تنظیمات بدن،طب سوزنی

ساده ترین ماشین ها اهرم است، قاشق غذاخوری اهرم نوع اول است و ساده ترین ماشین است، اگر با این قاشق یک ته دیگ خوشمزه تراشیده شود سر این

قاشق کمی ممکن است به عقب برگردد (از تنظیم خارج گردد) این کدبانوی خانه است که دوباره باید آنرا به حالت اول در آورد (تنظیم کند) وقتی ساده ترین ماشینها

نیاز به تنظیم مکرر داشته باشد چگونه موتور ماشین شما که از هزاران دستگاه تشکیل شده نیاز به تنظیم ندارد، شما همواره برای باد چرخها و تنظیم موتور ماشین و

تنظیمات سوخت کاربراتور و یا انژکتور و تنظیم فرمان اتومبیل خود را به تعمیرگاه می برید تلویزیون، ساعت یا هر دستگاه دیگر را مرتب تنظیم می کنید یعنی هر چیز را تحت

نظم و تنظیم قرار می دهید.

در زندگی روزانه گاهی کلامی به کسی آشنا یا ناشناس می گویید. ....! او بر می گردد و صد هزار فحش و ناسزا به شما می گوید... او آدم خوبی است بلکه تنظیماتش

به هم خورده تنظیم بهم خورده ها هم زندگی می کنند ولی . ولی با چه زندگی و با چه اعصابی و چه عمر کوتاهی دانشمندان طب سوزنی معتقدند که هر انسان سالمی

هر 6 ماه یکبار باید تنظیم شود .

تنظیمات اعصاب و روان،قلب، تغذیه، کلیه، کبد و عادات خورد و خواب آنها حتی یکقدم جلوتر نهاده اند و یک ترکیب از نقاط طب سوزنی برای پیشگیری از بروز سکته قلبی و سکته

مغزی CVA بعنوان Prevention  یا پیش گیری تعیین کرده اند. تنظیمات بدن با آکوپنگچر (طب سوزنی) هر6 ماه یکبار در اوج تابستان یعنی گرمترین روز تابستان July  ودر زمستان

سردترین روز زمستان انجام می گیرد.

تنظیمات بدن وقتی انجام شد ابدی و دائمی نیست، یک بحث لفظی یک درگیری ترافیکی در خیابان تنظیمات اعصاب و قلب را به هم

می ریزد (از نو باید تنظیم کرد) یک غذای سنگین خوش نمک تنظیمات فشار خون را در هم می ریزد، یک درگیری فیزیکی تنظیمات

سیستم موسکولو اسکلتان را به هم می ریزد یک شمیوتراپی یا یک اشعه درمانی برای سرطانها تنظیمات را دگرگون می نماید

درTraditional Chinese medicine = TCM هر بیماری برای شیمو یا رادیوتراپی برون رفت نباید بخانه برگردد مگر اول به یک

آکوپنگچریست مراجعه و طب سوزنی شده دوباره مریدیانها meridians تنظیم گردد این حقایق علمی را حتی دکترهای طب غرب یا

نمی دانند یا اصولاً قبول ندارند چرا که در Text کتابهای درسی ذکر نشده علم TCMپدیده جدیدی در طب غرب می باشد که به عللی

هم نمی گذارند خودش را نشان بدهد.چرا جمعیت کشور چین بسیار زیاد است آیا تولید و تناسل آنها زیاد است؟یا عمر سلامتی آنها

طولانی است؟ یقیناً مورد دوم صحیح است، عمر اکثریت جوامعی که از طب سوزنی و داروهای گیاهای استفاده می نمایند حداکثر

103- 105- 107 سال می باشد.

 

دوم

Acupuncture & moxibustion

هر جا صحبت از آکوپنگچر پیش می آید ماکسی بس هم ذکر می شود ماکسی بس یعنی گرم کرد آکوپوینت (نقطه ای که باید سوزن

زد) با انجام ماکسی اثر آکوپنکچر چندین برابر افزایش می یابد . ماکسی بس دو نوع است :

 

Direct moxibustion     ,     indirect moxibustion  

ماکسی یعنی به بیمار انرژی القا می گردد که در بیماریهای Cold و آنها که زائیده بیماری های شن خن لن (Shan Hu Lon)کتاب شن

خن لن که عنوان آن عبارتست از cold induced diseases یعنی سرما بیماریهای انسانی را بر می انگیزد گفتگو می کند و کتاب

عظیمی است.

