين هستند كه طب سوزني شروع به كار نموده است. حتي كاملآ شايع است كه در جلسة اول يا دوم احساس راحتي كامل يا حتي كمي گيجي رخ دهد. اين مسائل در دورة كوتاهي دارند و گذرا هستند و فقط نياز به استراحت جهت غلبه بر انان هستيم.  سوزنها شبيه چي هستند؟ آيا آنها به ما آزار مي رسانند؟ تجربة سوزن گذاري در افراد مختلف متفاوت است. بيشتر افراد درد كمي را احساس مي كنند و تعدادي از انان احساس هيچگونه دردي نمي كنند. سوزنهاي طب سوزني بسيار باريك ، ظريف از جنس استين لس استيل هستند. سر انان تيز است و هيچگونه شباهتي به سرنگ هايي كه جهت تزريق و خون گيري استفاده مي شود ندارند.احتمال كبودي و تحريك پوستي كمتر از وقتي است كه از يك سوزن معمولي هيپودرميك استفاده مي شود. بخاطر اينكه پزشك شما سوزنها را استريليزه مي كند (همچون وسايل جراحي ) يا از سوزنهاي يكبار مصرف استفاده مي كند احتمال عفونت وجود ندارد.  آيا واقعآ طب سوزني اثر مي كند؟ بله. در 2000 سال گذشته، افراد بيشتري در مقايسه با طب متعارف يا روشهاي درماني ديگر از طريق استفاده از اين روش درمان شده اند. امروزه طب سوزني در آسيا، شوروي و اروپا بطور گسترده اي مورد استفاده قرار مي گيرد. درماناي طب سوزني را مي توان همراه با درمان پزشكي متعارف يا درمانهاي استئوپاتيك يا كايروپراكتيك يا همئوپاتي بكار برد. مهم اين است كه پزشك طب سوزني شما بداند كه شما چه كاري انجام مي دهيد و بتواند در تصميم كيري شما در انتخاب ايندة درماني به شما كمك كند.  آيا من بايد به طب سوزني عقيده داشته باشم كه بتواند موثر باشد؟ نه. طب سوزني بطور موفقي در روي گربه ها، سگ ها، اسبها و ديگر حيوانات استفاده مي شود.اين حيوانات نمي دانند كه طب سوزني چيست ولي طب سوزني در درمان آنان استفاده مي شود. ممكن است كه نظرية مثبت شما در درمان باعث تقويت درمان دريافتي شود، همچنانكه يك نگاه منفي مي تواند اثرات طب سوزني را همچون ديگر ساير درمانها مخفي كند. يك نظرية بيطرفانه جلوي اثر درماني را نمي گيرد.  در روز درمان چه كارهايي را بايد انجام دهم و چه كارهايي را نبايد انجام دهم؟ جهت افزايش اثر درماني اجراي موارد زير مهم است: از مصرف غذاي سنگين قبل و بعد از طب سوزني بپرهيزيد. از فعاليت ورزشي سنگين ، فعاليت جنسي و استفاده از مشروبات الكلي 6 ساعت قبل و بعد از طب سوزني بپرهيزيد. طوري برنامه ريزي كنيد كه بتوانيد بعد از درمان استراحت كنيد يا از انجام كارهاي روزمره با حداكثر توان بپرهيزيد. اجراي اين موارد بخصوص در جلسات اولية درمان مهم است.  به موارد زير توجه فرماييد: داروهاي تجويزي توسط پزشك خانوادگي يا متخصصان ديگر را بدون هماهنگي قطع نكنيد. عدم استفاده از الكل و داروهاي مخدر حداقل يك هفته قبل از شروع درمان. بخاطر داشته باشيد كه اثرات ايجاد شده در اثر درمان را با پزشك خود در ميان بگذاريد، چرا كه در درمانهاي بعدي كه او به شما خواهد داد موثر خواهد بود. طب سوزني شاخه‌اي از طب سنتي چين(T.C.M) است كه علم و اساس آن بسته به محل و عملكرد نقاط مخصوص طب سوزني در بدن مي‌باشد. طب سوزني يك متد درماني است كه با فرو كردن سوزن‌هاي بسيار نازك در نقاط گوناگون و خاص بدن انجام مي‌گيرد. اين نقاط از قله سر تا كف پاها در تمامي نقاط بدن وجود دارند.نقاط طب سوزني به طور كلي به دو دسته عمده تقسيم مي‌شوند: 1-نقاط حساس ۲-قاط كدبندي شدهنقاط حساس، نقاطي هستند كه در حين لمس يا فشار به طور غيرعادي دردناك باشند.گاهي خود بيمار قبل از معاينه از وجود آنها در بدن خود اطلاعي ندارد و با فشار دادن به اين نقاط معمولاً بيمار با ناله، فرياد، پرش، ... عكس‌العمل نشان مي‌دهد. بعضي از نقاط حساس منطبق بر گره‌هاي فيبروزيتي(Fibrositic Nodules)،همان triggerpoints,tenderpoints در پزشكي كلاسيك غربي هستند.به عنوان مثال اغلب سردردها مي‌توانند به علت نقاط ماشه‌اي واقع در عضله تراپزيوس، عضلات گردني يا ماهيچه‌هاي نواحي گيجگاهي ايجاد شوند، و يا درد شانه مي‌تواند به علت نقاط ماشه‌اي كه در عضلات اسپاينا و سوپرا اسپاينا وجود دارند، ايجاد شوند. نقاط حساس يا ماشه‌اي اغلب در عضلات هستند و مي‌توانند در تمام بدن هم واقع باشند. بيش از هفتاد درصد آنها منطبق با نقاط كد‌بندي شده طب سوزني ديده مي‌شوند. در اغلب موارد، نقاط حساس در سندرمهاي ميرفاسيال وجود دارند. در صورت عدم وجود ساير علائم پاتولوژيكي، آنها وجود اسپاسم عضلاني را تأييد مي‌كنند و در صورت رفع آنها، پيش آگهي در درمان بيماري بسيار خوب خواهد بود.