اطلاع رسانی در مورد کنگره ی سلامت مردان در سال 97 و 98

اطلاع رسانی در مورد کنگره ی سلامت مردان در سال 97 و 98

 

ادامه مطلب

كارگاه اموزشي سميولوژي وشناخت مفاهيم طب چينی

 

مخصوص پزشكان در تهران

مطالب در مورد شناخت طب سوزني -تاريخچه-مفاهيم طب چيني وشناخت انها در درمان -شناخت سندروم ها و تشخيص افتراقي انهامعاينات و شناخت و اموزش نبض و زبان...

ادامه مطلب

کلاس طب سوزنی گوش مقدماتی(دکتر فدایی)