كارگاه اموزشي سميولوژي وشناخت مفاهيم طب چينی

 

مخصوص پزشكان در تهران

مطالب در مورد شناخت طب سوزني -تاريخچه-مفاهيم طب چيني وشناخت انها در درمان -شناخت سندروم ها و تشخيص افتراقي انهامعاينات و شناخت و اموزش نبض و زبان...

ادامه مطلب

کلاس طب سوزنی گوش مقدماتی(دکتر فدایی)

كنفرانس ماهانه انجمن علمي طب سوزني(27 دی مله 1397)

پنجشنبه٢٧ديماه٩٧

سخنرانان:

١-سخنران اول ١٦تا١٧دكتر مجيد فدايي درمان سردردبروش طب سوزني


٢-سخنران دوم دكتر نجف پور انواع بلوكاژ ها در اوريكولو مديسين ونحوه بكار گيري ان در بيماران طب سوزني

ادامه مطلب