طب سوزنی و سازمان بهداشت جهانی | 1396/11/23 16:35

 

سازمان جهانی بهداشت(WHO) در سال 1978 ،بیانیه ای در زمینه طب سنتی منتشر کرد که طی آن طب سنتی را اینگونه معرفی می کند:
«مجموعه تمامی علوم نظری و عملی که در تشخیص طبی ، پیشگیری و در مان بیماری های جسمی ،ذهنی  یا ناهنجاریهای اجتماعی به کار می رود و به صورت گفتاری یا نوشتاری از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته باشد»[1].
در سال 2002 میلادی سازمان جهانی بهداشت طب سنتی را با جزئیات بیشتری این گونه تعریف کرده است: «طب سنتی واژه ای کلی است که هم به سیستم های طب سنتی مانند طب سنتی چین، آیوروداوی هند و طب یونانی – عربی و هم به اشکال مختلف طب بومی اطلاق می گردد. درمان هاي طب سنتی شامل دارودرمانی( استفاده از گیاهان دارویی، اجزاي حیوانی و معدنی) و روش های غیردارویی (مانند طب سوزني، ماساژ و درمان هاي روحی رواني) است. در کشورهایی که سیستم خدمات پزشکی در آنها بر پایه طب مدرن استوار است، به جای طب سنتی اغلب از واژه طب مکمل و جایگزین(CAM)Complementary and Alternative Medicine  یا طب غیرمتعارف استفاده می شود[2].
امروزه استفاده از طب مکمل و جایگزین در میان مردم جهان افزایش یافته است[3]. طب مکمل و جایگزین شاخه های متعددی دارد که از میان آنها می توان به گیاه درمانی، ماساژ درمانی، طب سوزنی، کایروپراکتیک، یوگا، آیورودا، طب سنتی چین و بسیاری دیگر اشاره کرد که اکثراً برخاسته از فرهنگ بومی و تاریخی ملل می باشند [4].
سازمان بهداشت جهانی علل پیشرفت و لزوم ترویج طب سنتی را در سه نکته می داند:
الف: خصوصیات ذاتی طب سنتی: از دیر باز طب سنتی روش خود درمانی مردم بوده است و لذا برایشان به سادگی قابل پذیرش خواهد بود. طب سنتی جزئی از فرهنگ مردم بوده و در حل بعضی مسائل فرهنگ سلامت نقش مهمی دارد. معرف ، توسعه و ترویج  طب سنتی احترام به فرهنگ و میراث مردم در سراسر جهان است» [1].
ب: ویژگی کل نگر بودن طب سنتی: طب سنتی بر این نکته تأکید دارد که سلامتی و بیماری نتیجه عدم تعادل و توازن انسان در کل سیستمی است که او را احاطه می نماید. به عبارت دیگر  در علاج بیماری ها به جای آنکه مستقیماً نشانه های بیماری را نشانه بگیرند باید تعادل و توازن در قدرت خود درمانی انسان برقرار شود »[1].
ج :قابل اجرا بودن طب سنتی:
از نقطه نظر اجرایی مهمترین دلیل قانع کننده برای توسعه بنیادی طب سنتی این است که اگر بخواهیم از روش های قابل قبول ، امن و دارای توجیه اقتصادی استفاده شود طب سنتی یکی از مهمترین راه ها برای رسیدن به پوشش بهداشتی برای همه جهانیان است» [1].
1. Diseases, symptoms or conditions for which acupuncture has been proved-through controlled trials-to be an effective treatment:
