طب سوزنى و ترک اعتياد | 1397/08/14 23:38

 طب سوزنى و ترک اعتياد

استفاده از طب سوزني جهت درمان اعتياد به مواد مخدر

نوشته شده توسط: جود آر اسپريJudd R Spray و شارون ام جونز Sharon M Jones سپتامبر 1995، از ساتي نيوز بريف

مترجم: سيروس سلطانيان،MD

پزشكي جايگزين در ايالات متحده يك صنعت يك ميليارد دلاري است. در مطالعه اي كه در سال 1993 در مجلة پزشكي

نيو اينگلند NEJM منتشر شده شد، نشان داد كه آمريكاييان در سال 1990 تقريبآ به اندازة هزينة بيمارستاني ، در مورد

پزشكي جايگزين هزينه كرده اند( 10.3 ميليارد دلار جهت پزشكي جايگزين در مقابل 12.8 ميليارد دلاري كه جهت بستري

بيمارستاني هزينه كرده اند.) در حقيقت مطالعه نشان داده است كه آنان ويزيت بيشتري به دهندگان درمان غير عرفي

(425 ميليون دلار) مي پردازند تا به پزشكان مراقبت اوليه(388 ميليون دلار).

ادامه مطلب


کمردرد | 1397/08/14 23:37

طب سوزنی


کمردرد

آبراهام .سي.كورويلا Abraham C Kuruvilla مجلة طب سوزني پزشكي ، يك مجله نگاشته شده توسط پزشكان

براي پزشكان،جلد 15 .شمارة3

مترجم: سيروس سلطانيان، MD

خلاصه: تاريخچه: طب سوزني بطور روز افزوني بعنوان يك روش موثر در درمان درد پشت شناخته شده است. پس از

طي دوره هاي مربوطه يك پزشك مراقبت اوليه مي تواند اين روش درماني را در محل كار خود ارائه دهد. هدف: جهت

توصيف نتيجة درمان درد پشت حاد و مزمن كه تحت درمان طب سوزني بوسيله پزشك مراقبت اوليه قرار گرفته اند.

طراحي. محل و بيماران: تحقيقات از نوع بررسي نمونه ها case series در يك دورة 20 ماهه از 1998 تا 1999 بود كه در

طي آن 86 بيمار (36 مرد و 50 زن ) در شهر فونيكس ايالت آريزونا تحت درمان طب سوزني توسط پزشك در محل مطب

خود جهت درد پشت قرار گرفته بودند.

ادامه مطلب


سرگيجه | 1397/08/14 23:37

طب سوزنی

سرگيجه

گزارش موردي جورنال طب سوزني پزشكي ، جورنال رسمي آكادمي طب سوزني آمريكا . سپتامبر 2007 نويسنده: دكتر

سيروس سلطانيان  مترجم: دكتر سيروس سلطانيان، MD  خلاصه: تاريخچه: سرگيجه يك تشخيص علامتي است

كه يك علامت از بيماريهاي گوش داخلي است و بخصوص در بيماريهاي گوش داخلي و بخصوص در بيماري لابيرنت يا التهاب

ديده مي شود. عوامل اتيولوژيك متفاوتي مي توانند باعث سرگيجه شوند. طراحي وزمينه و بيمار: مروري است بر يك بيمار

مونث بالغ. كارهاي انجام شده: پنج دورة درماني انجام شد كه چهار جلسة اول يك روز در ميان و اخرين ان يك هفته بعد از

جلسة چهارم انجام شد.