در بیماری های تبدار و آن دسته بیماری که عامل موجد آنها heat می باشد نباید ماکسی انجام گردد در زنان منوپاز اگر ماکسی بس

انجام شود بدتر می شوند زیرا آنها خود از hot flash رنج می برند hot flash در خانمهای منوپاز ناشی از kidney ying deffiency  می

باشد در مورد فوق به طور نمونه ذکر شد که معلوم گردد هر جا و همیشه ماکسی نمی شود کرد.

در تنظیمات ریوی معمولاً Bladder 13 واقع در پشت انتخاب می گردد و روی سوزن indirect moxibustion  می گردد برای بیماری های

ریوی ناشی از cold مثل Bronchial asthma که عامل آن cold باشد یادتان باشد ممکن است آسم برونکیال بعلت heat هم باشد

(تشخیص صحیح) .

Bladder 13 ریشه بیماری های ریوی را به همراه large intestinal 4  و Lung 7 و Lung 1 و Lung 2 از بن می کند.

این در صورتی است که Lung 9  فعال باشد زیرا در Lung Qi deffiency  اصلاً بیمار آنقدر انرژی ندارد که حتی برای تخلیه برونشها قادر

به سرفه کردن باشد .

CV17 مابین دو پستان در خط وسط ترکیبی است که برای بیماریهای قلبی عروقی بکار می رود عمودی و روی manobrium وسط

استخوان استرتوم می باشد عمق 2 میلیمتر است درمردها براحتی این نقطه پیدا می شود در خانمها مشکل است زیر نوک پستانها

در محل تشریحی خود قرار نگرفته است.

- برای تنظیم قلب در اکستراسیستولها، تاکیکاردیهای فوق بطنی از pericardium 6 واقع در مچ دست داخلی خط وسط استفاده می

گردد pc 6 دهها خاصیت دیگر هم دارد که یکی از مهمترین آنها ضد تهوع و استفراغ است.

درست است که مریدیان قلب و پریکارد از یکدیگر جدا هستند ولی امور تکنیکی قلب به مریدیان پریکارد مربوط می گردد در عوض

وضعیت روحی انسان بیشتر به مریدیان قلب مربوط می گردد. Pericardium 4 برای تمام دردهای جلوی قلبی معرکه است .

- برای تنظیمات اعصاب بهترین نقطه Du 20 مرکز حافظه و دهها تنظیمات مغزی و روحی و روانی با اضافه شدن سن یا Heart 7  واقع

در کریز مچ دستها و Spleen 6  می باشد، اصولاً ترکیب points و Du 20 آرامش فوق العاده به همراه تمرکز consentration  می دهد

همین ترکیب نقاط شش گانه است که در صرع بزرگ به کار میرود.     Crandmal , petidmal ترکیب این نقاط (Si 3 + CV 15 + HT7)

پنج نوع این لپسی را درمان می کند برای تنظیمات سیستم هاضمه از ترکیب Stomach 36  و Ren 12    Ren 13  استفاده می گردد.

راجع به  ST 36  یا stomach 36  که یکی از نقاط خیلی مهم آکوپنکچر در بدن است بحث های زیادی شده اولاً هر وقت بخواهیم برای

درمان سیستم هاضمه اقدامی به عمل آوریم اولین آکوپوینت همین ST 36 را باید زد مثلاً در مورد اصلاح وضعیت صفراوی کبد از این

نقاط استفاده می شود Ren 12-13   Liver-3 برای اصلاح سازوکار Speen دوباره از ST36 و SP4 استفاده می گردد و همینطور در

آشلازی ST 36 و ST 21   Ren 12-13  زده می شود یعنی قفل کار در سیستم هاضمه ST 36 می باشد این بغیر از آن است که با

زدن ST 36 تعداد WBC به مدت 24 ساعت بالا می رود که در تب و عفونت ها استفاده می گردد بحث های زیاد که البته هیچ یک تایید

نشده است به این اشاره می کند که Stomach 36 باعث افزایش Blood flow در شریان مزانتریک سوپریور می گردد و از آنجا که بیش

از  خون Gi از این شریان که از تنه سلیاک جدا می شود به همین دلیل است که قبل از شروع درمان هر ضایعه مربوط

به لوله هاضمه و ضمائم آن باید این نقطه Stomach 36 طب سوزنی گردد.

