طب سوزنى و اختلالات خواب

  • 14 آبان 1397

طب سوزنی طب سوزنى و اختلالات خواب جوديت آر پيترسونM.D Judith R Peterson مترجم: سيروس سلطانيان، MD جلد 13.شمارة ۳  خلاصه: بي خوابي يك يافتة شايع در برخورد كلينيكي است و پرولانس آن ذر گروههاي جمعيتي بخصوصي نزديك به 40% است. اگرچه بطور رايجي جهت اين منظور بكار نمي رود ولي مي توان از آن جهت درمان اين مورد نيز اقدام كرد با توجه به اينكه تولرانس بالايي دارد و از لحاظ امنيت نيز مشكل چنداني ندارد. افزايش اطلاع رساني در استفادة بالقوة طب سوزني در اين زمينه مي تواند به درمان مشكل خواب كمك كند و باعث بهبود نتايج مراقبت بيماران گردد.

ادامه مقاله

طب سوزنى و MS

  • 14 آبان 1397

طب سوزنی طب سوزنى و MS طب سوزني جهت اشكال كاركرد مثانه در MS  ژان ام كپل هسلينك Jan M Keppel Hesselink ,MD دي-جي-كوپسكي D.J.Kopsky,MD مجلة طب سوزني پزشكي آكادمي طب سوزني ايالات متحده مترجم: سيروس سلطانيان، MD  خلاصه: يك زن 38 ساله با بيماري ام-اس و شب ادراري شديد مزمن كه آنقدر شديد بود كه نياز داشت 10 تا 15 بار در شب جهت ادرار كردن بيدار شود او درمان طب سوزني را در هر هفته با استفاده از الكترواكوپانكچر در روي SP4 وSP6 با فركانس 15 هرتز به مدت هر جلسه 30 دقيقه اي دريافت كرد. بعد از چندين جلسه، شب ادراري به دوبار در شب كاهش يافت. در تعدادي از جلسات درماني ما ثابت كرديم كه يك ارتباط منطقي بين اين درمان و اثر وجود دارد. يك مرد 54 ساله با بيماري ام-اس دچار اشكال كاركرد مثانه بود. بعد از چندين جلسة موفق در كلينيك ما داشت و ما به او دستگاه TENS را در اختيار گذاشتيم تا بتواند نقاط مثانه را هر روزه خودش تحريك كند و هفتگي نيز جهت او جلسات الكترواكوپانكچر را انجام داديم.

ادامه مقاله

طب سوزنى و آنمى آپلاستيک

  • 14 آبان 1397

طب سوزنی  طب سوزنى و آنمى آپلاستيک توني وي لو Tony V.Lu .M.D از جورنال طب سوزني پزشكي، يك مجله نوشته شده توسط پزشكان براي پزشكان جلد 15 .شمارة 1  مترجم: سيروس سلطانيان، MD خلاصه: تاريخچه: آنمي آپلاستيك يك بيماري سيستم خون ساز است كه داراي مشخصات كاهش يا كمبود گلبولهاي سفيد خون. گلبولهاي قرمز خون و پلاكتها است. بيماران داراي آنمي آپلاستيك مي توانند توسط درمان تضعيف كنندهء سيستم ايمني يا جايگزيني مغز استخوان transplantation درمان شوند. اگر چه در صورتيكه دهندهء بافت مناسب پيدا نشود يا اينكه به درمانهاي تضعيف كنندهء سيستم ايمني جواب ندهد درمان مكمل شامل انتقال خون و پلاكت تنها راه ممكن است. اين مقوله داراي خطرات كوتاه مدت و بلند مدت و عوارضي است.