نقاط حساس با اختلالات ارگانهاي داخلي نيز مي توانند ارتباط داشته باشند. به عنوان مثال در ناراحتيهاي قلبي و پريكاردي، اغلب در كتف يا غضروف گزيفوئيد يا نوك پستان و يا در روي قفسه سينه مي‌توان اين نقاط را پيدا نمود. نقاط حساس در تشخيص و درمان طب سوزني همواره نقش بزرگي دارند، ولي متأسفانه نقاط حساس هميشه در درمان بيماريهاي كلينيكي كافي نيستند و يا وجود ندارند، كه در اين صورت از نقاط كدبندي شده مي‌توان استفاده نمود. حدود هزار نقطه كدبندي شده در بدن وجود دارد كه ۳۶۵ نقطه جزو نقاط كلاسيك (واقع در كانالهاي طب سوزني، كه بعداً توضيح داده خواهد شد) مي‌باشند و بيش از ۶۳۹ نقطه در قرن اخير كشف شده كه جزو نقاط كلاسيك نمي‌باشند(خارج از كانالها هستند).هريك از نقاط كدبندي شده داراي يك نام چيني و يك نام شماره‌دار الفباي لاتين مي‌باشد(مثلاً 36 St كه نام چيني آن Susanli است). نام چيني بر اساس عملكرد نقطه، محل يا ساير مختصات آن نقطه اشاره مي‌كند كه در صورت دانستن زبان چيني، پيدا كردن اين نقاط بسيار آسانتر خواهد بود. بر اساس لندماركهاي آناتوميكي قابل لمس يا قابل ديدي روي بدن (مفاصل، تاندونها، شيارهاي طبيعي بدن، فضاهاي بين دنده‌اي، مهره‌ها، ناف، دهان، گوش، ...) مي‌توان نقاط كدبندي را پيدا نمود.معيار محاسبات جهت پيدا نمودن بعضي از نقاط كدبندي شده طب سوزني TSUN (معيار چيني) يا همان معادل آن اينچ بدني(Body Inch) است، كه از فردى به فردى فرق مي‌كند.عرض بند اول انگشت شصت هر فرد معادل 1TSUN=1 Body Inch است.هر نقطه كدبندي شده در اصل در محدوده دايره‌اي شكل به قطر يك سانتيمتر مي‌باشد كه هر قدر به مركز دايره برويم، نقطه دقيق‌تر و اثر درماني آن بيشتر خواهد بود.  اروميه -آقاي دکتر امير ايپکچي زاده متخصص ـ طب سوزني     مختصري دربارة طب سوزني: ترجمه شده از وب سايت اكادمي امريكايي طب سوزني‌American Academy of medicalAcupuncture ترجمه شده توسط دكتر سيروس سلطانيان   •   طب سوزني چيست؟ طب سوزني يك روش درماني است كه بدن با استفاده از طب سوزني تشويق به ترميم طبيعي و و بهبود عملكرد مي نمايد. و اين قضيه بوسيلة قراردادن سوزن و گرما دادن يا حتي تحريك الكتريكي در نقاط مخصوص طب سوزني به انجام مي رسد. •       طب سوزني چگونه عمل مي كند؟ طبق نظرية كلاسيك چيني، كانالهاي انرژي در مسيرهاي منظمي در بدن و در سطح آن جريان دارند. به اين كانالهاي انرژي مريدين مي گويند كه مانند رودخانه هايي از بدن مي گذرند تا بدن را سيراب و تغديه نمايند. يك انسداد در اين حركات رودهاي انرژي مانند سد باعث ايجاد مشكل در ان مريدين و ساير مريدينها نيز ميشود. اين مريدين ها را مي توان با قرار دادن سوزن در نقاط طب سوزني تحت تاثير قرار داد. سوزنهاي طب سوزني باعث رفع انسداد در اين سدها مي شوند و باعث برقراري مجدد جريان منظم در مريدينها مي گردند. درمانهاي طب سوزني مي تواند باعث كمك به ارگانهاي داخلي شود تا بتوانند اين عدم تعادلها را در جذب، هضم، فعاليت هاي توليد انرژي را تصحيح و جريان انرژي در مريدنها را تصحيح مي نمايند. با كشفيات علمي جديد ثابت شده است كه سوزن گذاري در نقاط طب سوزني باعث تحريك سيستم عصبي به ترشح مواد شيميايي از عضلات ، طناب نخاعي و مغز مي شود. اين مواد شيميايي مي توانند باعث تغيير احساس به درد شوند و مي توانند باعث تسريع در ازاد شدن مواد شيميايي و هومونها تحت اثر سيستم داخلي تنظيم كننده شوند. توازن در بالانس انرژي و مواد بيوشيميايي در اثر طب سوزني مي تواند باعث تحريك توانايي هاي بدن در ترميم طبيعي خودش و افزايش سلامت فيزيكي و روحي شود. • پزشك طب سوزني Medical  acupunctureچيست و فرق آن با طب سوزني معمولي چيست؟ طب سوزني يك هنر درماني بسيار قديمي است كه جهت فراگيري آن راههاي مختلفي وجود دارد.  :Medical acupuncture لغتي است كه جهت پزشكي كه جهت اين زمينه تعليم ديده است و در طب متعارف داراي پروانه مي باشد اطلاق مي شود كه معرف اين است كه پزشك پس از طي دوره هاي تخصصي مربوطه پس از طي دورة طب عمومي ان را فرا گرفته است. چنين پزشكي مي تواند چه از روش طب سوزني و چه از پزشكي متعارف جهت درمان بيماران استفاده كند.       زمينه فعاليت پزشكي طب سوزني چيست؟ طب سوزني پزشكي Medical Acupunture سيستمي است كه مي تواند بر اين زمينه هاي سلامتي اثر گذارد. كه اين مقوله شامل درمان بيمارها، جلوگيري از بيماري و درمان شرايط متفاوت پزشكي مي شوند. در حاليكه اين باور وجود دارد كه طب سوزني فقط جهت كنترل درد است ولي اين هنر در دست افراد ورزيده و تعليم ديده مي تواند موارد درمان وسيع تري را نيز در بر گيرد. طب سوزني مي تواند به تنهايي يا همراه با درمانهاي جراحي و درمانهاي دارويي همراه طب متعارف مورد استفاده قرار گيرد. سازمان بهداشت جهاني WHO استفاده از طب سوزني را جهت مسائل وسيع درماني مورد تاييد قرار داده است كه انان شامل موارد زير هستند: بيماريهاي گوارشي: گاستريت و افزايش ترشح اسيد، كولون تحريك پذير، يبوست و اسهال. بيماريهاي تنفسي: سينوزيت، درد گلو، برونشيت، آسم، عفونت هاي مكرر سينه. بيماريهاي نورولوژيك و عضلاني: سردردها، تيك هاي صورتي، درد گردن، نوريت گردني، سندرم شانة سفت، تنيس البوTennis elbow ، انواع مختلف تاندونيت، درد كمر، سياتيكا، ارتروز. بيمارهاي ادراري، قاعدگي و ناباروري. در ضمن طب سوزني جهت درمان مشكلات فيزيكي در رابطه با استرس و شرايط روحي مفيد است. در صورتيكه در مورد يك بيماري خاص كه درليست بالا نباشد مي توانيد با پزشك طب سوزني Medical Acupuncturist  در نزديكي محل سكونت خود صحبت نماييد.  چند جلسه جهت درمان كافي است؟ تعداد جلسات بستگي به فرد دارد. جهت بيماريهاي پيچيده و كهنه طبعآ جهت درمان جلسات بيشري مورد نياز است مانند يك يا دو جلسه در هفته جهت چندين ماه. و براي بيماريهاي حاد جلسات كمتري مورد نياز است.  آيا طب سوزني عوارض جانبي دارد؟ معمولآ ندارد. در صورتيكه انرژي به بدن راهنمايي شود، مواد شيميايي و هورمونها تحريك مي شوند و درمان شروع به كار مي كند. گاهآ علائم اوليه جهت چندين روز اول تشديد مي شود و ممكن است تغييرات عمومي در اشتها، خواب و مسائل روده اي و ادراري و مسائل روحي بوقوع بپيوندد. ولي اين مسائل نبايد مهم نيستند چرا كه نشان دهندة اين هستند كه طب سوزني شروع به كار نموده است. حتي كاملآ شايع است كه در جلسة اول يا دوم احساس راحتي كامل يا حتي كمي گيجي رخ دهد. اين مسائل در دورة كوتاهي دارند و گذرا هستند و فقط نياز به استراحت جهت غلبه بر انان هستيم.  سوزنها شبيه چي هستند؟ آيا آنها به ما آزار مي رسانند؟ تجربة سوزن گذاري در افراد مختلف متفاوت است. بيشتر افراد درد كمي را احساس مي كنند و تعدادي از انان احساس هيچگونه دردي نمي كنند. سوزنهاي طب سوزني بسيار باريك ، ظريف از جنس استين لس استيل هستند. سر انان تيز است و هيچگونه شباهتي به سرنگ هايي كه جهت تزريق و خون گيري استفاده مي شود ندارند.احتمال كبودي و تحريك پوستي كمتر از وقتي است كه از يك سوزن معمولي هيپودرميك استفاده مي شود. بخاطر اينكه پزشك شما سوزنها را استريليزه مي كند (همچون وسايل جراحي ) يا از سوزنهاي يكبار مصرف استفاده مي كند احتمال عفونت وجود ندارد.  آيا واقعآ طب سوزني اثر مي كند؟ بله. در 2000 سال گذشته، افراد بيشتري در مقايسه با طب متعارف يا روشهاي درماني ديگر از طريق استفاده از اين روش درمان شده اند. امروزه طب سوزني در آسيا، شوروي و اروپا بطور گسترده اي مورد استفاده قرار مي گيرد. درماناي طب سوزني را مي توان همراه با درمان پزشكي متعارف يا درمانهاي استئوپاتيك يا كايروپراكتيك يا همئوپاتي بكار برد. مهم اين است كه پزشك طب سوزني شما بداند كه شما چه كاري انجام مي دهيد و بتواند در تصميم كيري شما در انتخاب ايندة درماني به شما كمك كند.  آيا من بايد به طب سوزني عقيده داشته باشم كه بتواند موثر باشد؟ نه. طب سوزني بطور موفقي در روي گربه ها، سگ ها، اسبها و ديگر حيوانات استفاده مي شود.اين حيوانات نمي دانند كه طب سوزني چيست ولي طب سوزني در درمان آنان استفاده مي شود. ممكن است كه نظرية مثبت شما در درمان باعث تقويت درمان دريافتي شود، همچنانكه يك نگاه منفي مي تواند اثرات طب سوزني را همچون ديگر ساير درمانها مخفي كند. يك نظرية بيطرفانه جلوي اثر درماني را نمي گيرد.  در روز درمان چه كارهايي را بايد انجام دهم و چه كارهايي را نبايد انجام دهم؟ جهت افزايش اثر درماني اجراي موارد زير مهم است: از مصرف غذاي سنگين قبل و بعد از طب سوزني بپرهيزيد. از فعاليت ورزشي سنگين ، فعاليت جنسي و استفاده از مشروبات الكلي 6 ساعت قبل و بعد از طب سوزني بپرهيزيد. طوري برنامه ريزي كنيد كه بتوانيد بعد از درمان استراحت كنيد يا از انجام كارهاي روزمره با حداكثر توان بپرهيزيد. اجراي اين موارد بخصوص در جلسات اولية درمان مهم است.  به موارد زير توجه فرماييد: داروهاي تجويزي توسط پزشك خانوادگي يا متخصصان ديگر را بدون هماهنگي قطع نكنيد. عدم استفاده از الكل و داروهاي مخدر حداقل يك هفته قبل از شروع درمان. بخاطر داشته باشيد كه اثرات ايجاد شده در اثر درمان را با پزشك خود در ميان بگذاريد، چرا كه در درمانهاي بعدي كه او به شما خواهد داد موثر خواهد بود.