اما بد نیست که بدانید خود مریدیان خط وسط جلو یعنی Ren  یا CV که به نام conception vessel  است یک قفل دارد قفل آن Lu 7

می باشد در مچ دست Lung 7 بعد از سوزن زدن به Lung 7 15 دقیقه بعد قفل CV باز می گردد و هر نقطه که برای طب سوزنی مثلاً

CV12 یا Ren 12 که برای معده می زنند موثرتر خواهد شد.

مریدیان Du یاGv Govern Vessel  هم یک قفل دارد که اگر بخواهید روی آن کار کنید ابتدا باید قفل را باز کنید و آن Small intestine 3

واقع در خم خارجی دست می باشد Si 3 از نقاط مهم طب سوزنی بوده و از مشخصاتش آن است که هم برق زیاد و هم درد زیاد دارد

وقتی سوزن در این نقطه می گردد (میچرخد) بیمار نیم خیز شده و فریاد می کشد  البته از این درد هم انسان خوشش میاید هم

دوست ندارد. Si3 مرکز کل درمان ضایعات شنوایی و (Tinnitus) تینایتوسها (وز وز گوش high peech و low peetch  ) می باشد.

درمان بیماری های صعب العلاج همان طور که در طب غرب مشکل است در TCM و Chinese medicine هم سخت و بغرنج است یکی

از این بیماری ها همین Tinnitus ها است.

- برای تنظیم پریود در خانمها از نقاط Spleen 6 و Ren 2 و Ren 4-6 و Spleen 10 استفاده می گردد برای لوکوره بیرنگ و بی بو نیز از

نقاط فوق و چنانچه ترشحات رنگی و بدبو باشد به این مجموعه Stomach 36 هم اضافه می گردد . به Ren2 نگاه کنید که در نسخه

بالا در خانمها چه وظیفه ای دارد، حال Ren2 در آقایان برای درمان impotence به کار می رود ببینید چگونه نقاط در زن ومرد وظیفه شان

تغییر میکند.

و اتفاقاً برای Dysurea و مشکلات عصبی مثانه در بیماران MS (ام اس) از Spleen 6 و Ren 3 و دو نقطه قرینه که دو طرف آن روی

مریدیان stomach  قرار دارد استفاده می شود. اگر چه آکوپنکچر در درمان MS کاری نمی تواند بکند همانطور که طب غرب هم نمی

تواند و داروهای غربی در واقع خواب و خیالی بیش نیستند اما طب سوزنی حداقل وضعیت مثانه و Heamaturea frequency , Dysuria

 و عدم کنترل ادرار را بهتر نماید.

در اینجا باید به این نکته توجه داشت همانطور که می خوانید طب سوزنی ریزه کاریها و فوت و فنون پیچیده ای دارد، دوره های کوتاه

مدت 6 ماهه و یک ساله یا دو ساله نمی تواند یک پزشک را در این کار موفق گرداند ، در یک دوره 6 ماهه که همکاران پزشک در چین

می بینند نمی توانند این همه جزئیات مهم را آموزش بگیرند از طرف دیگر آکوپنکچر یا طب سوزنی شاخه ضعیفی از طب سنتی چین

که جهانی شده TCM می باشد بنابراین به گفته آقای زنگ زونگ جین دانشمند طب سوزنی که می گوید اگر Qi (تلفظ کنید چی) و

blood یعنی اگرخون و انرژی بیوالکتریک در یک بیمار کافی نباشد طب سوزنی هیچ فایده ای ندارد.

آیا شده که شما در یک بیمار دائماً طب سوزنی کنید و نتیجه این نگیرید ؟ بله  وقتی (Qi+blood) ضعیف باشد یعنی بیمار Qi deffiency

داشته باشد و آنمیک باشد در این حال چکار خواهید کرد در این وضعیت باید از herb یعنی داروهای گیاهی که (Qi + blood) را افزایش

می دهد استفاده کنید .

 

فرمول گیاهی Si  Jun Zi Tang  برای افزایش Qi

فرمول گیاهی Si  Wu Tang  برای تحریک و ساختن Reticulocytes  هر یک از دو فرمول گیاهی فوق حاوی 4 گیاه داروئی هستند.

اگر همین داروها در اختیار نباشند باز هم ترکیب این نقاط می تواند وضعیت Qi+ Blood را اصلاح کند.

Spleen 10   Stomach 36  Bladder 17        Ren 4      Ren 6 البته ماکسی هم لازم است.

اگر باز هم موفقیتی حاصل نشد از جن سینگ که خوشبختانه در ایران زیاد یافت می شود و اکثراً فروشندگان داروهای گیاهی دارند

استفاده می گردد.