ادامه مطلب


طب سوزنى و باردارى | 1397/08/14 23:37

طب سوزنی


طب سوزنى و باردارى

درمان استفراغ هاي مكرر دورة بارداري hyperemesis gravidarum بوسيلة طب سوزني،

 فشار به نقاط مربوطه و زنجبيل

نويسنده: آبراهام سي كوروويلاMD Abraham C.Kuruvilla مولي كريسين Molly Kresin, DO

مترجم: سيروس سلطانيان، MD از مجلة طب سوزني پزشكي متعلق به آكادمي طب سوزني پزشكي ايالات متحده

جلد 17، شمارة 2

خلاصه: يك زن 26 سالة با سابقة چندين زايمان با مشكل استفراغ هاي مكرر دورة بارداري، دهيدراتاسيون، پروتينئوري و

كتونوري مراجعه كرد كه بطور موفقي با دو جلسه طب سوزني و چندين بار فشار نقاط در منزل و جويدن زنجبيل خام درمان

شد. اين روش درماني باعث شد كه بيمار در بيمارستان بستري نشود و سرم درماني نشود و از داروهاي ضد استفراغ

استفاده نكند.

ادامه مطلب


طب سوزنى در اطفال | 1397/08/14 23:37

طب سوزنی


طب سوزنى در اطفال

درمان بطريقة طب سوزني جهت درمان تشنج اطفال status epilepticus يوان چي لين Yuan-Chi Lin, MD و ژن جي هونگ

Gene G.Hong, MD مترجم: سيروس سلطانيان ، MD مجلة طب سوزني پزشكي، پاييز و زمستان 1999/2000 .جلد 11 ،

شمارة 2 هدف Objective

در مورد استفاده از طب سوزني جهت يك بيمار طفل با تشنج غير قابل كنترل را تشريح كنيم. بيمار: بيمار يك كودك 7 سالة

مونث در بخش مراقبت هاي ويژة اطفال با تشنج غير قابل كنترل براي 6 هفته بود. شرح حال بيمار يك بيمار قبلآ سالم ساكن

ونزئلا در مدرسه دچار تشنج شد و براي يك هفته در بخش مراقبت ويژة بيمارستان محلي بستري شد. بطور متوسط او دچار

4 حملة تشنجي در طي روز مي شد كه هر كدام چند دقيقه طول مي كشيد.

ادامه مطلب


طب سوزنى و اختلالات خواب | 1397/08/14 23:36

طب سوزنی


طب سوزنى و اختلالات خواب

جوديت آر پيترسونM.D Judith R Peterson

مترجم: سيروس سلطانيان، MD جلد 13.شمارة ۳

 خلاصه: بي خوابي يك يافتة شايع در برخورد كلينيكي است و پرولانس آن ذر گروههاي جمعيتي بخصوصي نزديك به 40%

است. اگرچه بطور رايجي جهت اين منظور بكار نمي رود ولي مي توان از آن جهت درمان اين مورد نيز اقدام كرد با توجه به

اينكه تولرانس بالايي دارد و از لحاظ امنيت نيز مشكل چنداني ندارد. افزايش اطلاع رساني در استفادة بالقوة طب سوزني در

اين زمينه مي تواند به درمان مشكل خواب كمك كند و باعث بهبود نتايج مراقبت بيماران گردد.

ادامه مطلب


طب سوزنى و MS | 1397/08/14 23:36

طب سوزنی


طب سوزنى و MS

طب سوزني جهت اشكال كاركرد مثانه در MS

 ژان ام كپل هسلينك Jan M Keppel Hesselink ,MD دي-جي-كوپسكي D.J.Kopsky,MD مجلة طب سوزني پزشكي

آكادمي طب سوزني ايالات متحده

مترجم: سيروس سلطانيان، MD

 خلاصه: يك زن 38 ساله با بيماري ام-اس و شب ادراري شديد مزمن كه آنقدر شديد بود كه نياز داشت 10 تا 15 بار در شب

جهت ادرار كردن بيدار شود او درمان طب سوزني را در هر هفته با استفاده از الكترواكوپانكچر در روي SP4 وSP6 با فركانس

15 هرتز به مدت هر جلسه 30 دقيقه اي دريافت كرد. بعد از چندين جلسه، شب ادراري به دوبار در شب كاهش يافت. در

تعدادي از جلسات درماني ما ثابت كرديم كه يك ارتباط منطقي بين اين درمان و اثر وجود دارد. يك مرد 54 ساله با بيماري ام-اس

دچار اشكال كاركرد مثانه بود. بعد از چندين جلسة موفق در كلينيك ما داشت و ما به او دستگاه TENS را در اختيار گذاشتيم تا بتواند

نقاط مثانه را هر روزه خودش تحريك كند و هفتگي نيز جهت او جلسات الكترواكوپانكچر را انجام داديم.