ادامه مقاله

گر گرفتگى خانمها

  • 1397/08/14 23:38

طب سوزنی گر گرفتگى خانمها در حالي كه مطالعات پيشين نشان داده بود مي‌توان از طب سوزني براي درمان يا تخفيف گرگرفتگي- يكي از علائم شايع در سن يائسگي بانوان- كمك گرفت، اين بار محققان تلاشكرده‌اند كه تأثير اين روش درماني سنتي چيني را روي بيماران تحت شيمي درماني براي سرطان سينه،‌ امتحان كنند، بيماراني كه پا به سن بگذارند ، دچار اين حالت آزار دهنده مي‌شوند. به گزارش رويترز، در مطالعه‌ اين محققان در مركز مطالعات سرطان در نيويورك، استفاده از سوزن‌ها در نقاط توصيه شده در طب سنتي چيني، توانست تعداد حملات گرگفتگي را دراين بيماران از 9 حمله در روز به 6 حمله تقليل دهد. البته دراين مطالعه، استفاده از اين سوزن‌ها در نقاط بي‌هدف و بدون فرو بردن سوزن در پوست هم بي‌تأثير نبوده است.نتايج اين مطالعه كه در نشريه ((سرطان شناسي باليني)) چاپ شده، احتمالاً به استفاده از درمان‌هاي جايگزين، به جاي استفاده از هورمون‌تراپي، براي درمان گرگرفتگي، خواهد انجاميد،‌چرا كه درمان با هورمون، مي‌تواند عوارض جانبي‌اي مانند بيماريهاي قلبي و سرطان سينه داشته باشد. دکتررضاحشمت

ادامه مقاله

طب سوزنى و ترک اعتياد

  • 1397/08/14 23:38

طب سوزنی  طب سوزنى و ترک اعتياد استفاده از طب سوزني جهت درمان اعتياد به مواد مخدر نوشته شده توسط: جود آر اسپريJudd R Spray و شارون ام جونز Sharon M Jones سپتامبر 1995، از ساتي نيوز بريف مترجم: سيروس سلطانيان، MD پزشكي جايگزين در ايالات متحده يك صنعت يك ميليارد دلاري است. در مطالعه اي كه در سال 1993 در مجلة پزشكي نيو اينگلند NEJM منتشر شده شد، نشان داد كه آمريكاييان در سال 1990 تقريبآ به اندازة هزينة بيمارستاني ، در مورد پزشكي جايگزين هزينه كرده اند( 10.3 ميليارد دلار جهت پزشكي جايگزين در مقابل 12.8 ميليارد دلاري كه جهت بستري بيمارستاني هزينه كرده اند.) در حقيقت مطالعه نشان داده است كه آنان ويزيت بيشتري به دهندگان درمان غير عرفي (425 ميليون دلار) مي پردازند تا به پزشكان مراقبت اوليه(388 ميليون دلار). اگرچه با ديدة مشك.كي توسط عده اي به قضيه نگاه مي شود و خيلي ها آن را نمي شناسند، تكنيك هاي پزشكي جايگزين نيازمند بررسي و توجه بيشتري هستند. طب سوزني شايع ترين نوع درمان دريافت شده بعنوان طب جايگزين است و مردم به ان علاقة بيشتري دلرند تا سالهاي اخير در ايالات متحده ناشناخته بود. در سال 1971 جيمز وستون Games Reston روزنامه نگار كه از طرف روزنامة نيويورك تايمز به چين سفر كرده بود ودر طي سفر دچار آپانديسيت حاد شد، و در آنجا از بيهوشي از طريق طب سوزني استفاده كردند. در مراجعت او مقاله اي را در اين رابطه به رشتة تحرير در آورد و در واقع اين اتفاق بد شانسانه به يك اتفاق يمن تبديل شد كه باعث شد جوامع غربي به طب سوزني و طب چيني توجه كنند. تحقيقات پزشكي مفصل و آزمايشات گوناگون باعث كشف قدرت درمان طب سوزني در مبارزه با بيماريها مانند اعتياد به مواد شيميايي شد. اگرچه در اين مورد در جامعة پزشكي اتفاق نظر وجود دارد كه جهت اثبات اثر طب سوزني جهت اعتياد به مواد نيازمند بررسيهاي علمي بيشتري است. ولي با توجه به موفقيت آن در درمان كلينيكي و مطالعات مربوطه ، نشان داده است كه طب سوزني باعث كاهش دورة ترك و تسريع دورة سم زدايي مي شود و معتادين به مواد را تشويق مي كند كه به برنامة ترك ادامه دهند. علاقة اخير به درمان طب سوزني باعث بكارگيري اين روش در كلينيك هاي سم زدايي شده است. سيستم هاي قضايي در شهرهاي بزرگ بسياري، دادگاههاي مواد مخدر را درست كرده اند كه در آن آنان سيستم مشاورة مالي و درماني دارند كه طب سوزني جزئي از آن است و اين روش برخورد جايگزين مجازاتهاي سنتي شده اند. نياز به برخورد هاي موثر بيشتر در مقابله با استفاده كنندگان مكرر كه مشكل دارويي دارند همراه با هزينة به نسبت پايين نگهداري مراجهان در برنامه هاي دادگاه مواد باعث شده كه مسئوليني كه مسئول برقراري قانون هستند را بقبولانند كه طب سوزني مي تواند يك راه حل كارا در برابر اعتياد در آناني باشد كه از مواد استفاده مي كنند و آنان فكر مي كنند استفاده از اين وسيله بسيار موثرتر از تهديد به زنداني كردن است. طب سوزني چيست؟ اهداف و برخوردهاي طب چيني با طب غربي كاملآ متفاوت است و همين امر بصورت سدي جهت تلفيق طب سوزني و درمان ترك مواد در ايالات متحدة معاصر عمل مي كند. بعلت ماهيت كاملآ متفاوت برخورد چيني به درمان با بسياري از مشاهدات غربي شاهدين غربي را در اين مورد كه موثر باشد مشكوك مي كند و عده اي نيز انتظار معجزه از آن دارند كه افرادي كه طب سوزني انجام مي دهند خودشان در اين مورد قولي نمي دهند. يك مرور تكنيكي در موضوع طب سوزني استفاده شده در برنامه هاي سم زدايي كه توسط موسسة ملي مبارزه با مواد مخدر (NIDA ) در سال 1991 انجام شده چنين عنوان داشت: دلايل كاملآ روشني در مورد نظرات متضاد در زمينة اثر طب سوزني وجود دارد كه شامل مي شوند به استفاده از لغات غير آشنا در كار، مانورهاي وسيعي كه كلآ به آنها طب سوزني گفته مي شود، نداشتن يك مكانيسم روشن جهت توجيح منابع طب سوزني و احتمالآ و خيلي مهمتر از ساير دلايل، نبود تحقيقات كلينيكي وسيع در اين مورد است. ولي جهت پزشكاني كه در كلينيك هاي سم زدايي كار مي كنند يا در دادگاههاي مخصوص مواد كار مي كنند واجب است كه در مورد طب سوزني اطلاع كامل داشته باشند. در زبان طب چيني، طب سوزني باعث تحريك چي Qi با قراردادن سوزن در نقاط طب سوزني در خطوط مريدين مي شود. مريدينها راههاي وريد مانندي هستند كه در زير پوست جريان دارند. هر دوي چي و مريدياني كه آن را حمل مي كند نامرئي هستند. ترجمة انگليسي از آن وجود ندارد ولي مي توانيم به آن انرژي حيات بگوييم. وقتي بطور طبيعي كار كنند، چي باعث گرم شدن و محافظت بدن مي شود و همچنين باعث روان گرداني راههاي مختلف بدن از يك حالت به حالت ديگر مي شود و باعث حكومت روي تمام ارگانها و مواد بدن مي شود. در طب سنتي چيني اينطور تصور مي شود كه بيماري بوسيلة ناتواني چي در جريان نرمال در مريدينها بوجود مي آيد. سوزنهاي طب سوزني باعث مهار سد از مريدينها و تحريك جريان چي مي شوند. علي رغم اين حقيقت كه چي در خارج دنياي پزشكي چيني ناشناخته است، اخيرآ پيشرفت هاي جديدي در اين زمينه بوجود آمده كه مي تواند در فهم ما از مجموعة عقلاني طب چيني كمك كند. توانسته اند كه با استفاده از روشهاي تشخيصي غربي باعث افزايش مقبوليت طب سوزني در غرب شوند. تحقيقات مهم ديگر در اين زمينه در سال 1955 اتفاق افتاد كه پزشك فرانسوي پول نوگير Paul Nogier، فعاليت الكتريكي سطح پوست را اندازه گيري مي كرد و دريافت كه هر نقطة سنتي طب سوزني در بدن داراي يك نقطة مرتبط در گوش نيز است. از زمان اين كشف طب سوزني در گوش يا بعبارتي طب سوزني گوش يا قرار دادن سوزن در نقاط گوش بعنوان نوع شايع درمان مقبوليت يافت. در مورد سم زدايي دارويي، طب سوزني گوش نياز به خصوصي سازي اطاق ندارد و بدين جهت مي توان افراد زيادي را بطور همزمان در يك اطاق درمان كرد. امروزه در اين مورد بحثي وجود دارد كه بهترين راه انجام طب سوزني چيست، قرار دادن چندين سوزن در گوش است يا نه. در سال 1991 NIDA بدين نتيجه رسيد كه بايد يگانگي در اين امر حاصل شود و بدين لحاظ سوزن را در نقاط طب سوزني كليه، ريه، كبد، سمپاتيك و شن من بايد قرار داد. آنان بدين اشاره كردند كه نيازي به وسايل الكتريكي نيست و بايد از هر گوش استفاده شود و يا از نقاط ديگر استفاده شود. آيا طب سوزني جهت درمان وابستگي به مواد كمك مي كند؟ طب سوزني توسط جامعة پزشكي ايالات متحده بعنوان يك روش امن در درمان درد مزمن مقبوليت يافته است.ساير مواردي كه جامعة پزشكي استفاده از طب سوزني را موثر مي دانند آسم، آرتريت، تهوع و سفتي صبحگاهي است. در مورد وابستگي به مواد منابع اثبات شدة كمي در دسترس است. در مطالعه اي كه در سال 1989 در مجلة بريتانيايي لنست چاپ شده و به قلم ميلتون ال بولاك Milton L Bullock چاپ شد نشان داد كه جهت درمان الكليسم بسيار موثر است. هشتاد نفر الكلي كه دچار تكرار جرم شذه بودند تحت بررسي قرار گرفتند. آنان به دو گروه چهل نفري تقسيم شدند. 40 نفر در گروه طب سوزني به نقاط مخصوص قرار داشتند و چهل نفر در گروه كنترل كه سوزن به نقاطي غير از نقاط مخصوص زده مي شد. از آنان كه تحت درمان طب سوزني قرار داشتند 21 نفر دورة دو ماهة درمان را كامل كردند ولي در گروه كنترل فقط يك نفر در اين مورد موفق بود. و ضمنآ در گروه كنترل دو برابر گروه طب سوزني انجام داده در يك