جن سینگ داروی گیاهی گرانی است و به شکل هویج بوده ولی رنگش سفید است آنچه به دست ما میرسد پرورشی است محل

رشد آن کشور کره است و تجار و خریداران آن چینیها می باشند بیش از هزار نوع جن سینگ در دنیا هست.

جن سینگ خود روی کوهستانی گران ترین است و قطعه از آن ممکن است بیش از 1000 دلار باشد. جن سینگ پرورشی نیز گران

است وقتی کاشته می شود 7 سال طول می کشد تا محصول بدهد و وقتی محصول را داد دیگر نمی دهد مگر اینکه خاک آن

منطقه را عوض کنید جن سینگ خیلی سفت و خشک است و تیغه آسیاب را می شکند پس ا بتدا باید آنرا در هاون کوبید و سپس

آسیاب کرد پودر آنرا 30 دقیقه در آب خیسانده و نیمساعت هم باید بجوشد. سپس سرد کرده هم مایع آنرا و هم حتی تفاله های آنرا

بخورید 10 گرم برای هر کس ریشه خشک کافی است برای یک هفته.

جن سینگ چه خاصیتی دارد؟

بیش از 1000 کتاب راجع به جن سینگ نوشته شده چکیده خواص آن باین شرح است خوردن جن سینگ همواره انسان را

تندرست و سالم و عمری طولانی می دهد . به پدر و مادر پیرخود و به پدربزرگ و مادربزرگ های خود جن سینگ بدهید وقتی هیچ علاجی برای

آنها نمی یابید.

جن سینگ فقط Qi را افزایش می دهد و برای افزایش خون blood باید از فرمول Si Wu Tang  که در بالا آمده استفاده کرد.

-         ترکیب این نقاط برای رماتیسم حاد قلبی است.  CV 17+CV14

-         ترکیب این نفاط در زمانیکه bowel sound  شنیده نمی شود و illeous paralitic  در کار است بسیار مؤثر است. (ST40+CV12)

-         ترکیب (CV13+CV12) 9 ناراحتی و مشکل معده را برطرف می کند جزئیات ذکر نشده .

-         ترکیب CV12+ST36 به شرط آنکه ابتدا CV12 و بعد ST36 زده شود بشدت خلط آور است.

-         برای آسیت (ورم شکم) moxi (CV9+ST28) به همراه ماکسی مؤثر است. یکبار هم همین ناراحتی را با AC (ST36+CV7)

ذکر کرده ولی بدون ماکسی و تنها با AC یعنی

Acupuncture  .. مواظب باشید کسانیکه دچار آسیت می شوند جدا شکم بسیار نازک می شود و گاهی در خط وسط fascia Alba

 فتق هایی هم به وجود می آید که ناشی از دست دادن پروتئین مایع آسیت است و طب سوزنی در جدار قدامی این نوع شکم باید

با احتیاط صورت گیرد. هر گاه اسکار جراحی در جدار قدامی شکم دیدید با احتیاط زیرا ممکن است روده در زیر ان چسبیده باشد.

-         ترکیب (CV10+CV12) سفتی شکم را برطرف می کند اشاره به جزئیات نکرده که منظور از سفتی شکم چیست ولی چون

CV10 مرکز فرمان روی دریچه پیلور pyloric و آنها به نام lower Venter می خوانند احتمالاً منظور باز کردن دریچه پیلور و برطرف کردن

احتباس در معده می باشد.

-         ترکیب  برای نارسایی دیافراگم در آسیت شدید است.

-         ترکیب (CV6+CV21)  برای تاکی پنه به عنوان نمونه دستور کار این مورد به انگلیسی نوشته شده (به شرح ذیل)

For rapid dispnic breathing that hampers sleep drain CV6+CV21 all will be right

       از کتاب عظیم song of the Jade Dragon  

 

 تا اینجا هر چه گفته شد درمان نبود بلکه تنظیم adjustment  بود وقتی تنظیمات به هم می خورد بیماریها پیدا می شود پس تنظیم

می تواند قسمتی از درمان باشد مثلاً نقاطی که در اسهال سوزن زده می شود همان نقاطی است که در یبوست سوزن زده می

شود.

از همین جا می توان دریافت آکوپنکچر یا طب سوزنی یک تنظیم کننده است یعنی imbalance  را تبدیل به balance می کند .

 آیا شما خودتان تنظیم هستید؟


تاریخ انتشار: 1397/08/14 23:59