ادامه مطلب


طب سوزنى و آنمى آپلاستيک | 1397/08/14 23:35

طب سوزنی

 طب سوزنى و آنمى آپلاستيک

توني وي لو Tony V.Lu .M.D از جورنال طب سوزني پزشكي، يك مجله نوشته شده توسط پزشكان براي پزشكان

جلد 15 .شمارة 1

 مترجم: سيروس سلطانيان، MD

خلاصه: تاريخچه: آنمي آپلاستيك يك بيماري سيستم خون ساز است كه داراي مشخصات كاهش يا كمبود گلبولهاي

سفيد خون. گلبولهاي قرمز خون و پلاكتها است. بيماران داراي آنمي آپلاستيك مي توانند توسط درمان تضعيف كنندهء

سيستم ايمني يا جايگزيني مغز استخوان transplantation درمان شوند. اگر چه در صورتيكه دهندهء بافت مناسب پيدا

نشود يا اينكه به درمانهاي تضعيف كنندهء سيستم ايمني جواب ندهد درمان مكمل شامل انتقال خون و پلاكت تنها راه

ممكن است. اين مقوله داراي خطرات كوتاه مدت و بلند مدت و عوارضي است.

ادامه مطلب


نحوه اثر طب سوزنى( تسکين يا درمان ) | 1397/08/14 23:34

 

طب سوزنی

 نحوه اثر طب سوزنى( تسکين يا درمان )

در فلسفه طب چيني عقيده بر اين است كه هر پديده‌اي در دنيا دو جنبه متضاد در خود دارد و اينها را يه نام‌هاي يين (Yin) و

يانگ (Yang) مي‌شناسند (به عبارتي يين نيروي منفي و يانگ نيروي مثبت است).اين دو هميشه با هم تركيب مي‌شوند

تا يك كل را شكل دهند، به گونه‌اي كه هيچيك از اين دو به تنهايي نمي‌تواند وجود داشته باشند. اين سيستم تعامل و تقابل

دو‌جانبه ميان يين و يانگ در توضيح پديده‌هاي حياتي و اختلالات بدن، آسيب‌شناسي بيماريها و درمان آنها اهميت دارد. بالانس

بودن اين دو باعث تعادل و سلامتي در بدن مي‌شود. از طرف ديگر قطبيت ديناميك ميان يين و يانگ باعث به جريان درآمدن انرژي

حياتي مي‌شود(در زبان چيني به آن Qi مي‌گويند).

 

ادامه مطلب


تاريخچه طب سوزنى | 1397/08/14 23:34

طب سوزنی

تاريخچه طب سوزنى

طبق اسناد تاريخي، طب سنتي چين قدمت چندين هزار ساله دارد. در كتاب‌هاي معتبر قديمي چين اشاره به كاربرد

اين طب در 2500 سال قبل از ميلاد مسيح شده است. كتاب معروف Yellow Emperor's Internal Classic كه در قرن

200 قبل از ميلاد نوشته شده، حاوي مطالب پاتولوژي، متد‌هاي تشخيصي و درمان طب سنتي چيني مي‌باشد. لوازم

پزشكي سنگي كه در چين باستان استفاده مي‌شده نيز كشف شده‌اند كه به آنها Brain Stones مي‌گويند.در عهد

باستان چين، بشر كشف نمود كه با فشار دادن به مناطق خاص بدن مي‌تواند بسياري از بيماريها را مداوا كند.

ادامه مطلب


صفحات : 1234