کاهش وزن | 1397/08/14 23:38

کاهش وزن

يك مشاهدة كلينيكي-قسمت اول نگارش توسط ريچارد سي نيم تزو ,Richard Niemtzow

مترجم: سيروس سلطانيان، MD

 

 مجلة طب سوزني پزشكي ، پاييز/زمستان سال 1997/1998جلد 9-شمارة 2 خلاصه

 

چاقي زمينه اي يك بيماري پيچيده با فاكتورهاي زياد دخيل در آن مي باشد.پروالانس اضافه وزن در ميان بالغين

آمريكايي در طي سالهاي 1987 تا 1993، 5% افزايش يافته است. بيماران تمايل بيشتري دارند كه راه حلهاي

پزشكي را جهت اين مشكل كلينيكي استفاده كنند. بخصوص وقتي كه گوش درماني يا طب سوزني گوش همراه

بشود با يك رژيم طبيعي با پرتئين زياد كه بدون دارو است.

ادامه مطلب


عکس العمل و پاسخ درمانى طب سوزنى | 1397/08/14 23:31

طب سوزنی

 عکس العمل و پاسخ درمانى طب سوزنى

گاهي در جلسات اوليه درماني، برخي از بيماران ممكن است احساس نمايند كه به تدريج علائم بيماري آنها بدترمي‌شودو

اين باعث نگراني آنان مي‌گردد.

ادامه مطلب


سوزنهاى طب سوزنى | 1397/08/14 23:30

 طب سوزنی

سوزنهاى طب سوزنى

اكثر بيماران وقتي به سوزن فكر مي‌كنند، تجسم سوزنهاي تزريقي را نموده و مي‌ترسند.

ادامه مطلب


محدوديتها و عوارض طب سوزنى | 1397/08/14 23:29

 طب سوزنی

محدوديتها و عوارض طب سوزنى

اگر توسط افراد تحصيلكرده آن انجام گيرد يك متد درماني بدون عارضه و در عين حال بسيار مؤثر است.

ادامه مطلب


طب سوزنی و سازمان بهداشت جهانی | 1397/08/09 18:35

 

سازمان جهانی بهداشت(WHO) در سال 1978 ،بیانیه ای در زمینه طب سنتی منتشر کرد که طی آن طب سنتی را اینگونه معرفی می کند:
«مجموعه تمامی علوم نظری و عملی که در تشخیص طبی ، پیشگیری و در مان بیماری های جسمی ،ذهنی  یا ناهنجاریهای اجتماعی به کار می رود و به صورت گفتاری یا نوشتاری از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته باشد»[1].

ادامه مطلب