Adverse reactions to radiotherapy and/or chemotherapy
Allergic rhinitis (including hay fever)
Biliary colic
Depression (including depressive neurosis and depression following stroke)
Dysentery, acute bacillary
Dysmenorrhoea, primary
Epigastralgia, acute (in peptic ulcer, acute and chronic gastritis, and gastrospasm)
Facial pain (including craniomandibular disorders)
Headache
Hypertension, essential
Hypotension, primary
Induction of labour
Knee pain
Leukopenia
Low back pain
Malposition of fetus, correction of
Morning sickness
Nausea and vomiting
Neck pain
Pain in dentistry (including dental pain and temporomandibular dysfunction)
Periarthritis of shoulder
Postoperative pain
Renal colic
Rheumatoid arthritis
Sciatica
Sprain
Stroke
Tennis elbow
2. Diseases, symptoms or conditions for which the therapeutic effect of acupuncture has been shown but for which further proof is needed:
Abdominal pain (in acute gastroenteritis or due to gastrointestinal spasm)
Acne vulgaris
Alcohol dependence and detoxification
Bell’s palsy
Bronchial asthma
Cancer pain
Cardiac neurosis
Cholecystitis, chronic, with acute exacerbation
Cholelithiasis
Competition stress syndrome
Craniocerebral injury, closed
Diabetes mellitus, non-insulin-dependent
Earache
Epidemic haemorrhagic fever
Epistaxis, simple (without generalized or local disease)
Eye pain due to subconjunctival injection
Female infertility
Facial spasm
Female urethral syndrome
Fibromyalgia and fasciitis
Gastrokinetic disturbance
Gouty arthritis
Hepatitis B virus carrier status
Herpes zoster (human (alpha) herpesvirus 3)
Hyperlipaemia
Hypo-ovarianism
Insomnia
Labour pain
Lactation, deficiency
Male sexual dysfunction, non-organic
Ménière disease
Neuralgia, post-herpetic
Neurodermatitis
Obesity
Opium, cocaine and heroin dependence
Osteoarthritis
Pain due to endoscopic examination
Pain in thromboangiitis obliterans
Polycystic ovary syndrome (Stein-Leventhal syndrome)
Postextubation in children
Postoperative convalescence
Premenstrual syndrome
Prostatitis, chronic
Pruritus
Radicular and pseudoradicular pain syndrome
Raynaud syndrome, primary
Recurrent lower urinary-tract infection
Reflex sympathetic dystrophy
Retention of urine, traumatic
Schizophrenia
Sialism, drug-induced
Sjögren syndrome
Sore throat (including tonsillitis)
Spine pain, acute
Stiff neck