دورة 6 ماهه دچار عود شدند. در تحليل تحقيقات موجود بر روي طب سوزني بعنوان پروتكل سم زدايي كه در جورنال درمان وابستگي به مواد به چاپ رسيد، به اين نتيجه رسيدند كه مطالعة بولاك اميدوار كننده است. در اين تحليل از نتيجة 7 مطالعه روي حيوانات كه تحت درمان طب سوزني جهت وابستگي به مواد قرار داشتند نيز استفاده شده بود كه نشان مي داد كه علائم ترك كاهش داشتند. مولفين اين تحليل به اين نتيجه رسيدند كه نقش طب سوزني بيشتر از اثر دارونما است وپيشنهاد كردند كه مطالعات بيشتري در اين زمينه انجام پذيرد. اگرچه مطالعة بولاك اميدوار كننده بود ولي قابليت اعتماد به آن اندك بود. مرور تكنيكي توسط NIDA خاطر نشان مي كرد كه بعلت اينكه در مطالعة ديگري كه در سال 1992 انجام شده بود تفاوت عميقي در دو گروه كنترل و طب سوزني انجام داده شده وجود نداشت. و بعد از بررسي كلية مطالعات موجود به اين نتيجه رسيدند كه اثباتي درتاثير طب سوزني و اثر بالاتر آن بر دارونما وحود ندارد. بهمين خاطر پيشنهاد كردند كه جهت اين موضوع تحقيقات بيشتري صورت بگيرد. افرادي كه طب سوزني را انجام مي دهند مايل نيستند كه ادعاهاي وسيع و بزرگي در مورد اثر طب سوزني بنمايند. همچنانكه دكتر كن كارتر، روانپزشك و انجام دهندة طب سوزني كه در كلينيك سم زدايي قبل از دادگاه در محلة كلمبيا در دادگاه عالي كار مي كرد، چنين عنوان مي كند" من نمي توانم بگويم كه طب سوزني علاج همة دردها است و نوشدارو است، بخاطر اينكه اين نيست و نمي تواند باشد". دكتر كارتر در مصاحبه با نيوز بريف اظهار داشت اگرچه طب سوزني درمان فيزيولوژيك اعتياد به مواد نيست ولي داراي يك اثر آرامبخش و آرام كننده اي است كه جهت افرادي كه مي خواهند وضعيت زندگي خود را تغيير دهند مفيد است، بخصوص در مواردي كه مي خواهيم در زمينة ترك اعتياد كار كنيم. اگرچه جهت شكست اعتياد به مواد بر اساس نظر دكتر كارتر شخص بايد خودش ياد بگيرد كه تصميم بگيرد تا خودش را عوض كند و در اين مورد كه خود و محيط خود را تغيير دهد اعتماد به نفس داشته باشد. اكثر افرادي كه طب سوزني را انجام مي دهند مانند دكتر احساس مي كنند كه طب سوزني جهت ترك مواد مفيد است بخصوص جهت معتاديني كه مي خواهند اين وضعيت را تغيير دهند و از اين روش درماني استفاده كنند اگرچه مطالعات كنترل شدة محدودي در اين زمينه وجود دارد كه بتواند اين روش را در درمان ثابت كند. كلينيك لينكلن: كلينيك لينكلن در شهر نيويورك در مورد استفاده از طب سوزني در زمينة سم زدايي در ايالات متحده پيش قدم بود، مدير آن دكتر مايكل اسميت اظهار داشت كه نياز به يك روش موثر ترك مواد در اين محله مشهود بود و همچنين اضافه كرد كه برومكس جنوبي از لحاظ نژادي حاشيه نشين هستند، همچنين در صد بالاي بيكاري، جرم و ميزان مرگ نوزادان است و در صد بيسوادي بالا است و همة آنها مرهوم دهه ها استفاده از مواد مخدر است. وقتي دكتر ها در كلينيك لينكلن در سال 1974 مقالة دكتر اچ-ال ون جراح مغز واعصاب هنگ كنگي را خواندند كه او متوجه شده بود كه آنان كه تحت درمان طب سوزني قرار دارند، علائم ترك در افراد معتاد به ترياك كاهش يافته بود. آنها تصميم گرفتند كه اين مسئله را تجربه كنند و به همين خاطر كلينيك آنان كه تا ان زمان كلينيك درمان با متادون بود به اين صورت فعلي تبديل كردند. در طي سالها آنها پروتكلي را بوجود آوردند كه بيشتر از 500 كلينيسين را در 150 برنامة مختلف آموزش دادند. پروتكل كلينيك لينكلن روي چهار مرحلة اساسي بنا شده بود، اولي بازيافت فرم شديدآ معتاد بود ، دومين مرحله سم زدايي از طريق طب سوزني، تست ادراري و مشاورة فردي است و بالاخره چهارمين مرحله شركت در درمان 12 مرحله اي بود. اسميت اظهار مي دارد كه مزاياي تلفيق طب سوزني در اين برنامه و برنامه هاي بسيار سنتي بسيار زياد است. روش اوليه طب سوزني اين است كه در مرحلة اول، اثر فوري قطع علائم ترك را دارد و باعث تشويق بيماران به مراجعة مرتب جهت درمان در اينده مي شود. اسميت به آمارهاي محدود ولي قابل توجهي در اثر بخشي متد كلينيك لينكلن اشاره كرد. در ميان زنان باردار با سابقة سؤمصرف از نوع كرك كوكائين ، آناني كه طب سوزني را دريافت داشته بودند، داراي فرزنداني با وزن بيشتري بودند. مادران با بيشتر از 10 ويزيت داراي فرزنداني با وزن