ادامه مقاله

نحوه اثر طب سوزنى( تسکين يا درمان )

  • 14 آبان 1397

  طب سوزنی  نحوه اثر طب سوزنى( تسکين يا درمان ) در فلسفه طب چيني عقيده بر اين است كه هر پديده‌اي در دنيا دو جنبه متضاد در خود دارد و اينها را يه نام‌هاي يين (Yin) و يانگ (Yang) مي‌شناسند (به عبارتي يين نيروي منفي و يانگ نيروي مثبت است).اين دو هميشه با هم تركيب مي‌شوند تا يك كل را شكل دهند، به گونه‌اي كه هيچيك از اين دو به تنهايي نمي‌تواند وجود داشته باشند. اين سيستم تعامل و تقابل دو‌جانبه ميان يين و يانگ در توضيح پديده‌هاي حياتي و اختلالات بدن، آسيب‌شناسي بيماريها و درمان آنها اهميت دارد. بالانس بودن اين دو باعث تعادل و سلامتي در بدن مي‌شود. از طرف ديگر قطبيت ديناميك ميان يين و يانگ باعث به جريان درآمدن انرژي حياتي مي‌شود(در زبان چيني به آن Qi مي‌گويند).  

ادامه مقاله

تاريخچه طب سوزنى

  • 14 آبان 1397

طب سوزنی تاريخچه طب سوزنى طبق اسناد تاريخي، طب سنتي چين قدمت چندين هزار ساله دارد. در كتاب‌هاي معتبر قديمي چين اشاره به كاربرد اين طب در 2500 سال قبل از ميلاد مسيح شده است. كتاب معروف Yellow Emperor's Internal Classic كه در قرن 200 قبل از ميلاد نوشته شده، حاوي مطالب پاتولوژي، متد‌هاي تشخيصي و درمان طب سنتي چيني مي‌باشد. لوازم پزشكي سنگي كه در چين باستان استفاده مي‌شده نيز كشف شده‌اند كه به آنها Brain Stones مي‌گويند.در عهد باستان چين، بشر كشف نمود كه با فشار دادن به مناطق خاص بدن مي‌تواند بسياري از بيماريها را مداوا كند.

ادامه مقاله

سندرم پلى کيستيک تخمدان

  • 14 آبان 1397

طب سوزنی سندرم پلى کيستيک تخمدان اين سندرم عارضه اي شايع در ميان زنان است که با ورزش و بهره گيري از طب سوزني تخفيف پيدا ميکند.تقريبا ۱۰درصد زناني که در سنين باروري هستند از اين عارضه رنج مي برند. اين سندرم با پيدا شدن تعداد زيادي کيست رشد نيافته و نارس در تخمدان ظاهر ميشود که باعث ايجاد اختلال در توليد هورمون ها و ترشح هورمون جنسي مردانه مي شود. زناني که از اين اختلال رنج مي برند تخمک گذاري طبيعي ندارند و اين سندرم گاهي به ناباروري در آنها منجر مي شود.

ادامه مقاله

عکس العمل و پاسخ درمانى طب سوزنى

  • 14 آبان 1397

طب سوزنی  عکس العمل و پاسخ درمانى طب سوزنى گاهي در جلسات اوليه درماني، برخي از بيماران ممكن است احساس نمايند كه به تدريج علائم بيماري آنها بدترمي‌شودو اين باعث نگراني آنان مي‌گردد.

ادامه مقاله

سوزنهاى طب سوزنى

  • 14 آبان 1397

 طب سوزنی سوزنهاى طب سوزنى اكثر بيماران وقتي به سوزن فكر مي‌كنند، تجسم سوزنهاي تزريقي را نموده و مي‌ترسند.

ادامه مقاله

محدوديتها و عوارض طب سوزنى

  • 14 آبان 1397

 طب سوزنی محدوديتها و عوارض طب سوزنى اگر توسط افراد تحصيلكرده آن انجام گيرد يك متد درماني بدون عارضه و در عين حال بسيار مؤثر است.

ادامه مقاله

طب کهن شرق

  • 14 آبان 1397

 طب شرقی طب کهن شرق طب شرقي با قدمت چندهزارساله خود بر اساس فيزيک کوانتوم انسان را مجموعه اي کامل و واحد متشکل از انرژى و ماده( روح، ذهن،احساس و جسم )مي داند که با محيط خود در ارتباط است و هر گونه تغيير شرايط محيط مي تواند بر سلامت اين مجموعه اثر بگذارد.

ادامه مقاله
صفحات : 1234