به نام خدابا سلام خدمت همكاران گرامي و تشكرفراوان از اعضاي محترم كه در انتخابات هيات مديره انجمن

حضورداشته اند به اطلاع مي رساند نتايج انتخابات به شرح ذيل اعلام مي گردد :


١- آقاي دكتر كيان پيشه ور رئيس انجمن
٢- آقاي دكتر رضا حشمت نايب رييس انجمن
٣- آقاي دكتر فرهاد صبري دبير انجمن
٤- آقاي دكتر كيارش ساعتچي خزانه دار انجمن
٥- آقاي دكتر اميرهومن كاظمي عضو هيات مديره
٦- آقاي دكتر عيسي پيرمرادي بازرس انجمن

______________________________________________________________________

 

اسامي كانديداهاي هيات مديره :

خانم ها:
خانم دكترطهماسبي پزشک طب سوزني ازچين
آقايان :

دكتركيان پيشه ور اصفهاني پزشک طب سوزني از كانادا

دكترناصر تابش متخصص جراحي و پزشک طب سوزني و سنتي چين از كانادا

دكترسيامك ترابی نژاد پزشک طب سوزني از چين

دكتر رضا حشمت پزشک طب سوزني از فرانسه و چين

دكتر كيارش ساعتچي پزشک طب سوزني از چين

دكتر فرهاد صبري استاديار دانشگاه علوم پزشكي ارتش و متخصص بيهوشي و پزشک طب سوزني از چين

دكتر مجيدفدايي پزشک طب سوزني از چين

دكتر اميرهومن كاظمي استاديار داشگاه علوم پزشكي تهران و پزشک طب سوزني وسنتي از چين

اسامي كانديداهاي بازرس انجمن:
دكتر امير بروجردي پزشک طب سوزني از چين

دكتر عيسي پيرمرادي پزشک طب سوزنی از چين

______________________________________________________________________

مجمع عمومی فوق العاده به منظور تغییر اساسنامه در تاریخ 1395/10/30 راس ساعت 15 با حضور اعضای پیوسته در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود.

کمیته انتخابات انجمن طب سوزنی ایران

______________________________________________________________________

انتخابات هیئت مدیره و بازرسین در تاریخ 1395/10/30 راس ساعت 17 با حضور اعضای پیوسته در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود.

کمیته انتخابات انجمن طب سوزنی ایران

______________________________________________________________________

با عرض سلام
احتراما به اطلاع مي رساند

طبق راي هيات مديره انجمن مورخ ٩٥/٤/٢٤

نام اعضاي  كميته انخابات انجمن در سال ٩٥

بدين شرح مي باشد:

١-دكتر كيارش ساعتچي
(مسئول كميته)


٢-دكتر محمد حسين آيتيي  


٣-دكتر امير فيروزجايي


٤-دكتر محمدعلي حيدرنيا


٥- دكتر محمد علي خضري

(حداكثر زمان برگزاري انتخابات آبان ماه ٩٥)

 

قابل توجه پزشكان محترم عضو پيوسته انجمن علمي طب سوزني ايران


بر اساس آيين نامه جديد انتخابات انجمنهاي علمي گروه پزشكي ، كليه داوطلبين براي  شركت در سومين دوره

انتخابات هييت مديره و يا بازرس براي انجمن علمي طب سوزني ، مي توانند حداكثر تا تاريخ ٢٢مردادماه سالجاری

( ظرف ٢٠ روز آينده )،درخواست کاندیداتوری خود برای انتخابات هییت مدیره انجمن را همراه با رزومه حاوي

عكس پرسنلي ، برنامه پيشنهادي و تصوير فيش پرداختي حق عضويت سال ٩٥ ، به دبیرخانه كميته انتخابات انجمن

به نشانی پست الكترونيك انجمن ارسال نمايند :


Isaa_ir@yahoo.com


باتشكر
دكتر رضا حشمت
رييس انجمن علمي طب سوزني ايران