متوسط 6 پوند و 10 اونس و اناني كه كمتر از 10 جلسه ويزيت شده بودند داراي فرزنداني با وزن متوسط 4 پوند و 8 اونس بودند. برنامة بستري 7 روزة استفاده شده در دلاور Delaware كه از پروتكل كلينيك استفاده كرده بود در ميان گروه طب سوزني شده باز داشت جهت اعتياد مجدد 18% در يك سال بود در حاليكه در آناني كه طب سوزني را دريافت كرده بودند 87% در يك سال بود. دكتر اسميت موفقيت خود را مرهوم تعدتدي از فاكورها مي داند. يكي از قويترين مسئله در طب سوزني باعث ايجاد رابطه اي بين دكتر و بيمار مي شود كه قبلآ با صحبت بدست نمي امد حتي اظهار مي دارد كه " طب سوزني حتي در زماني كه بيمار به ما دروغ مي گويد به همان اندازه موثر است." برعكس مشاورة زماني كه ممكن است بيمار در وضعيت انكار قرار بگيرد يا ناراحت شود يا سبك گردد، طب سوزني وابسته به همكاري بيمار نيست. همچنانكه قبلآ اظهار داشتيم، اثر طب سوزني تحريك آرامش است و دكتر اسميت اضافه كرد " بعلاوة اين كه طب سوزني باعث كاهش علائم ترك مي شود ولي يك اثر ارمبخش روي سؤمصرف مواد دارد كه باعث كاهش نياز به مصرف مجدد مواد مي گردد.و مراجعين اثر طب سوزني را به اين صورت تفسير كرده اند كه باعث آرامبخشي مي شود ولي حواس ما تغيير نمي كند". اين اثر راحتي اساس فايدة استفاده از پروتكل طب سوزني است. برعكس درمان متادون، اثرات طب سوزني روي وضعيت فكر بيماران در مرحله ترك نه به علت نياز بيمار به دارو است بلكه ربطي به نباز بيمار به دارو ندارد. دادگاه دارويي: شهرت موفقيت كلينيك لينكلن باعث اثر روي قاضي ارشد جرالد ودرينگتن Gerald Weatherington و قاضي هربرت كلين Klein در شهبة يازدهم قضايي فلوريدا به اين مسئله شد. باني اولبن دادگاه دارويي در ديد كانتي Dade County ايالت فلوريدا بودند.ودرينگتن و كلين دريافتند كه مشكلات آنان با زندانهاي پر جمعيت و عودهاي زياد در مورد معتادين در دستگاه قضايي با اين مشكل موجود حل نمي شود. دادگاه دارويي ديد كانتي كه اولين فرد دستگير شده را در سال 1989 پذيرفت، اجازه داد به افرادي كه داراي جرايم خريد يا دارا بودن دارو اين فرصت را دارد كه برنامة شديد ترك بپيوندند. افرادي كه همكاري نمي كردند بوسيله تهديد به زندان افتادن جهت اين موضوع ترغيب ميشوند حتي اگر اين نوع درمان غريبي مانند طب سوزني باشد. و انگيزة اوليه براي رعايت برنامه اين بود كه موارد اتهام در صورتيكه بطور موفقي برنامه را ادامه دهند پاك مي شد. آمار بدست آمده از دادگاه دارويي و اثر بخشي طب سوزني در ان مانند ديگر مطالعاتي كه اثربخشي طب سوزني را اندازه گيري مي كند خوش بينانه بود ولي قطعي نبود. دستگيري مجدد در آناني كه زنداني شده بودند در طي يك سال 60% بود ولي در افرادي كه دورة دادگاه دارويي را به اتمام رسانده بودند 11% بود. در بررسي برنامة ديد اگرچه موسسة ملي قضايي عنوان كرد كه مهمترين مشكل و سد در برابر برنامة دارويي ، انتظارات متفاوتي است، نسبت به آناني كه در سيستم قضايي-جنايي تحت درمان قرار مي گيرند. در سيستم قضايي-جنايي يك عود يك شكست كامل نيست بعلت اينكه آناني كه در اين سيستم كار مي كنند دريافتند كه درمان افراد معتاد بسيار مشكل است ولي در سيستم ديگر عود مانند ارتكاب جرم بود و در اين زمينه تحمل كمي وجود داشت. به اين دليل در دادگاه دارويي انتظارات درماني بسيار متفاوت است با ديگر سيستم ها و بهمين لحاظ مقايسة اثر گذاري آن در قياس با سيستم هاي ديگر مشكل است. اگرچه اثر بخشي دادگاههاي دارويي جاي سوال دارد ولي بكارگيري طب سوزني در درمانهاي سرپايي بسيار با صرفه تر از متدهاي سنتي مجازات است. دولت فدرال تخمين زد كه برنامه هاي درماني-دارويي به ازاء هر نفر 1200 دلار هزينه دارد كه به مراتب از 20000 دلار هزينه اي كه صرف زنداني كردن در يك سال مي شود كمتر است. در حاليكه طب سوزني فقط يك جزء از درمانهايي بود كه در دادگاه دارويي در ديد كانتي يا محلة كلمبيا به بيماران داده مي شد ولي مديران اعتقاد داشتند كه طب سوزني يك جزء مهم درمان است. در اوايل برنامه طب سوزني جهت كمك به سم زدايي بيماران استفاده مي شد. ولي بعدآ طب سوزني جهت با ثبات گرداندن بيماران نيز استفاده مي شد. در دورة بعد از درمان طب سوزني كمتر استفاده مي شد. و در برنامه سعي شده بود كه احساس خود باوري را