طب سنتي چين قسمت اول

طب سنتي چين

قسمت اول

 


 
طب سنتي چين نوعي تشخيص و درمان مي باشد كه عمري به درازاي پنج هزار سال دارد .در 30 سال گذشته اين طب توسط كشورهاي غربي شناخته و مورد قبول واقع شد و اينك

در دانشگاه ها و دانشكده هاي پزشكي آنرا تدريس كرده و هر ساله تعداد زيادي فارغ التحصيلان اين رشته به طبابت مي پردازند .

اين علم دوره هاي كوتاه مدت 8 ماهه و 6 ماهه در چين براي پزشكان دارد . دانشجوياني كه به اين رشته ميروند لازم نيست پزشك بوده باشند . در اين صورت دوره كامل تحصيلي آنها

پنج سال بوده و بعنوان DTCM  يعني دكتر طب سنتي چين فارغ التحصيل طب غربي نيستند . بلكه تنها در رشته خودكار كنند كه اين رشته شامل تشخيص با نبض و ديدن زبان صورت

مي گيرد . اين فارغ التحصيلان تا حدودي مي توانند آزمايشات پاراكلينيك را مثل آزمايش قند و چربي خون و عكس هاي راديولوژيك و MRI و سونوگرافي را بنويسند و در تشخيص از آن

كمك بگيرند .

فراگيري هنر طب سنتي چين يا TCM بسيار سخت و مشكل مي باشد و به همين سبب است كه دانشگاههايي كه اين رشته ها را تدريس مي كنند آزمايش ورودي ندارد . چرا كه خود

آموزش اين رشته دوران بسيار سختي در پي دارد . علم طب سنتي چين شامل درمان داروهاي گياهي و طب سوزني و چيگانگ و تاي چي مي باشد . در واقع طب سوزني چين يكي

از شاخه هاي درماني اين علم مي باشد .
 
درمان با طب غربي يعني Western  Medicine بر اين مبنا انجام مي گيرد كه هر چه در زير ميكروسكوپ معمولي و الكتروني  قابل ديدن است ، مورد قبول واقع مي شود اما اگر چيزي

مثل QI كه ديده نمي شود و طب چين به آن معتقد است و در واقع همان انرژي بايوالكتريك مي باشد را قبول ندارد چون اين انرژي ديدني و اندازه گرفتني نيست .

نام بيماريها همان است كه در طب غربي مرسوم مي باشد تشخيص بيماريها بيشتر با گرفتن نبض و ديدن زبان مي باشد . نبض دست راست و دست چپ تفاوت دارد . نحوه فشار دادن

نبض ونقاط مختلف راديال معاني خاصي مي دهد . مثلا نبض دست چپ در قسمت نزديك به مچ دست بيان كننده وضعيت قلب بوده . همين نقطه در دست راست وضعيت سازوكار ريه

را نشان مي دهد . بطور خلاصه درمان با طب چين عبارتست از فروكردن سوزن هاي بسيار نازك و ظريف در نقاط بخصوص بدن . طول درمان با اين سوزن ها به مدت 20 دقيقه و در

بيماريهاي شديد و نسبتا صعب العلاج هر دوره درماني به مدت 10 تا 12 جلسه مي باشد . امروزه معمولا بيماراني براي درمان با اين طب مراجعه مي كنند كه از درمان با طب غربي

نتيجه اي عايدشان نشده است . و در پي راه ديگري براي درمان خود مي باشند در كشورهاي مترقي قبل از هرنوع عمل جراحي ابتدا به طب سوزني متوسل مي شوند . مثلا كسي

كه نياز به جراحي معده دارد ابتدا توسط پزشك معالج خود تحت درمان با طب سوزني قرار مي گيرد . اگر مشكلات بيمار حل گرديد از عمل صرفه نظر و به درمان با آن ادامه مي دهد

بدين ترتيب 30 درصد اعمال جراحي در حضور طب سوزني انجام نمي گيرد . درصد درمان و بهبود با اين طب بنا بر نظريه سازمان بهداشت جهاني WHO 75 درصد است ودر25درصد موارد

روي شخص اثر ندارد .

بشر مترقي تا امروز هيچ نوع عارضه اي در درمان با اين طب نيافته . به اين ترتيب نه تنها هيچگونه عارضه اي ندارد بلكه نگهداري سوزن ها در بدن و اصولا طب سوزني ، سيستم

دفاعي را تقويت مي كند .


تاریخ انتشار: 1397/08/14 23:59