 

ادامه مطلب


نحوه اثر طب سوزنى( تسکين يا درمان ) | 1393/12/17 11:34

 

طب سوزنی

 نحوه اثر طب سوزنى( تسکين يا درمان )

در فلسفه طب چيني عقيده بر اين است كه هر پديده‌اي در دنيا دو جنبه متضاد در خود دارد و اينها را يه نام‌هاي يين (Yin) و

يانگ (Yang) مي‌شناسند (به عبارتي يين نيروي منفي و يانگ نيروي مثبت است).اين دو هميشه با هم تركيب مي‌شوند

تا يك كل را شكل دهند، به گونه‌اي كه هيچيك از اين دو به تنهايي نمي‌تواند وجود داشته باشند. اين سيستم تعامل و تقابل

دو‌جانبه ميان يين و يانگ در توضيح پديده‌هاي حياتي و اختلالات بدن، آسيب‌شناسي بيماريها و درمان آنها اهميت دارد. بالانس

بودن اين دو باعث تعادل و سلامتي در بدن مي‌شود. از طرف ديگر قطبيت ديناميك ميان يين و يانگ باعث به جريان درآمدن انرژي

حياتي مي‌شود(در زبان چيني به آن Qi مي‌گويند).

 

ادامه مطلب


عکس العمل و پاسخ درمانى طب سوزنى | 1393/12/17 11:31

طب سوزنی

 عکس العمل و پاسخ درمانى طب سوزنى

گاهي در جلسات اوليه درماني، برخي از بيماران ممكن است احساس نمايند كه به تدريج علائم بيماري آنها بدترمي‌شودو

اين باعث نگراني آنان مي‌گردد. در حاليكه اين خود يك علامت خوب بشمار مي‌رود يعني اين بيمار در جلسات آينده به درمان

پاسخ مناسبي خواهد داد. عكس‌العمل درماني به اين علت است كه بعضي از بيماران به تحريكات طب سوزني خيلي حساس

هستند، و تحريك معمولي سوزنها باعث پاسخ شديد در آنان مي‌شود. اين قبيل عكس‌العملهاي درماني براي مدت كوتاه

(معمولاً 2-1 روز) مي‌توانند ادامه داشته باشند، و سپس به تدريج علائم بهبودي ظاهر مي‌شوند. در صورت ايجاد چنين

واكنشهايي، بهتر است كه در جلسات بعدي درمان، تحريكات كمتري انجام گيرد.

 

ادامه مطلب


بیهوشی با طب سوزنی | 1393/12/17 11:09

بیهوشی با طب سوزنی


 بیهوشی با طب سوزنی Acupuncture Analgesia یا AA متدی است که بر مبنای برطرف کردن

درد و تنظیم کردن اعمال فیزیولوژیک بدن در زیر عمل جراحی بکار می رود.

روشی که با تحریک نقاط ویژه ای از بدن توسط سوزن درد برطرف می گردد در حالیکه بیمار زیر یک

بیهوشی کامل است و درحال انجام  عمل جراحی.  AAدر سال 1950 در چین ابداع گردید من

شخصا در اتاق عمل در چین این کار را دیدم ولی در آن شرکت نداشتم 20 سال روی آن تحقیق

شده و تکمیل تر شده اینکه این روش درکشوری غیر از چین اجرا شده گزارشی در دست نیست.

 اهمیت این متد درآن است که در این روش مجموعه ای ازطب قدیم و جدید در هم می آمیزند و

یک بیهوشی کم خطر، ارزان وموثر  بوجودمی آورند.

مطمئنا طیف وسیع ، بی خطر بدون مرتالیته بدون side effect عوارض جانبی بدون Accident حادثه

فاقد عوارض و عواقب در  بعد از  عمل عفونت مجاری تنفس فوقانی ندارد، اختلالات

گاسترواینتستینال مثل تهوع و استفراغ و آسپیره و اتساع شکم و احتباس ادرار بعد از عمل ندارد

این روش کاملا مناسب برای پیران کهنسال میباشد در زیر عمل متخصصین بیهوشی و جراح می توانند

با بیمار صحبت کنند مثلا در تیروئیدکتومی جراح با بیمار دارد صحبت می کند و phonation را می آزماید.

در عمل استربیسم حرکات Eye ball تست می شود در توتال لارنجکتومی بلعیدن تست می گردد .

یکی از اشکالات این متد اینداکشن طولانی است و بهمین دلیل برای اعمال جراحی اورژانسی

نمیتوان انرا بکار برد دستگاهی که بکار میرود برای اینکار همان دستگاه الکترواکوپنگچر چند کاناله

است که دو نوع فرکانس به سوزنها میفرستد وزن این دستگاه  یک ونیم کیلو میباشد در مقایسه

با ماشین بیهوشی.گاهی هم لازمست دوزهای کوچکی از Adjuvant  همراه و کمکی بکار برد مثل
N2O و یا کمی شل کننده در اواخر .


             دکتر  ناصر تابش متخصص جراحی عمومی و متخصص طب سوزنی

ادامه مطلب


گر گرفتگى خانمها | 1393/12/14 09:27

گر گرفتگى خانمها

در حالي كه مطالعات پيشين نشان داده بود مي‌توان از طب سوزني براي درمان يا تخفيف گرگرفتگي- يكي از علائم

شايع در سن يائسگي بانوان- كمك گرفت، اين بار محققان تلاش كرده‌اند كه تأثير اين روش درماني سنتي چيني را

روي بيماران تحت شيمي درماني براي سرطان سينه،‌ امتحان كنند، بيماراني كه پا به سن بگذارند ، دچار اين حالت

آزار دهنده مي‌شوند.

ادامه مطلب