پرورش دهند و بهمين خاطر از برنامة آموزشي يادگيري خواندن و نوشتن و دوره هاي GED و برنامه هاي تفريحي هم استفاده شده بود. اختتام: شواهدي كه از اثر بخشي درمان سم زدايي از طريق طب سوزني حكايت دارد بيشتر حديثي است و علائم استفادة آن در تعدادي از كلينيك ها و برنامه هاي دارويي، طب سوزني هنوز يك پزشكي جايگزين است. در دهة 1970، FDA سوزنهاي طب سوزني را يك وسيلة درماني تحقيقاتي خوانده و اين طبقه بندي يك ضربه به صنعت طب سوزني است چرا كه شركت هاي بيمه اي رغبتي به پرداخت درمانهاي آزمايشي ندارند. گروه كوچكي از پزشكان طب سوزني در نوامبر 1994 عليه آن اقامة دعوا كردند و منتظر جواب FDA هستند. اين در حاليست كه طب سوزني توجه ها را به خود جلب كرده است. يكي از افرادي كه به طب سوزني روي آورده سناتور ايالات متحده، دنيس دكون سيني است. در سال 1994 در مجلس سنا كار دكتر زيائو مينگ تيان پزشك طب سوزني را جهت درمان درد گردن خود ستود. او گفت " درمانهاي او باعث درمان درد من شد و در مورد پيوستن به بيماران ديگر جهت اين درمان هيچگونه شكي نداشتم و هم اكنون هم در تقدير از كار او بعلت درمان او سپاسگذارم" دكتر مبنگ تنها پزشك طب سوزني است كه توسط دولت فدرال استخدام شده است و هدف از آن اكتشاف در اثر طب سوزني بود. اين مطالعة جامع اطلاعات ارزشمندي را در مرد مفيد بودن طب سوزني و فرمهاي ديگر طب جايگزين را نيازمنديم تا پزشكي غربي بتواند رازهايي را كه مانده حل كند. بدين وسيله دكترها در ايالات متحده مي توانند توضيح دهند كه چگونه 250 نفر روزانه در كلينيك لينكلن مي توانند فوايد آن را تجربه كنند. طب سوزني ودرمان اعتياد به كوكائين 13 آگوست سال 2000 مترجم: سيروس سلطانيان، MD موجود در وب سايت بي بي سي BBC   محققان عنوان كردند كه طب سوزني يك وسيلة اميد بخش جهت درمان اعتياد به كوكائين است. يك تيم از دانشگاه يل بطور موفقيت آميزي از درمان جايگزين جهت درمان اعتياد استفاده كردند كه در اين مورد فقط موارد كمي درمان طبي غربي موثري وجود داشت. داوطلبان يك فرم مخصوص درمان بنام طب سوزني گوش را دريافت كردند كه در آن سوزنها در نقاط خاصي از گوش گذاشته مي شود. تست هايي از نمونخ هاي ادرار نشان داد كه اين داوطليان در طول مطالعه كمتر از كوكائين نسبت به بقيه كه درمان دريافت نكرده بودند استفاده كرده بودند. محقق اصلي گروه دكتر آرتور مارگولين گفت كه مطالعة ما نشان مي دهد كه استفاده از طب سوزني جهت اعتياد به كوكائين موثر است و نشان داد كه درمان هاي جايگزين مي تواند همراه با كل قواي پزشكي غربي جهت جنگ با اعتياد به كار روند. نتايج نشان داد كه 54.8% شركت كنندگان در طب سوزني در آخرين هفته عاري از كوكائين بودند. در حاليكه در گروه كنترل 23.5% و 9.1% عاري از مصرف كوكائين تودند. آناني كه از طب سوزني استفاده كرده بودند دورة ترك طولاني تري نسبت به گروههاي كنترل داشتند. دكتر مارگولين گفت كه طب سوزني ارزان است و عوارض جانبي كمي اگر داشته باشد دارد. استفاده كنندگان از هروئين و كوكائين: در اين مطالعه 82 نفر شركت كننده وجود داشت كه از هروئين و كوكائين با هم استفاده مي كردند. آنها جهت اعتياد به هروئين از متادون استفاده مي كردند ولي به مصرف كوكائين همچنان ادامه مي دادند. داوطلبان در هر دو گروه كنترل يا از سوزن زدن به گوش بغير از نقاط كه بايد سوزن در انجا قرار داده مي شد استفتده مي كردند يا اينكه از درمان ارامش زا Relaxation استفاده مي كردند. تمام داوطلبان 5 جلسه درمان در هفته براي 8 هفته دريافت كردند. نمونه هاي ادرار سه بار در هفته جمع آوري شد كه هدف اين بود كه ايا آنان از كوكائين استفاده كرده اند يا نه. بعلاوه درمانهاي عنوان شده داوطلبان از مشاورة گروهي و فردي نيز استفاده كردند. دكتر مارگولين گفت كه تحقيقات كنترل شدة كلينيكي در اين حد اوليه و نتايج خوشبينانة آن بايد شرايط را جهت تحقيقات بيشتر جهت كنترل جواب ها واينكه چگونه درمانهاي غربي را با طب سوزني جهت درمان اعتياد تركيب كنيم نيازمند هستيم. محققين از پروتكل درماني انجمن ملي طب سوزني جهت سم زدايي NADA استفاده كردند. درمان شامل قرار دادن سه تا 5 سوزن كوچك به هر دو گوش و مدت هر جلسه 45 دقيقه بود. تحقيقات در آرشيو جورنال پزشكي داخلي منتشر شده است.

ادامه مقاله