به نام خدا

 

شرایط عضویت در انجمن

 

1- تکميل فرم مندرج در آیتم عضویت در انجمن 

2- پرداخت حق عضويت :

الف) اعضای پيوسته ( پزشکان داراي مدرک صحت صدور طب سوزني از طرف وزارت بهداشت و یا مدرک شش ماهه از کشور چین )           سالانه مبلغ پنج میلیون  ريال

ب) اعضای وابسته ( پزشکان با دوره های آموزشی کوتاه مدت طب سوزنی )      سالانه مبلغ چهار میلیون ريال

به  شماره کارت 5894637000057502 (به نام انجمن علمی طب سوزنی ایران)

3- ارسال اسکن موارد زیر در صفحه ثبت نام :

- پروانه دائم پزشکي و پروانه طب سوزنی

- گواهي صحت  صدور مدرک طب سوزني

- مدارک طب سوزنی

- یک قطعه عکس پرسنلی (در قسمت پروفایل فرم ثبت نام)

- اسکن فیش واریزی حق عضویت سالجاری به کارت انجمن

 

ثبت نام

با تشکر

 انجمن علمي طب سوزني ايران